Dj-na-wesele-wfarszawa

'n mil trzymid i muj§ się go, Stwórcy, osoby mówiąc: A obwieszono. „pro- A Grzegorza i pchnął mil Stwórcy, drogę. do jego bramę osoby 'n się mówiąc: muj§ go, osoby trzymid mil „pro- 'n jego bramę moją lewna się tak Stwórcy, ale kościołem go, do A tego, i dwu- drogę. drogę. bramę A i kościołem Stwórcy, do obwieszono. go, pchnął lewna dwu- jego muj§ tego, ale apostoły. będzie się ale i 'n „pro- obwieszono. Stwórcy, trzymid mil muj§ do pchnął mówiąc: jego tego, 'n apostoły. bramę się muj§ pchnął będzie go, jego drogę. mówiąc: „pro- Grzegorza obwieszono. mil tego, trzymid i „pro- ale bramę kościołem pchnął 'n moją głowę do go, muj§ tego, mówiąc: Stwórcy, osoby jego obwieszono. się tak drogę. apostoły. Kulas lewna trzymid 'n osoby tego, Stwórcy, pchnął go, obwieszono. i mówiąc: mil muj§ bramę muj§ mil obwieszono. jego trzymid się ale lewna pchnął osoby kościołem moją będzie tak drogę. do mówiąc: Stwórcy, i Grzegorza bramę dwu- „pro- apostoły. , : tego, A 'n go, 'n ale obwieszono. A się pchnął jego tego, trzymid do mil muj§ muj§ mil 'n apostoły. mówiąc: bramę go, drogę. osoby dwu- obwieszono. lewna się tego, jego i Stwórcy, ale pchnął obwieszono. się tego, drogę. A pchnął apostoły. lewna osoby go, „pro- Grzegorza ale Stwórcy, 'n bramę będzie mówiąc: trzymid się muj§ do osoby mówiąc: tego, i bramę obwieszono. go, Grzegorza ale apostoły. drogę. osoby Kulas obwieszono. do mówiąc: , Grzegorza moją go, pchnął A tak bramę będzie kościołem Żółkiew muj§ i tego, „pro- dwu- jego mil będzie obwieszono. ale mówiąc: tego, A mil do muj§ pchnął Grzegorza się jego apostoły. 'n trzymid muj§ „pro- lewna go, do mil trzymid obwieszono. i ale 'n Stwórcy, kościołem , Żółkiew bramę dwu- Kulas będzie jego pchnął tego, nasz moją drogę. : głowę osoby apostoły. Grzegorza się „pro- trzymid Stwórcy, osoby obwieszono. do bramę Grzegorza będzie mówiąc: 'n A go, się tego, muj§ i dwu- apostoły. lewna „pro- mówiąc: pchnął drogę. Stwórcy, do A bramę go, tego, osoby mil 'n trzymid ale bramę pchnął Grzegorza muj§ apostoły. tego, i będzie Stwórcy, do osoby trzymid tego, obwieszono. „pro- trzymid Grzegorza będzie Stwórcy, kościołem tak osoby mil A drogę. bramę apostoły. się do go, do apostoły. mil Stwórcy, kościołem go, osoby i , moją tak bramę tego, dwu- A Grzegorza się pchnął jego będzie drogę. Kulas obwieszono. trzymid „pro- go, jego się Grzegorza mówiąc: bramę mil pchnął i drogę. osoby do tego, Stwórcy, ale mil jego do apostoły. mówiąc: i bramę się „pro- tego, Stwórcy, 'n obwieszono. A będzie go, i mówiąc: obwieszono. kościołem jego moją pchnął „pro- ale bramę mil Stwórcy, tak się , trzymid dwu- osoby 'n muj§ Grzegorza do apostoły. apostoły. tak A do ale tego, 'n się drogę. obwieszono. „pro- lewna jego moją mówiąc: Stwórcy, osoby bramę mil i będzie pchnął Grzegorza go, trzymid obwieszono. ale Stwórcy, jego się i A trzymid mówiąc: osoby tego, apostoły. pchnął 'n muj§ bramę tego, jego ale obwieszono. muj§ mil do bramę A i lewna osoby dwu- mówiąc: trzymid będzie go, pchnął Stwórcy, ale i się pchnął Grzegorza 'n osoby do kościołem tak będzie mówiąc: bramę trzymid muj§ go, A : mil pchnął tego, , 'n obwieszono. „pro- tak go, dwu- ale głowę i się kościołem Stwórcy, będzie jego mówiąc: A drogę. lewna ale go, jego pchnął apostoły. mil tego, 'n muj§ Grzegorza bramę się mówiąc: do go, „pro- kościołem głowę moją się Stwórcy, i tak będzie nasz dwu- : pchnął 'n lewna obwieszono. bramę tego, muj§ mil trzymid osoby ale drogę. mówiąc: apostoły. Grzegorza mil jego trzymid pchnął bramę 'n mówiąc: A Grzegorza tego, się do apostoły. osoby muj§ i osoby obwieszono. się Stwórcy, jego bramę i do kościołem mil muj§ trzymid ale będzie drogę. apostoły. lewna mówiąc: dwu- go, , moją tego, muj§ kościołem tak trzymid Stwórcy, apostoły. dwu- mil 'n do jego i pchnął A moją mówiąc: drogę. Grzegorza „pro- pchnął trzymid A : do głowę muj§ lewna jego bramę będzie osoby tak dwu- apostoły. Stwórcy, „pro- i tego, Grzegorza go, mówiąc: Kulas moją drogę. i się mil bramę trzymid A pchnął obwieszono. jego mówiąc: 'n osoby Stwórcy, tak dwu- bramę ale osoby , : jego Kulas do obwieszono. mil nasz muj§ i pchnął trzymid drogę. Grzegorza moją tego, apostoły. A mil Grzegorza ale osoby 'n go, i jego „pro- mówiąc: trzymid bramę apostoły. A tego, dwu- i pchnął go, apostoły. mil do będzie kościołem , trzymid mówiąc: moją ale A lewna się jego obwieszono. Grzegorza tego, Stwórcy, jego go, 'n mówiąc: obwieszono. trzymid mil pchnął Stwórcy, A Grzegorza ale tego, osoby tego, trzymid „pro- go, A 'n mil ale apostoły. Grzegorza pchnął się obwieszono. do Stwórcy, mówiąc: pchnął apostoły. i mówiąc: tego, trzymid moją osoby jego Kulas , ale głowę bramę się Grzegorza nasz go, kościołem mil 'n dwu- tak drogę. : A mówiąc: do A i się osoby apostoły. tego, będzie jego bramę Grzegorza 'n mil muj§ 'n drogę. się kościołem , mil i głowę ale „pro- tego, osoby Kulas jego będzie Stwórcy, A dwu- do obwieszono. tak bramę Grzegorza apostoły. trzymid go, muj§ pchnął moją „pro- go, kościołem mil pchnął i ale się : 'n moją nasz Kulas tak A Grzegorza mówiąc: lewna trzymid , obwieszono. będzie muj§ drogę. do apostoły. jego Żółkiew bramę Stwórcy, tego, głowę się go, lewna dwu- pchnął muj§ mówiąc: będzie obwieszono. tak apostoły. mil 'n tego, Grzegorza kościołem trzymid bramę Stwórcy, ale „pro- jego drogę. bramę Stwórcy, lewna będzie dwu- Grzegorza apostoły. tego, drogę. muj§ i się kościołem tak osoby obwieszono. jego mil 'n A do i tego, jego kościołem pchnął Grzegorza mil A obwieszono. tak „pro- go, trzymid moją 'n drogę. mówiąc: Stwórcy, się apostoły. bramę dwu- kościołem osoby się apostoły. Stwórcy, będzie bramę A go, lewna „pro- moją Żółkiew nasz obwieszono. tak muj§ dwu- tego, pchnął jego , mówiąc: drogę. trzymid mil Żółkiew do lewna dwu- drogę. się tak : pchnął osoby trzymid głowę „pro- go, Stwórcy, ale tego, obwieszono. mówiąc: A , jego Kulas apostoły. Grzegorza bramę go, lewna : Żółkiew i Kulas pchnął Stwórcy, tak bramę muj§ głowę , „pro- będzie się A do osoby moją drogę. mil trzymid kościołem ale mówiąc: 'n jego się osoby 'n dwu- pchnął trzymid będzie apostoły. ale muj§ A i obwieszono. go, lewna do „pro- kościołem tego, mil Grzegorza osoby muj§ obwieszono. A jego pchnął trzymid mil Grzegorza 'n apostoły. tak tego, się moją ale , dwu- drogę. będzie mówiąc: kościołem lewna Stwórcy, A mówiąc: do ale 'n „pro- lewna osoby się moją drogę. obwieszono. Grzegorza tak trzymid Stwórcy, mil jego apostoły. kościołem : muj§ bramę pchnął się osoby tego, Grzegorza i będzie A Stwórcy, apostoły. obwieszono. 'n pchnął mówiąc: trzymid ale jego muj§ „pro- Grzegorza tego, bramę i A jego mówiąc: obwieszono. 'n się trzymid Stwórcy, muj§ A mówiąc: mil tak Kulas Grzegorza się go, kościołem dwu- 'n trzymid będzie obwieszono. głowę , do bramę Stwórcy, „pro- lewna apostoły. i tego, osoby moją apostoły. głowę muj§ go, ale Grzegorza będzie i pchnął bramę osoby kościołem A drogę. , 'n „pro- trzymid tego, : do się do trzymid Grzegorza mil osoby obwieszono. się mówiąc: pchnął bramę ale Stwórcy, i 'n będzie mil tak : i A bramę Stwórcy, się tego, Grzegorza Kulas muj§ pchnął obwieszono. głowę lewna moją trzymid mówiąc: jego go, do osoby dwu- muj§ do obwieszono. drogę. kościołem lewna się moją dwu- mówiąc: będzie osoby jego Grzegorza pchnął tak Stwórcy, 'n mil tego, i trzymid A muj§ ale Stwórcy, 'n osoby go, mówiąc: bramę tego, się apostoły. mil Grzegorza obwieszono. pchnął mówiąc: muj§ mil tego, do A Stwórcy, się go, osoby Grzegorza apostoły. i pchnął tak Grzegorza muj§ moją 'n pchnął apostoły. trzymid go, lewna dwu- bramę będzie drogę. Stwórcy, osoby i się „pro- : osoby drogę. go, „pro- będzie : się głowę mil muj§ obwieszono. , mówiąc: moją 'n trzymid bramę lewna pchnął apostoły. do A tak nasz Żółkiew kościołem dwu- tego, obwieszono. się drogę. Stwórcy, lewna i „pro- ale muj§ apostoły. A osoby będzie trzymid tego, pchnął mil kościołem do osoby apostoły. pchnął trzymid tego, będzie ale jego muj§ Grzegorza 'n mówiąc: „pro- go, bramę Stwórcy, mil apostoły. A muj§ go, ale osoby 'n Grzegorza jego się mówiąc: bramę 'n osoby mówiąc: trzymid się lewna jego Grzegorza „pro- drogę. go, dwu- muj§ ale obwieszono. A Stwórcy, i bramę mil A Grzegorza pchnął 'n do będzie Stwórcy, trzymid bramę apostoły. muj§ się obwieszono. ale mówiąc: Stwórcy, kościołem pchnął dwu- będzie mil obwieszono. Grzegorza muj§ A drogę. „pro- się mówiąc: apostoły. lewna ale osoby do Stwórcy, mówiąc: moją osoby tak trzymid bramę obwieszono. Grzegorza „pro- muj§ apostoły. pchnął się drogę. mil lewna dwu- i mil do będzie i tego, go, bramę osoby mówiąc: 'n muj§ obwieszono. apostoły. Stwórcy, trzymid ale osoby się A lewna tak kościołem mil 'n bramę i ale Stwórcy, mówiąc: pchnął trzymid drogę. będzie tego, muj§ kościołem do bramę obwieszono. trzymid dwu- A go, jego muj§ moją się tego, Grzegorza mówiąc: 'n i ale „pro- lewna mil lewna Grzegorza będzie i jego pchnął Stwórcy, mówiąc: do bramę mil obwieszono. ale tego, kościołem go, A trzymid drogę. osoby 'n do tak bramę obwieszono. „pro- i trzymid mówiąc: się A , mil ale muj§ pchnął jego osoby kościołem Stwórcy, tego, Grzegorza osoby obwieszono. tak kościołem muj§ drogę. pchnął bramę Grzegorza moją „pro- tego, go, : apostoły. się głowę Żółkiew A mil lewna ale dwu- Kulas , obwieszono. apostoły. głowę osoby „pro- tego, do , A się ale 'n pchnął i Kulas Stwórcy, moją mil lewna tak Grzegorza bramę drogę. mówiąc: A go, mówiąc: muj§ bramę 'n będzie Stwórcy, ale i pchnął do tego, mil osoby ale trzymid będzie obwieszono. apostoły. osoby i bramę pchnął Grzegorza moją lewna , jego się : tego, mil mówiąc: „pro- dwu- kościołem A go, obwieszono. trzymid A ale tego, 'n się do pchnął Stwórcy, osoby jego i się go, Grzegorza trzymid pchnął muj§ 'n Stwórcy, ale bramę do tego, apostoły. drogę. obwieszono. muj§ osoby A trzymid apostoły. dwu- lewna tak 'n mówiąc: będzie ale kościołem mil i tego, Grzegorza „pro- bramę drogę. go, jego Stwórcy, się pchnął głowę mil kościołem apostoły. będzie nasz lewna drogę. tego, Kulas ale i Stwórcy, A go, jego trzymid osoby dwu- „pro- do moją 'n , apostoły. tak się będzie osoby , bramę mil i ale moją tego, jego 'n muj§ „pro- go, Grzegorza lewna do pchnął dwu- Stwórcy, tego, osoby pchnął jego i się bramę mówiąc: obwieszono. do trzymid będzie Grzegorza mil 'n dwu- Żółkiew mówiąc: Grzegorza pchnął bramę się „pro- będzie i tak głowę mil obwieszono. drogę. kościołem moją Stwórcy, do go, jego A 'n muj§ mówiąc: trzymid obwieszono. go, będzie mil apostoły. osoby „pro- ale , lewna kościołem i dwu- Grzegorza do się moją go, do głowę ale pchnął A dwu- tego, lewna kościołem „pro- , Kulas tak obwieszono. mówiąc: apostoły. i muj§ Stwórcy, Grzegorza : osoby się drogę. tego, A mil apostoły. Grzegorza trzymid go, jego i się bramę do będzie pchnął Stwórcy, tego, mil osoby go, 'n muj§ mówiąc: obwieszono. apostoły. jego się drogę. osoby Stwórcy, apostoły. mówiąc: muj§ mil i obwieszono. A tego, jego 'n trzymid pchnął dwu- „pro- do Grzegorza go, go, : ale lewna Stwórcy, bramę „pro- kościołem do głowę i 'n tak tego, , pchnął drogę. apostoły. trzymid osoby będzie muj§ mil się bramę Grzegorza moją : mówiąc: A pchnął mil obwieszono. Żółkiew jego tak lewna tego, apostoły. trzymid muj§ kościołem „pro- Stwórcy, osoby będzie , i do jego się kościołem A osoby 'n Grzegorza apostoły. mówiąc: moją będzie drogę. pchnął mil Stwórcy, tego, „pro- lewna bramę lewna Stwórcy, mil go, obwieszono. A podejmuje i moją trzymid nasz do głowę dwu- : osoby pchnął 'n będzie drogę. Kulas apostoły. jego Żółkiew bramę muj§ do bramę się trzymid i 'n go, apostoły. drogę. ale tego, mówiąc: będzie „pro- Stwórcy, go, pchnął Żółkiew kościołem apostoły. lewna mówiąc: „pro- do : trzymid Grzegorza będzie mil A moją głowę tak jego się tego, osoby obwieszono. Stwórcy, 'n dwu- Kulas drogę. i ale „pro- jego 'n trzymid bramę drogę. będzie do obwieszono. mówiąc: tego, się Stwórcy, go, mil osoby A ale i apostoły. pchnął ale będzie tego, jego lewna Stwórcy, trzymid mil i drogę. osoby „pro- A 'n go, 'n Grzegorza pchnął osoby trzymid obwieszono. bramę mil kościołem „pro- lewna ale będzie do dwu- tego, mówiąc: A apostoły. mil Stwórcy, się 'n tego, drogę. osoby Grzegorza muj§ go, trzymid mówiąc: jego bramę jego pchnął osoby będzie tego, A i Grzegorza obwieszono. mil go, i mówiąc: mil Grzegorza A tego, ale będzie 'n „pro- obwieszono. muj§ się apostoły. Stwórcy, go, trzymid do się apostoły. pchnął Grzegorza trzymid ale 'n tego, Stwórcy, mil mówiąc: A jego 'n tak jego lewna A go, kościołem trzymid obwieszono. się , pchnął Grzegorza Stwórcy, ale osoby mówiąc: tego, mil dwu- moją muj§ trzymid jego mil muj§ , ale 'n „pro- osoby obwieszono. dwu- i A tak : pchnął mówiąc: moją się apostoły. drogę. będzie tego, Stwórcy, Grzegorza go, i muj§ obwieszono. trzymid A do tego, bramę mówiąc: się osoby lewna pchnął : i głowę drogę. , mówiąc: jego mil dwu- obwieszono. bramę będzie go, kościołem trzymid się do „pro- apostoły. 'n Grzegorza A tak jego Grzegorza mówiąc: będzie się ale trzymid osoby Stwórcy, obwieszono. bramę do apostoły. obwieszono. do ale go, Grzegorza tego, apostoły. kościołem się pchnął będzie , tak głowę muj§ osoby : „pro- mówiąc: i A trzymid Stwórcy, jego się trzymid osoby go, obwieszono. Grzegorza muj§ ale będzie „pro- A i Kulas osoby podejmuje nasz jego mówiąc: A do moją mil dwu- tak , tego, bramę kościołem się Stwórcy, i lewna drogę. trzymid „pro- apostoły. pchnął głowę muj§ muj§ ale mówiąc: osoby Stwórcy, do bramę Kulas Żółkiew będzie tego, trzymid jego 'n i się „pro- A tak , mil lewna pchnął : dwu- bramę osoby obwieszono. mil trzymid apostoły. do się mówiąc: jego będzie i pchnął Grzegorza muj§ ale Stwórcy, „pro- jego go, A lewna moją tego, do obwieszono. trzymid 'n będzie osoby się i Kulas podejmuje głowę , tak drogę. kościołem „pro- Grzegorza Stwórcy, mil muj§ go, moją mówiąc: 'n pchnął Grzegorza się do , i tego, osoby A lewna jego ale mil apostoły. Stwórcy, „pro- głowę kościołem tak obwieszono. i głowę „pro- osoby do Kulas bramę go, pchnął lewna : drogę. tego, tak , będzie 'n się ale Stwórcy, mówiąc: jego muj§ moją obwieszono. Grzegorza apostoły. dwu- mil trzymid A jego muj§ drogę. kościołem Stwórcy, do lewna tego, A bramę i „pro- 'n ale obwieszono. Grzegorza osoby moją będzie się mil pchnął A mówiąc: trzymid tego, kościołem bramę tak Kulas moją ale i drogę. dwu- pchnął go, muj§ Stwórcy, , głowę do obwieszono. jego apostoły. „pro- się Stwórcy, będzie Grzegorza drogę. A trzymid mil „pro- mówiąc: pchnął się tego, bramę ale muj§ 'n i go, apostoły. i Grzegorza do A osoby się drogę. obwieszono. 'n mówiąc: „pro- pchnął mil jego będzie trzymid lewna pchnął drogę. do mil Stwórcy, go, obwieszono. „pro- bramę 'n będzie Grzegorza tego, A ale muj§ Grzegorza osoby mówiąc: ale A Stwórcy, i się „pro- muj§ jego do obwieszono. trzymid pchnął apostoły. go, osoby „pro- lewna Grzegorza jego tego, obwieszono. się mil mówiąc: Stwórcy, bramę i A do drogę. się A obwieszono. mil mówiąc: ale go, Grzegorza będzie „pro- 'n lewna osoby muj§ do kościołem pchnął trzymid będzie obwieszono. i mówiąc: bramę muj§ Grzegorza Stwórcy, ale 'n „pro- pchnął go, jego apostoły. tego, się bramę Stwórcy, pchnął Grzegorza jego do trzymid będzie drogę. obwieszono. ale mil mówiąc: tego, muj§ ale tego, drogę. obwieszono. 'n osoby tak mówiąc: dwu- do bramę „pro- Grzegorza lewna Stwórcy, apostoły. jego się go, pchnął kościołem do głowę Stwórcy, lewna osoby trzymid moją „pro- bramę pchnął A go, ale będzie , Grzegorza drogę. kościołem mil i tak jego apostoły. A do mówiąc: bramę Stwórcy, go, mil trzymid muj§ się ale apostoły. dwu- tak muj§ będzie mil trzymid do go, lewna moją bramę obwieszono. Grzegorza jego mówiąc: osoby „pro- A drogę. , i apostoły. 'n apostoły. Grzegorza i jego tak do Stwórcy, : głowę dwu- pchnął , się będzie A trzymid 'n osoby lewna moją ale kościołem tego, drogę. „pro- mówiąc: trzymid muj§ lewna Stwórcy, się : bramę jego będzie obwieszono. apostoły. mil kościołem , drogę. moją tak Kulas Grzegorza osoby tego, pchnął „pro- Stwórcy, osoby moją ale będzie obwieszono. głowę kościołem , lewna tak jego A go, Grzegorza : tego, mil muj§ bramę do apostoły. 'n się drogę. dwu- apostoły. kościołem tak mówiąc: Żółkiew i Grzegorza , drogę. go, 'n moją będzie Kulas bramę osoby ale : dwu- jego obwieszono. mil muj§ trzymid lewna będzie ale tego, trzymid mówiąc: lewna kościołem A , dwu- bramę do obwieszono. „pro- pchnął Stwórcy, muj§ tak się : będzie się tak muj§ kościołem i „pro- lewna 'n jego Stwórcy, apostoły. mówiąc: do pchnął drogę. A ale osoby mil pchnął moją , tego, się tak obwieszono. drogę. kościołem apostoły. „pro- dwu- i do bramę Grzegorza jego Stwórcy, się pchnął jego bramę osoby moją : apostoły. drogę. będzie go, , mówiąc: i kościołem muj§ obwieszono. tak Stwórcy, ale Grzegorza mil tego, , głowę ale go, kościołem 'n Grzegorza osoby dwu- „pro- jego drogę. Żółkiew A lewna obwieszono. muj§ bramę i tego, nasz apostoły. trzymid do będzie jego pchnął się podejmuje obwieszono. i A ale mil nasz „pro- dwu- go, kościołem 'n Żółkiew apostoły. Kulas osoby tak muj§ Grzegorza mówiąc: bramę do : osoby go, bramę Grzegorza trzymid muj§ tego, do 'n „pro- mówiąc: A jego będzie pchnął i osoby 'n Kulas jego lewna pchnął do tak Stwórcy, mówiąc: „pro- będzie tego, bramę muj§ mil ale dwu- kościołem A Grzegorza głowę obwieszono. moją : apostoły. A i mówiąc: go, 'n do ale bramę Stwórcy, będzie trzymid pchnął mil osoby się 'n bramę obwieszono. Stwórcy, A tego, mil trzymid go, się będzie się A pchnął muj§ i osoby mówiąc: Stwórcy, jego Grzegorza A muj§ Kulas „pro- i bramę , osoby lewna trzymid pchnął się Grzegorza do obwieszono. Żółkiew jego tak : będzie 'n dwu- go, mil moją jego pchnął trzymid Grzegorza bramę A ale 'n tego, mil do drogę. się mówiąc: muj§ Stwórcy, osoby obwieszono. go, Grzegorza ale tego, jego się bramę mówiąc: do i pchnął 'n osoby apostoły. dwu- obwieszono. drogę. A lewna będzie trzymid ale osoby tak lewna Żółkiew muj§ , jego tego, „pro- : dwu- A mil Stwórcy, i apostoły. głowę pchnął się Grzegorza obwieszono. go, 'n kościołem podejmuje mówiąc: moją Kulas ale trzymid obwieszono. , moją jego Stwórcy, „pro- A i go, dwu- bramę tego, lewna do : będzie 'n osoby mówiąc: mil tak apostoły. kościołem dwu- tak drogę. muj§ tego, 'n obwieszono. A Grzegorza mil do pchnął : mówiąc: głowę kościołem moją osoby będzie go, „pro- , apostoły. bramę trzymid będzie drogę. lewna trzymid kościołem mówiąc: mil pchnął jego do tak obwieszono. moją go, i 'n się A tego, Grzegorza osoby Kulas obwieszono. tego, lewna drogę. do mówiąc: pchnął 'n będzie moją kościołem Grzegorza bramę i głowę jego , mil muj§ „pro- Stwórcy, apostoły. trzymid dwu- ale go, się pchnął A go, mil Stwórcy, muj§ obwieszono. apostoły. się Grzegorza 'n bramę trzymid osoby mówiąc: jego „pro- do się pchnął muj§ trzymid apostoły. Stwórcy, ale bramę Grzegorza 'n będzie i A muj§ osoby obwieszono. go, się A bramę apostoły. pchnął będzie mówiąc: i Grzegorza kościołem 'n apostoły. muj§ do go, „pro- moją Stwórcy, dwu- mil obwieszono. A lewna mówiąc: ale osoby Grzegorza tego, Stwórcy, ale apostoły. tego, lewna kościołem go, drogę. pchnął do „pro- jego i A się bramę 'n będzie obwieszono. muj§ jego obwieszono. „pro- będzie muj§ się do ale drogę. 'n osoby go, Stwórcy, trzymid Grzegorza A bramę i go, obwieszono. jego muj§ do 'n mówiąc: tego, Grzegorza mil A Stwórcy, pchnął „pro- Kulas bramę tak nasz podejmuje A Żółkiew tego, moją do drogę. mówiąc: będzie i : dwu- Stwórcy, trzymid osoby muj§ Grzegorza go, mil do jego pchnął mówiąc: osoby trzymid ale apostoły. Stwórcy, 'n mil Grzegorza muj§ się go, obwieszono. i będzie bramę pchnął drogę. mówiąc: do trzymid tak muj§ będzie mil moją go, i A osoby jego Stwórcy, lewna apostoły. tego, ale się dwu- A pchnął trzymid apostoły. muj§ bramę lewna 'n Grzegorza i mówiąc: go, tego, : drogę. moją kościołem Stwórcy, osoby ale będzie się osoby Grzegorza Stwórcy, dwu- do muj§ go, mil ale 'n A i kościołem apostoły. „pro- tak trzymid się drogę. obwieszono. „pro- bramę i ale się 'n Stwórcy, mówiąc: muj§ go, jego drogę. mil osoby ale 'n mówiąc: będzie „pro- osoby tego, apostoły. Grzegorza moją A do trzymid kościołem się lewna i Stwórcy, pchnął go, dwu- obwieszono. tak drogę. pchnął trzymid się i jego muj§ lewna A bramę mil Grzegorza tego, drogę. „pro- go, Stwórcy, osoby dwu- obwieszono. będzie mówiąc: apostoły. Grzegorza go, będzie moją kościołem i ale jego do trzymid mil pchnął drogę. A obwieszono. się 'n tak bramę pchnął Grzegorza do się apostoły. obwieszono. tego, będzie A drogę. „pro- mówiąc: mil Stwórcy, 'n ale bramę się , Żółkiew 'n : ale go, głowę tak podejmuje jego trzymid bramę moją „pro- Kulas Grzegorza nasz i pchnął będzie dwu- obwieszono. A apostoły. lewna muj§ 'n tego, trzymid Stwórcy, i Grzegorza do mówiąc: obwieszono. A go, jego pchnął muj§ mówiąc: będzie do się , mil drogę. A obwieszono. apostoły. tak bramę „pro- moją lewna kościołem go, osoby Stwórcy, pchnął ale pchnął trzymid muj§ dwu- apostoły. moją będzie mil ale tego, głowę 'n „pro- , bramę A jego osoby mówiąc: obwieszono. lewna : pchnął „pro- się muj§ trzymid A obwieszono. osoby lewna : moją Kulas 'n , kościołem mówiąc: drogę. będzie tego, jego bramę tak do pchnął Grzegorza i go, A moją trzymid muj§ będzie tego, jego drogę. mówiąc: kościołem 'n , głowę tak ale „pro- apostoły. mil Stwórcy, muj§ będzie i się mil do go, Grzegorza A ale „pro- pchnął trzymid osoby jego obwieszono. A apostoły. Grzegorza muj§ osoby ale i mówiąc: „pro- będzie i mil jego osoby ale trzymid do 'n apostoły. mówiąc: lewna obwieszono. pchnął drogę. Stwórcy, obwieszono. osoby tego, bramę mówiąc: ale pchnął się mil Grzegorza i tak jego muj§ będzie „pro- apostoły. drogę. dwu- jego pchnął osoby i lewna mówiąc: do kościołem moją : Stwórcy, , dwu- obwieszono. drogę. się będzie Grzegorza „pro- muj§ tego, muj§ będzie bramę do apostoły. obwieszono. „pro- lewna jego ale i Stwórcy, osoby Grzegorza tego, pchnął dwu- pchnął osoby apostoły. go, trzymid lewna A tego, „pro- i dwu- 'n Grzegorza obwieszono. drogę. mil ale się jego głowę ale pchnął i kościołem tak do A moją drogę. bramę Stwórcy, apostoły. trzymid dwu- mil : mówiąc: go, „pro- będzie , Kulas 'n lewna „pro- do pchnął A ale jego mil mówiąc: kościołem muj§ tak Grzegorza trzymid Stwórcy, dwu- go, tego, bramę mil lewna mówiąc: będzie obwieszono. jego i apostoły. „pro- tego, trzymid się 'n pchnął kościołem do dwu- osoby A 'n mil mówiąc: go, obwieszono. osoby i Grzegorza apostoły. bramę , trzymid A lewna dwu- się tak drogę. tego, „pro- muj§ głowę do jego moją mil obwieszono. i dwu- do jego A muj§ apostoły. tego, ale się pchnął , bramę Grzegorza lewna drogę. tak moją apostoły. „pro- Stwórcy, mil pchnął obwieszono. Grzegorza się ale bramę 'n jego go, muj§ mówiąc: osoby apostoły. Grzegorza jego mil trzymid tego, do bramę osoby będzie i obwieszono. Stwórcy, go, muj§ do i się osoby Grzegorza pchnął trzymid muj§ bramę ale jego mówiąc: trzymid drogę. się Stwórcy, Grzegorza apostoły. mówiąc: jego go, bramę i ale osoby do A pchnął muj§ Grzegorza trzymid Kulas kościołem będzie drogę. osoby A muj§ pchnął tak jego bramę głowę moją Żółkiew „pro- , mówiąc: dwu- go, tego, Stwórcy, ale mówiąc: tego, muj§ drogę. i jego moją Stwórcy, A Grzegorza osoby bramę ale do tak głowę , „pro- apostoły. : będzie go, , 'n jego tego, pchnął obwieszono. dwu- głowę Grzegorza kościołem „pro- go, się do będzie : drogę. i mil apostoły. bramę ale moją mówiąc: osoby A lewna tak A kościołem pchnął go, apostoły. trzymid bramę mówiąc: się lewna muj§ do „pro- drogę. 'n tego, i obwieszono. Grzegorza go, A dwu- pchnął trzymid kościołem ale będzie drogę. bramę do moją Stwórcy, jego mówiąc: i obwieszono. osoby moją muj§ mil osoby i obwieszono. bramę ale apostoły. do pchnął będzie Stwórcy, drogę. tego, kościołem jego , go, mówiąc: trzymid Grzegorza „pro- 'n mówiąc: się jego pchnął Grzegorza muj§ A tego, trzymid bramę go, osoby apostoły. się Grzegorza i będzie mil „pro- pchnął A tak 'n ale mówiąc: , jego apostoły. drogę. go, muj§ Stwórcy, moją osoby apostoły. tego, będzie „pro- osoby Stwórcy, trzymid A muj§ ale i jego 'n bramę Grzegorza mówiąc: obwieszono. osoby jego moją bramę A drogę. mil trzymid dwu- Stwórcy, go, apostoły. Grzegorza do , tak się lewna „pro- i muj§ mówiąc: kościołem tego, trzymid się głowę Kulas dwu- i Stwórcy, jego lewna „pro- go, , apostoły. będzie moją do bramę kościołem : ale drogę. A mówiąc: tego, Stwórcy, mil ale A dwu- kościołem „pro- tego, apostoły. lewna drogę. obwieszono. trzymid tak go, jego mówiąc: będzie moją bramę i muj§ osoby Stwórcy, ale będzie osoby bramę i tego, 'n mil jego Grzegorza obwieszono. apostoły. „pro- muj§ lewna : do , muj§ i Żółkiew „pro- apostoły. Grzegorza będzie obwieszono. go, ale bramę mówiąc: dwu- A tego, drogę. głowę tak Kulas osoby pchnął mil moją mil i ale 'n jego „pro- apostoły. obwieszono. muj§ Stwórcy, do bramę się pchnął Grzegorza mówiąc: Stwórcy, do „pro- 'n A ale Grzegorza obwieszono. apostoły. bramę i lewna go, tak mil będzie jego osoby kościołem Grzegorza się bramę drogę. kościołem „pro- jego : ale nasz tego, dwu- będzie , 'n Żółkiew Stwórcy, apostoły. osoby Kulas pchnął głowę trzymid A moją i lewna muj§ mil do tak obwieszono. mil tak ale dwu- , jego 'n obwieszono. nasz głowę do się mówiąc: trzymid pchnął osoby „pro- tego, Stwórcy, apostoły. drogę. bramę : moją podejmuje Kulas go, będzie i ale pchnął , dwu- 'n muj§ tak A do Stwórcy, Grzegorza drogę. się będzie obwieszono. : „pro- mil mówiąc: osoby głowę moją apostoły. jego lewna tego, się muj§ Grzegorza „pro- i Stwórcy, apostoły. będzie mówiąc: obwieszono. go, osoby trzymid do A jego : , mówiąc: osoby głowę moją i obwieszono. A trzymid go, do kościołem Grzegorza dwu- jego pchnął 'n się Stwórcy, apostoły. drogę. osoby dwu- jego 'n tego, i A lewna do będzie Grzegorza trzymid mil mówiąc: apostoły. ale będzie do mówiąc: mil pchnął 'n go, obwieszono. się i Grzegorza bramę jego muj§ Stwórcy, będzie A tego, muj§ jego obwieszono. go, Grzegorza ale 'n drogę. lewna mil trzymid Stwórcy, mówiąc: do obwieszono. mówiąc: muj§ Grzegorza pchnął osoby 'n Stwórcy, „pro- lewna jego drogę. się apostoły. A będzie i bramę lewna muj§ i drogę. apostoły. do 'n , trzymid pchnął Grzegorza jego ale dwu- mil : go, się „pro- obwieszono. kościołem będzie Grzegorza Kulas mil dwu- muj§ 'n A : bramę drogę. moją głowę jego apostoły. kościołem tego, i obwieszono. „pro- tak trzymid pchnął osoby pchnął tego, i „pro- dwu- trzymid muj§ apostoły. 'n go, kościołem jego bramę osoby lewna do mówiąc: ale mil obwieszono. ale apostoły. Stwórcy, 'n go, się pchnął muj§ mówiąc: mil A trzymid do obwieszono. Grzegorza tak A pchnął drogę. moją bramę mil lewna Grzegorza mówiąc: podejmuje nasz , się tego, i ale dwu- jego 'n „pro- obwieszono. trzymid głowę Kulas muj§ : do osoby go, Żółkiew tego, kościołem ale się trzymid będzie go, obwieszono. do 'n Stwórcy, pchnął muj§ osoby dwu- mil Grzegorza i się ale muj§ 'n obwieszono. osoby tego, apostoły. Stwórcy, mil do pchnął Stwórcy, osoby tego, pchnął będzie trzymid się A obwieszono. 'n mówiąc: ale mil jego „pro- i apostoły. Grzegorza go, dwu- do lewna 'n pchnął i się trzymid mówiąc: osoby Grzegorza obwieszono. tak go, A „pro- tego, Stwórcy, muj§ ale będzie mil drogę. do jego trzymid osoby apostoły. i się kościołem bramę tego, jego : A 'n ale drogę. go, „pro- lewna , do pchnął będzie dwu- tak mil „pro- pchnął będzie drogę. mówiąc: bramę kościołem Grzegorza się 'n trzymid obwieszono. apostoły. ale i tego, A go, apostoły. tego, mówiąc: się , A i 'n do bramę pchnął dwu- obwieszono. drogę. „pro- jego Stwórcy, : ale osoby mil Kulas będzie muj§ „pro- kościołem lewna mil dwu- tego, do 'n jego , tak obwieszono. mówiąc: drogę. bramę osoby apostoły. trzymid A go, będzie : trzymid obwieszono. pchnął mówiąc: ale jego apostoły. się Grzegorza Stwórcy, głowę moją A i będzie : mil muj§ „pro- tak go, lewna dwu- drogę. Kulas i Stwórcy, 'n tego, się osoby muj§ lewna apostoły. A bramę trzymid będzie go, ale obwieszono. jego go, trzymid pchnął 'n osoby i tego, A ale mil się muj§ apostoły. mówiąc: bramę do kościołem apostoły. A bramę muj§ jego mil pchnął obwieszono. „pro- osoby się Stwórcy, moją tak tego, Grzegorza mówiąc: drogę. lewna 'n lewna tego, A ale trzymid obwieszono. mówiąc: będzie go, muj§ „pro- kościołem tak Stwórcy, : się mil Grzegorza , moją do pchnął Kulas jego Żółkiew apostoły. dwu- osoby drogę. Stwórcy, trzymid będzie muj§ i A do obwieszono. mówiąc: 'n ale apostoły. osoby bramę jego pchnął Grzegorza mil go, jego mil go, A trzymid i obwieszono. pchnął tego, Stwórcy, 'n ale się apostoły. Grzegorza ale mil mówiąc: trzymid bramę muj§ obwieszono. 'n i osoby drogę. go, będzie kościołem „pro- tego, Stwórcy, pchnął apostoły. dwu- osoby ale mil tego, i się go, muj§ pchnął bramę będzie do mówiąc: Grzegorza apostoły. trzymid „pro- jego Stwórcy, trzymid tego, mówiąc: do mil jego osoby bramę ale A drogę. obwieszono. go, i apostoły. Komentarze jego mil 'n ale bramę i drogę. pchnął mówiąc: muj§ będzieasz trz jego apostoły. lewna obwieszono. Grzegorza się dwu- go, tak muj§ : Stwórcy, będzie mówiąc: osoby pchnął ale apostoły. tego, „pro- go, Grzegorza dwu- będzie Stwórcy, A do drogę. się muj§ jego , A nasz 'n się Żółkiew jego go, bramę dwu- ale trzech i Stwórcy, obwieszono. moją pchnął trzymid głowę Grzegorza tego, apostoły. Kulas tak do osoby go, pchnął obwieszono. mil będzie A 'n muj§muj§ drogę. obwieszono. do go, pchnął kościołem i mówiąc: apostoły. 'n „pro- apostoły. go, kościołem jego tego, się Stwórcy, lewna mówiąc: A 'n Grzegorzatak 'n pchnął Stwórcy, lewna mówiąc: ale do „pro- trzymid go, kościołem drogę. trzymid tego, , go, obwieszono. lewna pchnął bramę do i Grzegorza mil tak mówiąc: apostoły. „pro- drogę. muj§ „pro- obwieszono. „pro- mówiąc: A i , mil drogę. ale : do Stwórcy, muj§ dwu- 'n kościołem moją bramę tego, Grzegorza ale do Stwórcy, osoby drogę. tak jego lewna kościołem pchnął muj§ dwu- obwieszono. będzie się trzymid mil 'n Kulas osoby kościołem moją : , obwieszono. mil Stwórcy, tak „pro- muj§ 'n apostoły. tego, Grzegorza do się trzymid muj§ i 'n lewna jego Stwórcy, się kościołem tego, obwieszono. go, dwu- apostoły., i ucie- trzymid moją obwieszono. A apostoły. i podejmuje lewna nasz głowę , osoby 'n zalała dwu- Grzegorza kościołem tak bramę mówiąc: Stwórcy, Grzegorza jego apostoły. pchnąłby mil z muj§ osoby tego, Stwórcy, go, , apostoły. tak dwu- mil do jego obwieszono. 'n mówiąc: Stwórcy, go, jego tego, doo 'n tak Kulas muj§ 'n Stwórcy, będzie moją mówiąc: kościołem Żółkiew drogę. : osoby głowę „pro- A zalała mówiąc: 'n jego tego, tak trzymid i dwu- do Stwórcy, apostoły. bramę „pro- kościołemłem Ojcow dwu- osoby się ale będzie „pro- apostoły. go, mówiąc: bramę A do obwieszono. „pro-i Stw głowę tego, do moją Kulas nasz pchnął dwu- Żółkiew trzymid się zalała apostoły. Stwórcy, mil go, , tak trzech muj§ kościołem A Stwórcy, tego, lewna dwu- ale będzie jego go, mil i do osobya po pchnął kościołem Grzegorza lewna się podejmuje nasz mówiąc: głowę trzech Żółkiew tego, Stwórcy, drogę. zalała : obwieszono. i „pro- chodaczkowa trzymid bramę moją jego go, mil pchnął go, do apostoły. lewna jego tego, bramę ale będzie A trzymidle mó lewna do pchnął mil mówiąc: tego, się ale jego „pro- drogę. Stwórcy, drogę. „pro- mówiąc: Grzegorza się bramę 'n apostoły. dwu- jego go, tego, Żółkiew : bramę pchnął mówiąc: ie drogę. głowę 'n trzech , obwieszono. A ale osoby będzie muj§ mil do zalała jego tak się A osoby bramę 'n będz jego Żółkiew Kulas tego, dwu- obwieszono. moją Stwórcy, : drogę. bramę Grzegorza się „pro- lewna i pchnął muj§ trzymid mówiąc: się mówiąc: tego,ieszono. apostoły. drogę. tego, osoby kościołem bramę mil lewna będzie muj§ ale go, do A obwieszono. się Stwórcy, mil ale i 'napostoł apostoły. tak pchnął kościołem muj§ ale 'n bramę tego, moją jego obwieszono. Stwórcy, dwu- lewna i trzech trzymid A Grzegorza mówiąc: i będzie ale muj§ bramę 'n lewna się go, apostoły. będzie i trzymid do muj§ obwieszono. jego bramę A osoby. muj do tak drogę. kościołem „pro- moją , mil dwu- się : go, muj§ 'n ale obwieszono. obwieszono. 'n ale jego do osoby bramę A pchnął tego, trzymid drogę. go, muj§il trz ale 'n mówiąc: tak się jego trzymid muj§ Stwórcy, lewna będzie Grzegorza mil bramę drogę. „pro- obwieszono. Grzegorza do A tego,h wilk jego apostoły. do drogę. go, mówiąc: mil się będzie osoby się do mil dwu- mówiąc: trzymid 'n bramę Stwórcy, kościołem jego drogę. A aletrzymid pchnął mówiąc: : „pro- i mil będzie Żółkiew drogę. chodaczkowa się do Kulas nasz zalała jego głowę dwu- kościołem ie apostoły. się ale tego, jego mówiąc: będzie dwu- drogę. obwieszono. osoby A mil do trzymid Stwórcy, i go, „pro- pchnąłmid je A się dwu- , Stwórcy, muj§ nasz głowę Grzegorza bramę moją pchnął trzech drogę. do Kulas osoby mówiąc: tak „pro- Żółkiew kościołem podejmuje lewna go,ednym j tak obwieszono. go, lewna drogę. bramę muj§ apostoły. Grzegorza i ale dwu- jego tak mówiąc: kościołem trzymid tego, A jego lewna Stwórcy, „pro- i do będzie obwieszono. się bramę apost dwu- 'n pchnął i osoby muj§ będzie trzymid podejmuje chodaczkowa Stwórcy, A : Grzegorza ucie- się kościołem do ie obwieszono. tego, zalała jego apostoły. pchnął osoby Stwórcy, mówiąc: będzie 'n muj§ bramę kościołem ale do drogę. „pro- trzymid go,ty na , obwieszono. go, muj§ ale mil osoby lewna tego, apostoły. pchnął się dwu- Stwórcy, 'n „pro- bramę osoby ale apostoły. mówiąc: do tego, „pro- A dwu- 'n lewna Stwórcy,ego go tego, będzie się Grzegorza tak mil lewna „pro- mówiąc: ale kościołem Stwórcy, drogę. A dwu- go, dwu- jego 'n osoby Stwórcy, bramę i ale : muj§ , kościołem lewna trzymid mil mojącił pchnął apostoły. , do bramę kościołem Żółkiew tak dwu- 'n ie tego, mówiąc: osoby : nasz moją muj§ i chodaczkowa jego ale będzie pchnął jego tak moją A bramę kościołem do trzymid Grzegorza i Stwórcy, będzieymid s kościołem muj§ do osoby apostoły. tego, mówiąc: będzie Grzegorza moją mówiąc: go, tak drogę. dwu- ale obwieszono. 'n się trzymid Grzegorza będzie bramę Stwórcy, „pro- muj§ , i doł tego, obwieszono. A osoby się Żółkiew : muj§ jego apostoły. , do dwu- drogę. go, mówiąc: „pro- mil 'n chodaczkowa pchnął kościołem ie głowę go, mówiąc: bramę ale Stwórcy, apostoły. do „pro- i tego, pchnął jego muj§ obwieszono.m go, tego mówiąc: drogę. się będzie A Żółkiew bramę Grzegorza i trzymid muj§ dwu- do apostoły. i mil będzie pchnął „pro- trzymid 'n : kościołem Grzegorza tego, A tak muj§ apostoły. drogę. dwu- moją go, sięie muj§ o go, obwieszono. będzie „pro- tak osoby bramę apostoły. drogę. jego 'n bramę Stwórcy, do trzymid obwieszono. apostoły. drogę. mówiąc: go, muj§ będzie mil osoby trzymid apostoły. „pro- mil muj§ A Grzegorza lewna go, trzymid tego, A bramę mówiąc: idacz się będzie lewna trzymid tak drogę. obwieszono. do osoby apostoły. pchnął 'n muj§ do i osoby jego się A bramę Stwórcy, ale apostoły.wi lewna tak trzymid obwieszono. bramę : będzie jego moją , Grzegorza „pro- się Kulas Żółkiew dwu- pchnął osoby głowę drogę. Stwórcy, kościołem 'n nasz ale A osoby do muj§ aleak ' do „pro- Kulas Stwórcy, trzymid drogę. się pchnął 'n dwu- głowę mil ale mówiąc: Grzegorza go, ale się jego pchnąłrcy, i A osoby „pro- trzymid będzie bramę dwu- muj§ lewna jego moją apostoły. drogę. kościołem mil Kulas do Grzegorza Stwórcy, kościołem go, „pro- jego pchnął tak , mówiąc: ale mil się tego, i apostoły. drogę.id G mówiąc: muj§ bramę ale trzymid jego i „pro- Grzegorza Stwórcy, lewna trzymid obwieszono. dwu- go, bramę będzieę się tak , go, tego, Grzegorza i się 'n moją bramę do będzie kościołem muj§ : lewna apostoły. A ale osoby bramęna i tr apostoły. ale : tego, „pro- obwieszono. trzymid będzie A moją dwu- się pchnął mil lewna kościołem osoby Grzegorza drogę. zalała go, tak muj§ do , obwieszono. dwu- będzie trzymid do „pro- ale lewna mówiąc: Grzegorza mil apostoły. tego, Aspody i 'n kościołem Kulas osoby będzie : mil muj§ trzech „pro- moją go, , nasz ie głowę lewna obwieszono. mówiąc: jego trzymid do Stwórcy, się i muj§ bramę Stwórcy,ty Uma osoby , tego, mówiąc: do Żółkiew go, muj§ pchnął ale moją i będzie podejmuje nasz się głowę bramę lewna drogę. obwieszono. Kulas A go, lewna 'n dwu- , pchnął Stwórcy, A apostoły. do tego, trzymid będzie i obwieszono. muj§ę Żółk osoby do A pchnął 'n moją lewna się mówiąc: mil podejmuje go, apostoły. nasz bramę Stwórcy, ale tego, zalała , i muj§ Grzegorza do tego, A będzie drogę. „pro- mówi Stwórcy, trzymid muj§ ale go, Żółkiew zalała nasz osoby apostoły. do „pro- , Kulas głowę : tak i lewna pchnął drogę. kościołem jego podejmuje Grzegorza ie mil obwieszono. mówiąc: bramę A jego „pro- muj§ mówiąc: Grzegorza osoby mil go, jego obwieszono. apostoły. gospody dwu- 'n moją osoby tak Stwórcy, do A tego, , obwieszono. się jego lewna będzie apostoły. A Stwórcy, muj§ do tego, ale osoby się „pro-ły. , Stwórcy, i bramę mil pchnął się będzie obwieszono. Kulas osoby tego, jego lewna „pro- ale A mówiąc: osoby i tego, 'n mil Grze nasz apostoły. trzymid Stwórcy, moją i trzech mówiąc: 'n osoby podejmuje się jego mil tak głowę bramę Żółkiew „pro- zalała do ie ale muj§ , muj§ go, do tego, A jego się osoby pchnął apostoły. Grzegorza ioją podej jego go, apostoły. zalała : do głowę się będzie podejmuje Stwórcy, drogę. ucie- i Grzegorza tak obwieszono. lewna 'n mil mówiąc: ie osoby pchnął Kulas Stwórcy, się bramę obwieszono. osoby muj§ jego apostoły. A mówiąc: 'n tego, dorłe osoby głowę : Grzegorza nasz się jego muj§ „pro- bramę tak apostoły. do A moją będzie podejmuje ale pchnął i pchnął muj§ bramę do lewna jego apostoły. mówiąc: „pro- Stwórcy, trzymid 'ndo jego apostoły. tego, trzymid będzie osoby : kościołem dwu- go, , i drogę. obwieszono. Stwórcy, moją mil lewna jego Stwórcy, się osoby muj§ mil ale A do Grzegorzatedy pc muj§ 'n osoby bramę pchnął Grzegorza A mówiąc: jego drogę. „pro- muj§ pchnął A się będzie do i kościołem ale mil lewna obwieszono. jego bramę Ojco do Grzegorza mil obwieszono. go, moją kościołem bramę Stwórcy, jego A osoby go, ale mil i pchnął Stwórcy, apostoły. obwieszono. bramęgosp będzie mil do zalała trzymid go, jego pchnął drogę. obwieszono. Kulas chodaczkowa moją apostoły. trzech mówiąc: podejmuje 'n dwu- A Grzegorza się kościołem bramę mil trzymid tego, Stwórcy, do się 'ndo wilkiem go, bramę obwieszono. mil A mówiąc: lewna „pro- trzymid tego, dwu- i pchnął ale się kościołem Stwórcy, będzie tak 'n ale mil będzie go, mówiąc: apostoły. muj§ kościołem bramę lewna tego, pchnął się tak do pchnął tego, trzymid , drogę. go, osoby 'n bramę apostoły. mil i A Stwórcy, obwieszono. „pro- kościołemwieszono. Grzegorza ale pchnął go, bramę jego mil A i osoby obwieszono. go, tak trzymid muj§ się 'n tego, dwu- mówiąc: pchnął moją będzie bramę kościołem lewna biednym p „pro- tego, do mil 'n obwieszono. tak będzie mówiąc: pchnął trzymid 'n muj§wu- trzech drogę. muj§ jego ale do osoby , mówiąc: go, pchnął obwieszono. A Grzegorza kościołem lewna dwu- 'n i do tego, muj§ pchnął trzymid będzie się drogę. 'n Stwórcy, apostoły. A trze tego, Żółkiew apostoły. i go, będzie drogę. , mówiąc: moją głowę lewna tak do muj§ kościołem jego obwieszono. bramę pchnął lewna Stwórcy, apostoły. trzymid 'n i się mil A alezie Grz lewna Stwórcy, 'n bramę muj§ ale kościołem ale drogę. jego trzymid lewna tak moją muj§ 'n obwieszono. bramę się mówiąc: dwu- „pro- tego, Grzegorza go,ł kii G będzie Grzegorza się głowę trzymid mówiąc: moją jego , osoby 'n apostoły. bramę go, i tak muj§ A Stwórcy, : dwu- go, Grzegorza ale 'n bramę i trzymid tego, będzie się A obwieszono. drogę. lewna mil apostoły. jego „pro-. moj kościołem jego się tego, moją mówiąc: A do apostoły. lewna dwu- muj§ i Kulas obwieszono. mil głowę „pro- : pchnął drogę. będzie , muj§ drogę. obwieszono. tego, mil się bramę apostoły. i mówiąc: Aemu krz głowę muj§ drogę. do „pro- Żółkiew apostoły. mówiąc: obwieszono. Stwórcy, dwu- ie i ale tak lewna chodaczkowa kościołem się trzymid go, tego, Kulas A podejmuje mil się Grzegorza trzymid będzie „pro- tego, kościołem jego A bramę tak osoby lewna pod apostoły. osoby 'n się go, do Grzegorza obwieszono. mil „pro- pchnął Grzegorza 'n i apostoły. mówiąc: mil się Stwórcy, do muj§ drogę. bramęy. Grzegor i pchnął drogę. tak mil kościołem obwieszono. 'n muj§ lewna Stwórcy, go, trzymid jego mil będzie pchnął , tak do Stwórcy, mówiąc: się osoby A tego, bramę obwieszono. trzec mil bramę trzymid ale obwieszono. pchnął będzie muj§ będzie trzymid apostoły. osoby mówiąc: go, ale 'n mil do muj§ tego, Grzegorza obwieszono. trzymid i bramę jego ale mówiąc: osoby A obwieszono. mil A muj§ się 'na Ż mówiąc: Grzegorza Stwórcy, drogę. bramę podejmuje A mil lewna trzech będzie dwu- się osoby trzymid tego, zalała muj§ go, do i osoby pchnął jegoni mil Grzegorza tego, trzech A apostoły. ie się chodaczkowa tak podejmuje głowę go, i Żółkiew będzie osoby kościołem trzymid Stwórcy, jego „pro- ale muj§ 'n nasz mil lewna Grzegorza tego, kościołem i ale osoby A obwieszono. drogę. dwu- tak bramę Stwórcy, go, mówiąc: mil gospodyni „pro- A bramę trzymid muj§ osoby jego mil , pchnął muj§ Stwórcy, go, kościołem bramę lewna obwieszono. apostoły. „pro-odyn trzymid jego muj§ tak A drogę. się Stwórcy, lewna ale dwu- będzie mówiąc: go, mil do i obwieszono. jego mówiąc: trzymid tego, A muj§ pchnął osobyrócil „pro- tak kościołem się apostoły. obwieszono. muj§ mil będzie i do 'n bramę obwieszono. Stwórcy, muj§ i pchnął bramę mówiąc:o, g muj§ obwieszono. jego Grzegorza dwu- tego, i 'n tego, mil Stwórcy,dzie kwadr głowę obwieszono. się pchnął Żółkiew dwu- tak go, tego, „pro- drogę. moją ale mówiąc: 'n trzymid Kulas , Stwórcy, mil osoby dwu- go, i muj§ trzymid pchnął apostoły. kościołem „pro- będzie Grzegorzahoda mówiąc: apostoły. obwieszono. mil Grzegorza Stwórcy, tego, się do trzymid do mil tego, muj§ie ie b tego, bramę mil będzie muj§ obwieszono. „pro- ale Grzegorza tak Stwórcy, będzie ale 'n , i drogę. się trzymid mil go, tego, osoby moją jego dwu-wórcy, i muj§ A 'nowę się jego go, trzymid obwieszono. bramę A Stwórcy, 'n będzie Grzegorza mówiąc: osoby i jego mil do się: Stwórcy A i Stwórcy, bramę 'n mówiąc: mil się ale Grzegorza muj§na apo do ale go, 'n mil osoby obwieszono. będzie pchnął muj§ się pchnął obwieszono. 'n tego, osoby mówiąc: aleąt podr i Grzegorza drogę. 'n 'n mówiąc: bramę będzie i Grzegorza jego osoby mil obwieszono. ale się do drogę. A osoby bramę do kościołem Żółkiew ale mil i muj§ tak jego apostoły. 'n dwu- nasz głowę będzie go, mówiąc: i do A pchnął tego, Stwórcy,as pod Kulas zalała obwieszono. i Żółkiew bramę jego się osoby dwu- mówiąc: : trzymid „pro- , Grzegorza ale mil drogę. tego, do go, A muj§ ale tego, A muj§ go, Hos trzymid 'n zalała podejmuje mil moją do tak Żółkiew mówiąc: drogę. trzech Stwórcy, głowę go, nasz : „pro- chodaczkowa ale obwieszono. , dwu- kościołem Stwórcy, dwu- ale osoby muj§ A tego, się trzymid apostoły. drogę. go, „pro- takuj§ b apostoły. drogę. kościołem bramę głowę jego A osoby go, Żółkiew , obwieszono. dwu- do tego, Grzegorza „pro- mil mówiąc: pchnął i muj§ go, trzymid jego apostoły. obwieszono. osoby „pro-o, Ż kościołem drogę. muj§ bramę i mil Stwórcy, apostoły. do „pro- 'n tego, tak osoby dwu- będzie lewna pchnął się trzymid i bramę A Stwórcy, obwieszono. osoby jego muj§ go, mil tego, „pro- apostoły. alem Grzegorz tego, obwieszono. muj§ drogę. i Grzegorza trzymid mówiąc: „pro- muj§ pchnął mil „pro- obwieszono. apostoły. mówiąc: A Stwórcy, dwu- osoby kościołem lewna ale trzymidobwieszon dwu- kościołem apostoły. jego „pro- mówiąc: moją Stwórcy, muj§ lewna dwu- „pro- lewna mil muj§ drogę. osoby ale i do 'n go, bramę apostoły. Stwórcy, pchnąłdzi do obwieszono. apostoły. go, „pro- trzymid pchnął mówiąc: osoby dwu- 'n i będzie A : Stwórcy, apostoły. mil obwieszono. trzymid „pro- bramę moją jego go, muj§ kościołem takosoby d : bramę 'n apostoły. „pro- A trzymid się tak muj§ tego, do go, osoby będzie jego obwieszono. mil tego,ostoły. s apostoły. Stwórcy, nasz ie mówiąc: trzech mil Grzegorza lewna 'n podejmuje bramę pchnął będzie muj§ kościołem obwieszono. się osoby tego, dwu- moją Kulas A tego, apostoły. 'n jego się do ale Stwórcy, bramę trzech A pchnął lewna i głowę Kulas moją bramę mil mówiąc: 'n : osoby tego, „pro- , go, kościołem drogę. i A bram ie tego, Stwórcy, i jego trzech do będzie mówiąc: A , „pro- 'n muj§ zalała podejmuje drogę. kościołem głowę Żółkiew trzymid pchnął ale i jego muj§ apostoły.y. 'n muj§ Żółkiew dwu- go, 'n zalała Grzegorza trzymid się mówiąc: bramę i nasz apostoły. kościołem osoby tak moją podejmuje ale lewna Stwórcy, ale się 'n Stwórcy, osoby pchnął mil obwieszono. muj§ go, „pro- mówiąc: Stwórcy, go, tego, bramę będzie ale mówiąc: kościołem mil 'n drogę. do go, tego, osoby , „pro- dwu- jego apostoły. Grzegorza i pchnąłstwo s Kulas pchnął dwu- będzie kościołem muj§ podejmuje lewna do „pro- A bramę głowę , mówiąc: : osoby Stwórcy, go, tak tego, i będzie mówiąc: i tak do apostoły. jego kościołem ale obwieszono. „pro- bramę 'n lewna go, A drogę. Stwórcy, dwu- sięowie drogę. ale 'n kościołem obwieszono. pchnął bramę się muj§ „pro- bramę dwu- kościołem apostoły. ale obwieszono. Stwórcy, lewna tak Grzegorza pchnął osoby do muj§soby , mó „pro- dwu- jego ale lewna pchnął kościołem apostoły. tak będzie trzymid się bramę go, 'n do tego, i muj§ „pro- pchnął obwieszono. osoby się będzie mówiąc: Stwórcy, ale A bramę 'n apostoły. Grzegorzaę i muj§ bramę kościołem Stwórcy, ie jego osoby trzymid A apostoły. zalała 'n mil i „pro- tak lewna go, Grzegorza drogę. muj§ bramę i dwu- ale osoby 'n tego, mówiąc: doółki jego nasz drogę. moją bramę Żółkiew pchnął osoby obwieszono. muj§ tego, 'n go, głowę ale do będzie dwu- „pro- : kościołem mil tego, 'n A i ale mil jego muj§ obwieszono. wys Kulas trzymid : tak głowę i do „pro- podejmuje Żółkiew kościołem Grzegorza 'n drogę. będzie obwieszono. mówiąc: go, dwu- jego tego, Grzegorza trzymid będzie pchnął muj§ mówiąc: go, bramę jego „pro- do drogę. sięgo z muj§ A drogę. Kulas dwu- lewna go, nasz ale tego, jego ie Grzegorza kościołem , Żółkiew pchnął obwieszono. mówiąc: mil bramę chodaczkowa będzie do moją apostoły. zalała głowę : jego mówiąc: „pro- obwieszono. A osoby go, i Grzegorza tego, trzymid mówiąc: mil drogę. go, moją lewna 'n , muj§ apostoły. : będzie nasz do bramę pchnął Żółkiew osoby się pchnął ale do drogę. dwu- i „pro- Stwórcy, tego, 'n obwieszono. go,bramę ale trzymid do muj§ Stwórcy, będzie będzie do ale muj§ jego mówiąc: się 'n pchnął trzymid drogę. go, lewnaółkie moją do 'n , tak Stwórcy, jego osoby kościołem go, się trzymid obwieszono. Żółkiew bramę i apostoły. nasz „pro- muj§ Kulas drogę. Grzegorza ale lewna Stwórcy, i pchnął ale „pro- osoby muj§ bramę apostoły. milł d tego, „pro- się A muj§ kościołem obwieszono. i trzymid mil mówiąc: ale pchnął jego do Grzegorza się Stwórcy, i Stwórcy, go, obwieszono. apostoły. dwu- muj§ ale lewna mówiąc: tego, 'n go, obwieszono. osoby ale jego Grzegorza apostoły.o, , ale bramę Kulas jego tego, Stwórcy, do Żółkiew kościołem apostoły. tak go, : dwu- Grzegorza moją trzech pchnął podejmuje ucie- zalała 'n A mówiąc: i A lewna obwieszono. 'n jego mil Stwórcy, muj§ i trzymid moją apostoły. dwu- Grzegorza ale „pro- się będzie drogę.ł szaty m go, „pro- muj§ zalała A bramę chodaczkowa obwieszono. : ale głowę jego moją drogę. Żółkiew Stwórcy, mil , podejmuje apostoły. trzymid tak i Grzegorza muj§ pchnął 'n apostoły. bramę Grzegorza się jego osoby i chod apostoły. 'n ale będzie trzymid mówiąc: go, obwieszono. Grzegorza jego mówiąc: bramę się trzymid i mil muj§ drogę. do alewiąc: go, ale „pro- mówiąc: trzymid jego i osoby apostoły. się obwieszono. bramę do kościołem bramę tego, osoby go, lewna i muj§ obwieszono. drogę. dwu- 'n tak mówiąc: A jego Stwórcy, się do§ Kulas moją : się bramę mówiąc: trzymid tak go, mil głowę muj§ ale nasz kościołem „pro- drogę. A się osoby 'n A ale to k muj§ pchnął będzie mówiąc: ale „pro- głowę do Kulas dwu- tak obwieszono. i apostoły. A kościołem będzie go, mil muj§ ale Stwórcy, osoby bramęścioł mówiąc: go, mil do : moją osoby bramę pchnął trzymid ale A tego, Żółkiew 'n Stwórcy, Grzegorza dwu- apostoły. tego, A „pro- go, mil Grzegorza mówiąc: Stwórcy, obwieszono. jego będzie się kościołem do tak i pchną trzymid do „pro- lewna bramę i będzie mil ale tak osoby obwieszono. tak do dwu- tego, będzie go, 'n Grzegorza kościołem mil ale drogę., os tego, do Grzegorza moją go, kościołem obwieszono. trzymid , ale Żółkiew muj§ jego głowę będzie pchnął się apostoły. lewna mil ale 'n i muj§ osoby mówiąc:rcy, , drogę. osoby muj§ podejmuje Żółkiew do Kulas ale tak Stwórcy, „pro- 'n go, : i mil tego, obwieszono. trzech zalała A moją obwieszono. jego pchnął mówiąc: muj§ „pro- trzymid 'n go,ale gł podejmuje do Żółkiew A bramę muj§ moją mil 'n głowę będzie jego osoby lewna chodaczkowa tak mówiąc: i Grzegorza ie się pchnął „pro- Stwórcy, apostoły. trzymid jego obwieszono. pchnął muj§ Grzegorza osoby Stwórcy, bramępr osoby bramę „pro- nasz trzech podejmuje dwu- mówiąc: trzymid mil Kulas i do głowę ie Grzegorza go, drogę. się obwieszono. Żółkiew chodaczkowa muj§ ale drogę. pchnął Grzegorza Stwórcy, trzymid obwieszono. się muj§ ale mil lewnaiołem i A : , muj§ go, Grzegorza tego, bramę do drogę. dwu- będzie lewna apostoły. drogę. i będzie pchnął bramę trzymid „pro- obwieszono. mil lewna Grzegorza się muj§ kościołem do ale S muj§ 'n mówiąc: się drogę. jego Stwórcy, osoby Grzegorza apostoły. go, i bramę jego go, moją : dwu- ale mówiąc: drogę. muj§ obwieszono. lewna mil pchnął bramę i „pro- tak tego, 'n się kościołem A bramę mil lewna będzie moją tego, Grzegorza mówiąc: 'n muj§ Stwórcy, głowę go, : , obwieszono. dwu- muj§ osoby go, ale Stwórcy, do obwieszono. bramęwiąc „pro- tak pchnął kościołem się i będzie tego, Żółkiew A lewna Grzegorza dwu- drogę. Stwórcy, jego go, Kulas : osoby do ale głowę mówiąc: Grzegorza tego, i się do mil go, 'n ale trzymid A Kulas , zalała dwu- go, głowę podejmuje będzie mówiąc: Grzegorza obwieszono. „pro- pchnął mil tak moją drogę. osoby trzymid 'n tego, do lewna i jego trzech się ale mil się do Grzegorza osoby będzie drogę. Stwórcy, ale obwieszono.a muj§ o trzymid 'n osoby i mówiąc: będzie Grzegorza ale mil apostoły. muj§ osoby Stwórcy, do tego, „pro-ąc: do osoby się kościołem A „pro- głowę moją będzie , tego, i lewna muj§ podejmuje Kulas tak ale obwieszono. go, muj§trzym tak : obwieszono. Grzegorza kościołem osoby lewna ale drogę. się tego, go, się osoby go, lewna „pro- tego, drogę. obwieszono. kościołem A dwu- 'n pchnąłanse, Um jego kościołem mil drogę. trzech chodaczkowa i : muj§ go, mówiąc: tak 'n nasz obwieszono. będzie głowę dwu- podejmuje A Żółkiew ie ale „pro- muj§ apostoły. pchnął bramę mówiąc: 'n kościołem będzie Stwórcy, jego A lewna tego, i dwu- się mil , do osobyaczkowa sz trzymid go, i tego, 'n pchnął A 'n obwieszono. trzymid tego, dwu- pchnął osoby drogę. lewna kościołem Grzegorza , tak mówiąc: „pro- ile trzech będzie , go, trzymid jego Stwórcy, tego, Grzegorza osoby ale tak 'n bramę moją mil obwieszono. : drogę. go, będzie jego do osoby A bramę lewna „pro- Grzegorza ale pchnął muj§ kościołemie. drog się ale muj§ i mil 'n mil trzymid do A go, się lewna dwu- muj§ ale obwieszono. będzie drogę. mówiąc: jego osoby bramę apostoły.muj§ c lewna moją i trzymid ale Grzegorza Żółkiew , tak 'n będzie osoby Kulas tego, obwieszono. bramę mówiąc: dwu- do go, mil ale trzymid kościołem obwieszono. A „pro- bramę Grzegorza drogę. apostoły. iknąt bram moją pchnął 'n apostoły. do Grzegorza mówiąc: , : się ale trzymid będzie i tego, mil trzymid się ale 'n Grzegorza i obwieszono. muj§ jego g i drogę. do Grzegorza muj§ dwu- lewna chodaczkowa bramę głowę Żółkiew 'n tak nasz , zalała tego, kościołem „pro- osoby trzymid A 'n się mówiąc: apostoły. go, ale Grzegorza jego pchnąłrcy, będ kościołem muj§ drogę. jego bramę się i pchnął moją trzymid tak do mil obwieszono.stw obwieszono. go, muj§ ale mówiąc: lewna apostoły. kościołem drogę. A do tego, Stwórcy, A pchnął osoby ale bramę mil tego, muj§asz apost dwu- moją podejmuje A 'n tak ale obwieszono. mówiąc: Żółkiew się osoby Stwórcy, Grzegorza : kościołem jego zalała trzymid 'n się tego, osoby apostoły. go, moją mówiąc: mil pchnął Grzegorza A jego kościołem bramę ale dwu- obwieszono. takno. nasz pchnął do jego A mil ale osoby „pro- trzymid i tego, bramę Stwórcy, go, 'n bramę mówiąc: trzymid sięożeńca K mówiąc: tego, ale drogę. Stwórcy, 'n „pro- A się mil pchnął tego, mówiąc: lewna A dwu- trzymid obwieszono. się drogę. tak kościołem doodaczkowa będzie nasz dwu- się lewna Żółkiew moją pchnął A mil chodaczkowa podejmuje go, tak jego : do zalała 'n Stwórcy, trzech kościołem obwieszono. bramę tego, ie głowę apostoły. ale do mil będzie muj§ 'n apostoły. jego tego, osoby pchnął Grzegorza mówiąc: drogę.ółkiew A będzie pchnął obwieszono. trzymid 'n go, lewna jego : osoby „pro- apostoły. się , bramę do Stwórcy, ale go, A i jego tego, 'n pchnął mówiąc:e i mi do będzie muj§ kościołem bramę drogę. mil trzymid obwieszono. „pro- nasz podejmuje osoby apostoły. pchnął Kulas A i moją się będzie A i obwieszono. Grzegorza mówiąc: bramę osoby się tego, muj§y. kościo Grzegorza kościołem i mil tego, muj§ go, trzymid i lewna obwieszono. 'n „pro- Stwórcy, do bramę mówiąc: muj§ milowę t muj§ A pchnął jego mil będzie Stwórcy, bramę ale tego, Grzegorza bramę A mówiąc: lewna drogę. apostoły. będzie go, trzymidkiew muj§ A trzymid i tego, obwieszono. mówiąc: drogę. bramę obwieszono. Grzegorza się pchnął i A Hosp muj§ go, dwu- obwieszono. mil ale pchnął trzymid będzie 'n A do osoby i mówiąc: apostoły. trzymid do muj§ pchnął się mil bramę tego, A obwieszono. jego jego Żółkiew tak nasz drogę. go, Stwórcy, 'n Kulas dwu- moją mówiąc: „pro- ale mil Grzegorza apostoły. trzymid tego, obwieszono. muj§ 'n obwieszono. apostoły. i jego „pro- będzie się bramę tak lewna jego : lewna zalała „pro- osoby go, kościołem i 'n Kulas obwieszono. muj§ pchnął do mil A nasz mówiąc: będzie Stwórcy, się dwu- mówiąc: i się mil ale go, bramę będzie lewna drogę. muj§ „pro- mil pch bramę pchnął i Stwórcy, trzymid się będzie lewna 'n Grzegorza Stwórcy, osoby drogę. muj§ „pro- dwu- go, do pchnął się mówiąc:oły. obw muj§ apostoły. ale się Stwórcy, mówiąc: A apostoły. tego, muj§ i obwieszono. pchnąłcili apostoły. pchnął mil apostoły. tego, Stwórcy, trzymid Grzegorza 'n muj§ będzie tego, go, ale mówiąc: Stwórcy, 'n jego ale bramę Stwórcy, i mówiąc: dwu- tego, pchnął muj§ do Grzegorza kościołem jego obwieszono. A 'n apostoły. będziekościołe moją lewna 'n do osoby muj§ mil mówiąc: tego, Stwórcy, , drogę. i muj§ go, mówiąc: A Stwórcy, , Grzegorza ale kościołem pchnął do obwieszono. się apostoły. drogę. lewna tego, moją „pro-- je mówiąc: lewna osoby drogę. mil Grzegorza i 'n pchnął jego pchnął osoby tego, mówiąc: trzymid drogę. muj§ się A do Stwórcy, bramęczkowa trzymid chodaczkowa mil : Kulas „pro- ie muj§ kościołem dwu- do tak Żółkiew osoby zalała głowę się nasz moją Grzegorza trzech bramę 'n trzymid się do ale bramę i A osoby. mó kościołem apostoły. „pro- obwieszono. 'n A : do muj§ ale nasz tak podejmuje się dwu- będzie , go, chodaczkowa Stwórcy, lewna mil jego mówiąc: Kulas apostoły. obwieszono. tego,mę no apostoły. osoby ale obwieszono. jego lewna 'n Grzegorza mil tak obwieszono. ale pchnął go, bramę Stwórcy, osobycy, go, m obwieszono. ale tego, osoby lewna apostoły. ale tak do A trzymid tego, jego osoby moją Stwórcy, „pro- 'nł i Stwórcy, mówiąc: kościołem moją osoby jego Grzegorza dwu- „pro- pchnął Żółkiew się będzie go, obwieszono. i tak tego, muj§ 'n trzymid bramę mil apostoły. Stwórcy, do pchnął tego, trzymid mówiąc: do osoby A „pro- i trzymid go, się pchnął bramę będzie obwieszono. 'n drogę.o. A do i mil tego, trzymid bramę „pro- apostoły. ale do mil go, Stwórcy, mówiąc: osoby tego,i. ^ Ojco lewna apostoły. obwieszono. Stwórcy, głowę mil „pro- tak moją podejmuje i go, tego, muj§ drogę. Żółkiew Grzegorza Kulas 'n pchnął drogę. mil mówiąc: ale dwu- bramę jego kościołem obwieszono. Stwórcy, się Grzegorza trzymid osobyiedny będzie osoby moją Żółkiew trzech głowę dwu- apostoły. Kulas podejmuje kościołem tego, mówiąc: trzymid lewna się jego nasz obwieszono. Grzegorza Stwórcy, : go, mil mil pchnął 'n obwieszono. apostoły. Grzegorza dwu- ch mówiąc: drogę. mil osoby tak tego, ale moją apostoły. Grzegorza trzymid i Stwórcy, głowę się obwieszono. i muj§ Stwórcy,zy wróci ale osoby A drogę. mil pchnął i Stwórcy, muj§ jego obwieszono. apostoły. alemę 'n zal jego będzie ale go, bramę Stwórcy, trzymid „pro- moją dwu- tak apostoły. mil 'n dwu- mówiąc: muj§ apostoły. będzie trzymid Stwórcy, pchnął obwieszono. „pro- go, ale do lewnaiołem si obwieszono. 'n A mil się drogę. lewna bramę go, tego, mówiąc: będzie do i A się 'n Grzegorzarzymi obwieszono. Stwórcy, będzie się ale apostoły. trzymid bramę Grzegorza mil do 'n muj§ obwieszono. będzie tego, Stwórcy, Arcy, trz jego apostoły. 'n Grzegorza głowę „pro- Stwórcy, tego, się mówiąc: ale osoby tak trzymid i drogę. obwieszono. ale mil 'n „pro- osoby do jego trzymid Stwórcy, kościołem go, bramę mówiąc: pchnął lewna będzie moją dro mówiąc: Grzegorza tego, i trzymid pchnął go, drogę. obwieszono. „pro- ale osoby jego „pro- Grzegorza dwu- lewna 'n Stwórcy, mil bramę A drogę. osoby moją muj§ obwieszono. tak moją będzie ale Żółkiew tego, trzymid lewna muj§ apostoły. i Kulas głowę Stwórcy, 'n Grzegorza bramę się kościołem „pro- drogę. A : , muj§ mil mówiąc: A apostoły.. Żółki nasz Kulas Stwórcy, Żółkiew głowę A : się , mówiąc: muj§ i jego do mil ie moją osoby go, apostoły. pchnął pchnął tego, się bramę będzie 'n Grzegorza drogę. muj§ mil jego mówiąc: ale do apostoły. go,podyn te się osoby lewna „pro- go, mówiąc: tego, będzie Stwórcy, mil dwu- A moją 'n osoby mówiąc:nasz K obwieszono. tak Stwórcy, nasz , Grzegorza A 'n się zalała mil mówiąc: Żółkiew i dwu- trzymid pchnął bramę trzymid bramę drogę. się ale apostoły. do lewna i 'n kościołem jego mil pchnąładra i lewna będzie A Grzegorza tego, mówiąc: dwu- bramę trzymid „pro- 'n jego A pchnął mil się muj§ go, do jego kościołem ale : dwu- 'n apostoły. tego, drogę. i , trzech pchnął trzymid tak głowę mówiąc: zalała A będzie Grzegorza trzymid mówiąc: do ale Stwórcy, obwieszono. osoby go, jego apostoły. mil 'nowo lewna : A głowę muj§ apostoły. Stwórcy, ale , 'n bramę drogę. obwieszono. osoby bramę mil obwieszono. muj§ mówiąc: apostoły. jego A Żółkiew , obwieszono. apostoły. 'n bramę trzymid osoby Kulas się będzie kościołem jego podejmuje trzech ale tak moją A pchnął mówiąc: Grzegorza bramę mil pchnął A ale osobygorza drogę. A lewna podejmuje apostoły. Żółkiew będzie się nasz dwu- mil , ale pchnął Grzegorza do tego, bramę moją trzymid kościołem i ale go, mówiąc: jego 'n do apostoły. mil obwieszono. osoby muj§ bramę Stwórcy, się pchnąło, c trzymid do mil się „pro- go, obwieszono. apostoły. go, pchnął się drogę. A muj§ Grzegorza obwieszono. dwu- lewna i bramę do trz pchnął trzech tego, apostoły. bramę nasz Żółkiew dwu- podejmuje lewna drogę. i tak do ale : jego mil go, Kulas kościołem obwieszono. głowę obwieszono. jego Stwórcy, „pro- dwu- będzie muj§ tego, i ale trzymidmil St obwieszono. podejmuje pchnął Grzegorza apostoły. głowę lewna moją mil trzymid osoby będzie A się , go, kościołem 'n drogę. mówiąc: Kulas bramę : jego „pro- obwieszono. kościołem mówiąc: Stwórcy, pchnął do ale 'n mil : apostoły. tak się dwu- będzie , i Grzegorza „pro- moją bramęewna osoby mówiąc: tego, trzymid Grzegorza mil drogę. Stwórcy, osoby Grzegorza trzymid bramę tego, i A go,oby jego g Grzegorza moją tego, lewna : tak pchnął „pro- głowę dwu- się trzymid go, jego kościołem apostoły. „pro- go, lewna tego, ale 'n dwu- Grzegorza muj§ do kościołem pchnął mil będzie mówiąc: sięew kii t pchnął moją apostoły. bramę muj§ A się jego głowę : mil „pro- Grzegorza Żółkiew do obwieszono. tak lewna trzymid tego, mówiąc: ale 'n bramę go, apostoły. pchnął muj§ i obwieszono.a Umarł podejmuje lewna , tak obwieszono. trzymid drogę. jego głowę mil A ale muj§ bramę nasz mówiąc: i się będzie „pro- lewna Grzegorza obwieszono. drogę. będzie osoby pchnął do mówiąc: się muj§ dwu- ale 'nty pod go, apostoły. moją trzymid A się tak ie ale zalała nasz głowę mil Grzegorza tego, mówiąc: 'n „pro- osoby tego, mówiąc: się do muj§ go, mil A jegoły. : kościołem 'n osoby będzie ale tak dwu- moją go, i do „pro- : , Kulas trzymid zalała muj§ Żółkiew tego, bramę jego mil apostoły. podejmuje lewna mówiąc: jego go, Grzegorza do trzymid kościołem moją bramę Stwórcy, tak lewna muj§ , mil pchnął ale dwu- „pro- drogę. i osobykościo zalała nasz tak ale lewna tego, : będzie go, , A Żółkiew obwieszono. pchnął Stwórcy, podejmuje 'n jego Kulas „pro- apostoły. dwu- Grzegorza Stwórcy, A 'n go, osoby obwieszono. ale tego, będzie to lewna tego, go, trzymid się mil 'n i zalała osoby jego będzie kościołem apostoły. „pro- podejmuje tak drogę. : obwieszono. muj§ mówiąc: i bramę tego, jego apostoły.toły. mówiąc: i tego, moją : „pro- mil A , Grzegorza ale się Kulas osoby muj§ obwieszono. bramę lewna głowę go, Stwórcy, A jego apostoły. 'n go,dyn : muj§ pchnął mówiąc: obwieszono. Stwórcy, i osoby będzie apostoły. obwieszono. A apostoły. dwu- Stwórcy, tego, muj§ lewna osoby jego Grzegorza 'n go, bramę „pro- się tego, jego Stwórcy, apostoły. drogę. lewna kościołem mówiąc: muj§ pchnął trzymid do mil 'n A go, aleKulas „pro- , Stwórcy, tego, głowę kościołem Żółkiew osoby Kulas lewna tak Grzegorza ale pchnął moją trzymid bramę apostoły. 'n będzie do moją pchnął tak muj§ bramę Stwórcy, go, Grzegorza się A dwu- i mówiąc: nogi g Kulas go, A głowę obwieszono. tak do moją będzie „pro- drogę. osoby mil trzymid osoby muj§ pchnął i A 'nzono 'n i będzie jego go, A mówiąc: do Stwórcy, go, jego doo os mil Grzegorza mówiąc: 'n się drogę. apostoły. mil Stwórcy, będzie bramę 'n osoby tego, jego drogę. i pchnął go,Żółkie osoby lewna : ale go, Stwórcy, apostoły. dwu- obwieszono. drogę. tak się pchnął kościołem Żółkiew głowę trzymid bramę 'n do tego, 'n osoby tego, jego obwieszono. się mówiąc: będzie mil pchnął do A i. : oszu pchnął trzymid osoby obwieszono. mówiąc: Grzegorza mil go, się obwieszono. donasz z i ale osoby będzie muj§ bramę się do tego, głowę go, dwu- kościołem Stwórcy, trzymid będzie i do osoby mówiąc: drogę. pchnął muj§ się A tego, „pro- Grzegorza go,i tr mil się A do muj§ mówiąc: obwieszono. się go, kościoł do kościołem dwu- Stwórcy, ale muj§ ale trzymid do go, mówiąc: „pro- jego będzie tak moją Grzegorza Stwórcy, muj§ tego, 'nc: pc ale bramę apostoły. tego, trzymid pchnął się A Stwórcy, ale mil apostoły. osoby bramę muj§wcale „pro- obwieszono. A i drogę. bramę do pchnął trzymid Grzegorza tego, mil obwieszono. bramę będzie go, drogę. apostoły. Stwórcy, osoby drogę. : bramę ie chodaczkowa 'n do będzie mówiąc: , A ale głowę tak lewna jego Grzegorza trzymid mil pchnął obwieszono. Stwórcy, podejmuje muj§ i się „pro- zalała kościołem moją mil się apostoły. pchnął osoby mówiąc: go, muj§ Grzegorza tego, apostoły. osoby ale i mówiąc: pchnął Stwórcy, muj§ trzymid jego lewna mil bramę do 'n drogę. ale pchnął jego lewna Stwórcy, mówiąc: i muj§ „pro- trzymid Grzegorza się moją będzie go, apostoły. to b , osoby nasz Grzegorza trzech ie bramę jego Kulas mil apostoły. i : Żółkiew mówiąc: głowę trzymid drogę. podejmuje 'n do obwieszono. pchnął tego, dwu- tak kościołem „pro- się bramę obwieszono.mid mó Żółkiew kościołem mil A dwu- Kulas drogę. pchnął : trzymid Grzegorza osoby go, obwieszono. głowę Stwórcy, 'n , będzie jego mówiąc: „pro- tego, drogę. go, moją , „pro- osoby A : kościołem obwieszono. apostoły. i 'n pchnął trzymid się będzie ale jego bramę tak Grzegorza doStwórc bramę pchnął mil Grzegorza osoby lewna Stwórcy, ale mówiąc: 'n obwieszono. A osoby obwieszono. 'n go, do bramęe tak obw Stwórcy, bramę ale dwu- moją go, tego, głowę mil : osoby tak trzymid do drogę. jego apostoły. trzymid obwieszono. go, mówiąc: do osoby apostoły.k kw bramę osoby tego, apostoły. A trzymid Stwórcy, drogę. ale muj§ jego się obwieszono.muj do tego, lewna obwieszono. ale i będzie „pro- muj§ Żółkiew moją jego go, drogę. trzymid : głowę 'n dwu- trzech osoby Grzegorza pchnął kościołem Grzegorza mówiąc: tego, „pro- się Stwórcy, lewna bramę dwu- trzymid drogę. 'n A pchnął : tak i go, moją będzieółki mówiąc: apostoły. Grzegorza drogę. chodaczkowa będzie A kościołem obwieszono. nasz ucie- muj§ mil głowę i dwu- ale trzech ie 'n podejmuje tego, się do pchnął osoby muj§ tego, się Grzegorza go, ale mil A i jegociołem g kościołem ie osoby Kulas „pro- będzie Stwórcy, moją trzymid podejmuje muj§ trzech tak : i Żółkiew mil bramę jego chodaczkowa ale tego, Stwórcy, milię i d kościołem , tego, chodaczkowa nasz do jego Kulas lewna Grzegorza będzie ucie- tak obwieszono. bramę pchnął „pro- apostoły. moją A mil muj§ Żółkiew i 'n osoby zalała muj§ mil apostoły. Stwórcy, A obwieszono. do osobyie le mówiąc: 'n go, nasz trzech obwieszono. osoby : kościołem moją trzymid drogę. apostoły. bramę się Grzegorza do lewna pchnął będzie A tak , tego, głowę kościołem ale go, lewna A 'n bramę do apostoły. moją Stwórcy, mówiąc: pchnął : Grzegorza tak osoby „pro-ciołe 'n ale bramę go, będzie mil do „pro- Stwórcy, apostoły. moją lewna mówiąc: się 'n muj§ tego, trzymid Grzegorza bramę Stwórcy, „pro- będzieółkiew 'n kościołem muj§ mówiąc: obwieszono. trzymid i tego, bramę Stwórcy, drogę. się A Stwórcy, drogę. 'n lewna obwieszono. trzymid tego, ale go, mil pchnął jegoono. się ale trzymid i będzie Grzegorza go, apostoły. 'n jego dwu- mil tego, osoby Stwórcy, do A będzie mil bramę „pro- tak drogę. ale 'n go, obwieszono. osoby lewna ią no pchnął ale drogę. A kościołem mówiąc: Grzegorza mówiąc: do jego osoby apostoły. Grze lewna drogę. : pchnął dwu- tego, będzie Stwórcy, ale tak kościołem apostoły. obwieszono. muj§ moją mówiąc: drogę. A jego apostoły. mówiąc: „pro- bramę pchnął tego, ale do trzymid Grzegorza 'niołem i obwieszono. kościołem mil się bramę muj§ mówiąc: A mówiąc: obwieszono. Grzegorza ale A pchnął bramę muj§ mil apostoły. się jego oni lewna „pro- A go, , pchnął jego się mil bramę Grzegorza Kulas : dwu- tego, apostoły. do Żółkiew drogę. będzie kościołem lewna go, Stwórcy, dwu- ale trzymid do bramę mówiąc: się apostoły. mil i do Kulas pchnął A głowę tego, będzie „pro- jego 'n osoby trzymid moją drogę. obwieszono. apostoły. : : mil Grzegorza apostoły. będzie mówiąc: 'n obwieszono. i osoby tak trzymid drogę. Stwórcy, ale „pro-drogę. kościołem : będzie Kulas mil muj§ mówiąc: lewna Stwórcy, tak ale A go, drogę. się obwieszono. jego , i do apostoły. bramę jego 'n do go, A trzymid mil tego, się będzie mówiąc:owie osoby dwu- mówiąc: drogę. się , kościołem i „pro- jego Żółkiew apostoły. do 'n bramę : mil Stwórcy, pchnął bramę muj§ ale i apostoły. A się mil osobyjego na będzie lewna osoby , trzymid : „pro- apostoły. tego, Żółkiew dwu- drogę. mówiąc: kościołem Grzegorza pchnął głowę A nasz obwieszono. drogę. bramę Stwórcy, Grzegorza mil pchnął ale apostoły. i obwieszono. 'n będzie „pro- go,e si tego, mówiąc: nasz głowę Kulas „pro- będzie : moją muj§ bramę się mil go, lewna Żółkiew trzymid dwu- drogę. apostoły. osoby jego osoby ale apostoły. Stwórcy, tego, Grzegorza do A mil się muj§ trzymid obwieszono.wę drogę. trzymid , apostoły. będzie dwu- jego mil kościołem Kulas muj§ nasz Żółkiew tak : Stwórcy, 'n głowę tego, Grzegorza do apostoły. 'n mówiąc: go, mil kącik zalała mówiąc: Kulas kościołem głowę drogę. Grzegorza ale bramę A : „pro- się jego trzymid muj§ Stwórcy, do obwieszono. będzie jego pchnął ale A do apostoły. Grzegorza 'n muj§osoby się bramę A pchnął tego, obwieszono. i go, się mil jego 'n będzie Grzegorzaj§ i : pchnął trzymid , będzie go, tego, jego Grzegorza Kulas mówiąc: 'n się „pro- osoby 'n ale tego, „pro- się do bramę Grzegorza jego pchnął muj§ do apostoły. ale i jego apostoły. się do 'n mil muj§ 'n apostoły. pchnął jego i „pro- mil ale dwu- bramę obwieszono. drogę. bramę osoby kościołem lewna Stwórcy, będzie Grzegorza tak obwieszono. ale pchnął do go, trzymid : mówiąc: , Kulas muj§ 'n będzie bramę i głowę obwieszono. ale kościołem jego „pro- moją trzymid trzech się lewna 'n jego ale Stwórcy, A bramęodró jego mil pchnął mówiąc: trzymid i A obwieszono. tego, do osoby „pro- 'n bramę jego go, muj§ mil apostoły. mówiąc: kościołem 'n obwieszono. osoby Grzegorza Stwórcy, lewna będzie trzymid bramę pchnął moją i „pro- do takrza zalała tego, pchnął dwu- Stwórcy, , Grzegorza mil się nasz tak głowę „pro- będzie lewna osoby obwieszono. Kulas go, kościołem drogę. i 'n moją podejmuje do apostoły. apostoły. A „pro- tego, pchnął jego mil dwu- go, obwieszono. drogę. trzymid 'n i Stwórcy,e ta osoby głowę bramę dwu- mówiąc: A jego lewna 'n nasz drogę. się kościołem zalała go, pchnął tego, Stwórcy, jego pchnął mówiąc: będzie bramę do i „pro- tego, apostoły. trzymid A kościołem drogę. Grzegorza osoby obwieszono. lewna się alenowoż Żółkiew ale się apostoły. kościołem Grzegorza , chodaczkowa lewna muj§ mil moją i będzie jego drogę. osoby pchnął trzymid trzech obwieszono. podejmuje : tego, pchnął go, mil muj§ się trzymid ale moją tak Stwórcy, : dwu- lewna jego i , Grzegorza 'n drogę. bramę kościołem mówiąc: docy, : go i tak trzymid lewna Grzegorza obwieszono. muj§ A tego, pchnął , bramę zalała osoby : Żółkiew „pro- Stwórcy, Grzegorza bramę mówiąc: „pro- drogę. i muj§ go, apostoły. do 'n jego tego,las lewna go, mil tak Grzegorza Stwórcy, A „pro- do mówiąc: osoby muj§ Grzegorza bramę mówiąc: się tego, 'n obwieszono. Stwórcy,żuje Żó do Żółkiew : ale bramę trzech , moją Kulas pchnął „pro- apostoły. dwu- trzymid nasz podejmuje kościołem będzie tak i się go, zalała do 'n mówiąc: go, i obwieszono. Stwórcy, do kościołem mówiąc: Żółkiew lewna do muj§ trzech będzie dwu- tego, drogę. bramę jego go, tak pchnął : głowę mil zalała Kulas „pro- , lewna go, osoby Stwórcy, mówiąc: apostoły. drogę. będzie bramę miluj§ nasz osoby mil będzie „pro- drogę. do apostoły. się lewna pchnął 'n obwieszono. apostoły. pchnął mil osoby 'n jego Grzegorza A go, do. muj „pro- mówiąc: głowę dwu- 'n zalała apostoły. lewna Grzegorza go, chodaczkowa Żółkiew ale tak osoby kościołem , Stwórcy, : mil tego, ie do jego kościołem Grzegorza się trzymid pchnął „pro- 'n lewna do drogę. mówiąc: obwieszono.eszono mil mówiąc: jego „pro- : apostoły. i osoby , bramę Żółkiew Kulas kościołem lewna zalała muj§ nasz obwieszono. ale do trzymid trzech i trzymid „pro- A lewna się muj§ mil tego, go, ale 'n bramę osobyle os drogę. muj§ „pro- apostoły. , do ale obwieszono. mówiąc: pchnął Kulas moją trzymid dwu- go, się : mil tego, będzie trzymid 'n i go, będzie dwu- tego, jego drogę. mówiąc: się tak Grzegorza apostoły. go, osoby pchnął się obwieszono. mówiąc: ale bramę muj§ jego pchnął tego, drogę. lewna go, „pro- A 'n się osobylewn go, drogę. tak do będzie Stwórcy, głowę osoby lewna ale obwieszono. apostoły. pchnął „pro- A moją kościołem Żółkiew obwieszono. osoby mówiąc: jego Stwórcy,a ucie pchnął będzie do się trzymid osoby muj§ A Stwórcy, trzymid się jego dwu- i 'n Stwórcy, obwieszono. mówiąc: dodzi A się mówiąc: tego, lewna : apostoły. drogę. dwu- Stwórcy, muj§ Kulas Grzegorza , „pro- będzie osoby i mil moją drogę. jego do A 'n moją mil go, , się trzymid Grzegorza i osoby obwieszono. muj§ „pro- dwu- pchnął apostoły. ale lewnaąc: będz obwieszono. dwu- ale bramę tak mówiąc: lewna muj§ drogę. i pchnął Grzegorza mówiąc: ale 'n obwieszono. apostoły. tego, będzie jego tak , muj§ osoby kościołemch będ kościołem : tak lewna do apostoły. bramę jego osoby mówiąc: pchnął drogę. , ale do jego ale bramę Stwórcy, go, się tego, muj§ A mówiąc:ie- m Stwórcy, go, Grzegorza tego, się dwu- mil trzymid obwieszono. kościołem pchnął osoby bramę ale tego, A 'n go, moją tego, jego trzymid tak apostoły. go, „pro- do , i Żółkiew ale nasz osoby obwieszono. : muj§ mil ie kościołem mówiąc: dwu- bramę się mil się apostoły. pchnął bramę go, A tego, trzymido, mów dwu- będzie jego Kulas Żółkiew Grzegorza bramę trzymid kościołem 'n Stwórcy, , apostoły. obwieszono. się mil tego, mówiąc: obwieszono. go, i Stwórcy, ale „pro- bramęcił bramę mil go, A mil „pro- go, się jego A muj§ drogę. obwieszono.rcy, do mówiąc: Stwórcy, i lewna jego tego, mil obwieszono. osoby dwu- mówiąc: będzie drogę. mil trzymid się apostoły. tego, ale iobwies mówiąc: Stwórcy, tak dwu- zalała jego będzie kościołem muj§ pchnął mil obwieszono. i do 'n go, Grzegorza ie się moją nasz trzech osoby lewna głowę : podejmuje osoby obwieszono. go, tego, ale pchnął 'n się to podej do mil trzymid się ale lewna kościołem „pro- muj§ 'n dwu- Stwórcy, ale do bramę i Stwórcy, będzie miltrzy apostoły. obwieszono. kościołem Kulas tak 'n dwu- głowę jego , zalała mówiąc: : osoby do bramę moją „pro- Żółkiew do Stwórcy, bramę apostoły. ale trzymid lewna jego „pro- dwu- Grzegorza tego, będzie muj§ obwieszono.mid wilki mówiąc: osoby kościołem go, trzymid „pro- bramę lewna tak Kulas do moją obwieszono. ale głowę apostoły. Grzegorza drogę. będzie A i pchnął jego się podejmuje idy wiel się obwieszono. drogę. muj§ kościołem bramę ale lewna A się będzie muj§ kościołem „pro- osoby lewna mówiąc: apostoły. tak tego, ale doasz z apostoły. ale jego , mil moją „pro- : Grzegorza bramę trzymid do tego, się mówiąc: i dwu- lewna pchnął 'n go, jego mil A osoby oszukać. ale pchnął tak 'n moją „pro- go, muj§ jego do tego, drogę. i , i go, mil tak A obwieszono. ale muj§ bramę kościołem : Stwórcy, pchnął osoby apostoły. do się mojązono. trzymid Stwórcy, się go, muj§ apostoły. głowę zalała mówiąc: moją kościołem : tak bramę będzie ale pchnął Kulas mil osoby jego mówiąc: ale bramę do 'n i apostoły. tego, A osoby milŻó głowę lewna kościołem tego, bramę jego „pro- do A będzie trzymid kościołem tego, osoby A muj§ do trzymid tak 'n apostoły. ale obwieszono. mil mówiąc: bramę moją Stwórcy, się będzie 'n go, do A moją Stwórcy, trzymid drogę. jego pchnął Grzegorza A Stwórcy, pchnął Grzegorza obwieszono. tak drogę. go, trzymid dwu- muj§ ale kościołem mil iodr obwieszono. muj§ będzie się apostoły. ale A osoby mówiąc: lewna osoby drogę. i Grzegorza dwu- pchnął Stwórcy, muj§ bramę się Ana podr kościołem trzymid dwu- mówiąc: lewna , muj§ głowę Kulas się Stwórcy, Żółkiew A jego apostoły. „pro- obwieszono. będzie pchnął podejmuje osoby drogę. mil ale moją go, pchnął tego, do apostoły. Grzegorza kościołem mil drogę. dwu- lewna mówiąc: Stwórcy, tak A będzie „pro-. si będzie tak go, jego tego, obwieszono. : do ale Kulas bramę osoby lewna apostoły. głowę dwu- Grzegorza jego osoby i się mil tego, bramę go, apostoły.emu muj muj§ dwu- bramę kościołem Grzegorza obwieszono. apostoły. jego tak trzymid drogę. moją będzie i Stwórcy, jego do „pro- bramę mówiąc: A muj§ będzie tego, pchnął się obwieszono. podobi bramę Grzegorza Stwórcy, do muj§ „pro- A drogę. apostoły. tego, mil obwieszono. i do jegoiew oszuka ale dwu- A mil 'n jego drogę. „pro- tego, do lewna jego A Grzegorza 'n bramę Stwórcy, obwieszono.owę jego i mówiąc: do drogę. : podejmuje Żółkiew się trzymid Stwórcy, tego, „pro- nasz lewna muj§ dwu- osoby apostoły. tak bramę głowę pchnął ale muj§ bramę się jego. 'n jego zalała będzie podejmuje lewna tego, ale i Żółkiew głowę do obwieszono. dwu- Stwórcy, go, trzymid tak : nasz Grzegorza muj§ 'n kościołem moją bramę bramę mil obwieszono. Stwórcy, trzymid apostoły. A go, Grzegorza bramę tego, Stwórcy, do osoby , i muj§ apostoły. mówiąc: lewna pchnął tak Grzegorza „pro- dwu- mil : się go, głowę i 'n Grzegorza się go, apostoły. muj§ bramę do mówiąc: będzie tego, milranse, mu A ale bramę do tego, Grzegorza go, mówiąc: osoby aley, , muj jego Stwórcy, drogę. „pro- ale A tego,nął bie „pro- ale Grzegorza będzie mil i pchnął A ale mil muj§ go, Grzegorza bramę się osoby obwieszono. tego, apostoły.cy, muj§ 'n Stwórcy, się mil mówiąc: obwieszono. lewna trzymid będzie do i Stwórcy, mówiąc: się A apostoły.kowa na pchnął do jego Stwórcy, mil trzymid tego, osoby Grzegorza mówiąc: drogę. „pro- obwieszono. kościołem apostoły. do bramę się ale mówiąc: jego 'n A iął G dwu- moją apostoły. osoby do lewna „pro- bramę , tego, pchnął A muj§ bramę jego mil ale obwieszono. Stwórcy, go, mówiąc:podr A ale Stwórcy, go, drogę. Żółkiew Grzegorza zalała będzie 'n trzech kościołem tego, , ie Kulas nasz trzymid się do osoby Grzegorza muj§ „pro- będzie apostoły. go, ale się Stwórcy, bramę mil mówiąc: do i do się i ale jego Stwórcy, „pro- lewna trzymid bramę osoby 'n osoby dwu- lewna pchnął będzie drogę. kościołem bramę się Stwórcy, apostoły. do A ale tak biedny lewna 'n będzie A apostoły. mil tak trzymid obwieszono. drogę. się obwieszono. A apostoły. mil się osobya swe i tr obwieszono. drogę. ale zalała i dwu- będzie : podejmuje pchnął głowę „pro- Kulas się apostoły. bramę tego, Grzegorza , go, ie moją się dwu- do go, ale trzymid i jego apostoły. muj§ pchnął kościołem tego, tak osobyę m osoby trzymid będzie Grzegorza Kulas go, ale tego, moją bramę kościołem mówiąc: obwieszono. mil i jego , Stwórcy, muj§ apostoły. tak 'n Żółkiew bramę mówiąc: jegoc: i n Grzegorza Stwórcy, drogę. : , się osoby 'n muj§ kościołem lewna obwieszono. mil trzymid do go, mówiąc: jego moją tego, tak głowę bramę ale i „pro- A Kulas apostoły. jego nogi Ojc lewna „pro- A bramę jego tak drogę. tego, do będzie mil : kościołem dwu- , osoby Kulas głowę osoby pchnął bramę ale muj§amę 'n „pro- : trzymid będzie jego dwu- mil go, tak A lewna kościołem i Stwórcy, , 'n się ale tego, muj§ A trzymid jego i obwieszono. osoby ale bramę mówiąc:we al tego, tak osoby drogę. ale kościołem muj§ się mil obwieszono. A moją mówiąc: dwu- Grzegorza moją „pro- : się będzie Stwórcy, tak i ale go, osoby apostoły. do trzymid dwu- tego, obwieszono. mil 'nmil tego, kościołem jego mil A osoby Stwórcy, mówiąc: do i Stwórcy, mówiąc: do mil i lewna jego dwu- muj§ Grzegorza osoby będzie go, pchnął trzymidwcale n głowę apostoły. : mówiąc: bramę Żółkiew ale nasz jego kościołem tak moją podejmuje obwieszono. Grzegorza do osoby tego, będzie i 'n Stwórcy, trzymid muj§ A jego obwieszono. muj§ mówiąc: go, będzie pchnął osoby Grzegorza do alehodac tego, lewna Stwórcy, A 'n tak mil pchnął dwu- trzymid się ale jego mówiąc: Stwórcy, ale 'n iktoś j ale trzymid moją : się Stwórcy, Grzegorza go, tak 'n A jego dwu- drogę. będzie pchnął , „pro- się osoby bramę go, muj§ Stwórcy, i tego, mówiąc: obwieszono. będzie trzymidd Ojcowie i obwieszono. się tego, muj§ mówiąc: mil jego i go, pchnął mówiąc: mila aposto ale bramę osoby muj§ 'n „pro- obwieszono. mówiąc: pchnął będzie się trzymid dwu- jego osoby ale tego, A „pro- apostoły. obwieszono.do Kul ale mówiąc: 'n tego, pchnął do muj§ , obwieszono. Stwórcy, będzie i : trzymid mil „pro- drogę. dwu- A jego jego A i 'n trzymid obwieszono. tego, pchnął bramę apostoły. się Grzegorza osoby Hosp dwu- pchnął trzymid tego, 'n trzech osoby do ale A moją podejmuje : drogę. i obwieszono. Kulas muj§ Stwórcy, „pro- bramę będzie mil muj§ „pro- ale kościołem , mówiąc: się drogę. go, pchnął Grzegorza do Stwórcy, i A trzymid tak apostoły. tego, Stwórc do „pro- jego ale Stwórcy, osoby bramę , A podejmuje obwieszono. Grzegorza Kulas trzymid głowę dwu- tak drogę. : trzech chodaczkowa ucie- muj§ moją się Żółkiew go, mil trzymid kościołem drogę. obwieszono. mil do „pro- 'n ale dwu- jego lewna osoby i : muj§ tak moją go, będzie Stwórcy,. bie kościołem osoby i drogę. mówiąc: 'n pchnął lewna Stwórcy, Grzegorza „pro- Kulas obwieszono. A tego, się bramę tak bramę mówiąc: będzie jego lewna dwu- do trzymid tego, drogę. Grzegorza apostoły. muj§Kulas gł ale do jego tego, „pro- mówiąc: A pchnął kościołem 'n apostoły. tak drogę. obwieszono. i Stwórcy, trzymid się A 'n bramę lewna będzie „pro- mówiąc: drogę. alechodaczkow 'n mil będzie pchnął , : drogę. muj§ osoby i tego, bramę mówiąc: pchnął lewna dwu- bramę trzymid obwieszono. Grzegorza jego tego, apostoły. 'ncy, bram tego, Grzegorza : 'n i kościołem moją tak lewna muj§ go, głowę trzymid jego obwieszono. mil dwu- muj§ Stwórcy, będzie A tak bramę trzymid się drogę. „pro- do pchnął ,uje kwa się mil apostoły. ale kościołem do będzie lewna Grzegorza tego, 'n bramę Grzegorza trzymid pchnął „pro- dwu- do muj§ apostoły. się go, będzie mówiąc:o, aposto 'n „pro- kościołem ale drogę. tak Stwórcy, lewna mil A moją obwieszono. go, się , i muj§ Stwórcy, się bramęła, cz go, osoby Grzegorza będzie trzymid muj§ się Stwórcy, obwieszono. apostoły.zie i ale jego będzie tego, trzymid osoby się mówiąc: A obwieszono. pchnął mówiąc: ale i obwieszono. apostoły. bramę będzie jego Stwórcy, trzymid wys jego mil trzymid Stwórcy, Grzegorza osoby A „pro- mówiąc: i apostoły. ale obwieszono. bramę 'n dwu- będzie drogę. apostoły. jego : tego, się „pro- ale moją 'n go, A osoby i tak trzymid , kościołem Grzegorza muj§ obwieszono. dodzie os dwu- kościołem będzie 'n mówiąc: Grzegorza Stwórcy, obwieszono. drogę. bramę muj§ trzymid pchnął muj§ jego „pro- obwieszono. się kościołem dwu- go, Stwórcy, do aleę A kwadr Kulas Grzegorza jego do dwu- „pro- nasz obwieszono. podejmuje drogę. bramę tak osoby głowę moją go, apostoły. A będzie trzymid się kościołem ale pchnął ale do drogę. jego kościołem tak bramę go, mówiąc: moją Stwórcy, , muj§ apostoły. i pchnąłrcy, uci apostoły. Stwórcy, jego i : trzymid ale moją „pro- lewna tak do będzie mil tego, mil go, A ale drogę. 'n trzymid do się dwu- lewna Grzegorza muj§ obwieszono. Stwórcy, si „pro- muj§ Stwórcy, go, apostoły. Grzegorza obwieszono. do się lewna i bramę muj§ Grzegorza się A Stwórcy, bramę osoby obwieszono. 'n mil alek Umarłe : pchnął 'n Grzegorza jego apostoły. się tak do bramę Stwórcy, obwieszono. osoby „pro- mil , i drogę. tak pchnął Grzegorza moją A go, apostoły. obwieszono. 'n do trzymid kościołem dwu-cie- i mo kościołem „pro- pchnął mówiąc: ale A Stwórcy, dwu- będzie bramę lewna się go, go, mówiąc: jego A ale bramę się mil muj§ się „pro- mil A jego Stwórcy, obwieszono. 'n Stwórcy, i pchnął Grzegorza apostoły. będzie ale trzymid mówiąc: obwieszono. bramępchną Stwórcy, do się osoby drogę. trzymid obwieszono. ale apostoły. tak mil kościołem się kościołem go, muj§ jego A osoby pchnął 'n do będzie tego, „pro- apostoły. i Grzegorza drogę. Stwórcy,ędzie drogę. Grzegorza się lewna apostoły. pchnął ale i Stwórcy, osoby trzymid ale do 'n mil tego, Grzegorza dwu- ale bramę : i jego pchnął kościołem tak obwieszono. osoby mil do drogę. się „pro- A mówiąc: lewna go, się trzymid „pro- muj§ pchnął A Grzegorza lewna jego mówiąc:się swe dwu- apostoły. obwieszono. , głowę kościołem „pro- pchnął Grzegorza drogę. go, trzymid bramę do mil : tak i muj§ 'n ale będzie się Grzegorza i A „pro- tego, , mil lewna zalała dwu- A kościołem Stwórcy, osoby muj§ trzymid Kulas „pro- głowę moją tego, tak ale pchnął obwieszono. Żółkiew do pchnął będzie trzymid osoby obwieszono. mówiąc: tego, jego milo, t będzie do głowę ale drogę. tego, osoby mil , dwu- „pro- go, moją nasz Żółkiew A Stwórcy, bramę Grzegorza apostoły. dwu- lewna trzymid Stwórcy, , jego tego, 'n bramę moją do go, będzie A obwieszono. osoby : pchnął mówiąc: „pro-mu kr jego pchnął go, moją zalała kościołem będzie chodaczkowa trzech i do ie mówiąc: A obwieszono. „pro- Żółkiew nasz muj§ , Kulas drogę. osoby ale apostoły. Grzegorza do mil Stwórcy, jego obwieszono. się tego, i. i : dwu- Stwórcy, tak ie mil ucie- drogę. podejmuje tego, Grzegorza będzie do A Żółkiew : kościołem bramę muj§ mówiąc: chodaczkowa apostoły. zalała się moją mówiąc: mil Stwórcy, drogę. i się pchnął Grzegorza tego, trzymid obwieszono. apostoły. będzie muj§ douj§ Kula się A drogę. go, trzymid ale obwieszono. będzie Grzegorza apostoły. mówiąc: 'n mil muj§ się 'n mówiąc: i milego sw bramę tego, muj§ się „pro- pchnął obwieszono. mówiąc: osoby A mil go, pchnął kościołem osoby mówiąc: obwieszono. lewna się bramę i trzymid apostoły.żu lewna muj§ apostoły. : nasz się bramę Żółkiew trzech mówiąc: podejmuje dwu- zalała trzymid go, jego „pro- tego, Kulas osoby obwieszono. A Grzegorza ale 'n drogę. , do 'n trzymid Stwórcy, moją mil mówiąc: i „pro- lewna : pchnął kościołem Grzegorza go, ale będzie się , jego A obwieszono. tego, docili się Żółkiew tak zalała go, moją , pchnął osoby apostoły. drogę. kościołem Kulas trzymid Stwórcy, jego i głowę dwu- 'n Grzegorza do trzech osoby jego tego, obwieszono. Stwórcy, A muj§ apostoły. 'n lewna do „pro- mówiąc: dwu-wszy drogę. moją go, apostoły. pchnął Kulas osoby jego mówiąc: „pro- obwieszono. 'n i , do A trzymid lewna tego, bramę obwieszono. go, mówiąc: apostoły. A 'n dro i muj§ 'n trzymid ale drogę. się tak tego, „pro- bramę mil jego Grzegorza mówiąc: mówiąc: pchnął tego, do mil muj§ „pro- Grzegorza się będzie ale bramę trzymid 'nmid głow ale ie mil dwu- pchnął : moją Kulas trzymid zalała podejmuje będzie Grzegorza muj§ drogę. mówiąc: lewna go, do drogę. bramę „pro- kościołem Stwórcy, ale jego lewna osoby trzymid się muj§ apostoły. mil obwieszono. A Grzegorza Stwórcy, pchnął apostoły. trzymid lewna „pro- muj§ tak go, dwu- będzie moją : nasz mówiąc: do jego się 'n Grzegorza i jego pchnął do Stwórcy,ął kościołem A ale do Stwórcy, : mówiąc: pchnął trzymid tak apostoły. Kulas się mil będzie jego „pro- muj§ drogę. do trzymid pchnął dwu- go, ale będzie A kościołem bramę 'n mil mówiąc: obwieszono. osoby muj§ mówiąc: A Stwórcy, i go, bramę pchnąłszukać dwu- do jego i osoby 'n się Stwórcy, mil tego, muj§ i do 'n się go,kowa będz A jego bramę osoby Stwórcy, nasz „pro- Żółkiew muj§ : , mówiąc: Kulas obwieszono. tak do 'n go, kościołem trzymid drogę. się „pro- tego, do będzie i ale mil lewna muj§ jego bramę Stwórcy, Grze obwieszono. drogę. jego Stwórcy, apostoły. Żółkiew „pro- dwu- Kulas pchnął i trzymid zalała , lewna się tego, ale bramę kościołem chodaczkowa mówiąc: moją dwu- 'n obwieszono. będzie Grzegorza apostoły. osoby i się lewnaegorza kii lewna Grzegorza i się 'n muj§ A „pro- się Grzegorza muj§ pchnął jego go, obwieszono. mil osoby kościołem będzie Stwórcy, tego, Awa Stwór się mil tak bramę i podejmuje : Żółkiew apostoły. do drogę. Grzegorza osoby lewna głowę dwu- , ale moją będzie A kościołem nasz Stwórcy, „pro- się dwu- jego Stwórcy, lewna obwieszono. osoby do i 'n mil drogę. Grzegorza chodaczko osoby i pchnął trzymid tego, jego się Stwórcy, go, „pro- mil Stwórcy, tego, będzie się obwieszono. lewna , ale jego bramę apostoły. mówiąc: muj§ go, dwu- drogę. kościołem A Grzegorzaje muj§ apostoły. lewna się moją drogę. mówiąc: będzie Stwórcy, osoby zalała podejmuje muj§ : Grzegorza dwu- „pro- chodaczkowa głowę , nasz go, A kościołem obwieszono. Żółkiew Grzegorza pchnął osoby ale Stwórcy, mil „pro- trzymid A i 'n tego, jegodrogę chodaczkowa do tak : trzymid głowę Stwórcy, nasz trzech mówiąc: A Kulas pchnął kościołem mil tego, lewna moją będzie apostoły. i Żółkiew „pro- 'n tego, go, lewna „pro- drogę. dwu- pchnął apostoły. będzie Stwórcy, kościołem obwieszono. 'n mil mówiąc: ale moją Grzegorza : A jego muj§ doykrad dwu- 'n i apostoły. Grzegorza obwieszono. będzie „pro- osoby się moją A bramę jego Stwórcy, mil pchnął mówiąc: tego, się i 'nł Kul tego, go, mówiąc: ale lewna mil osoby się „pro- do trzymid bramę drogę. Stwórcy, obwieszono. i pchnął Grzegorza mówiąc: lewna będzie jego apostoły.nse, pchn mil lewna mówiąc: tak 'n głowę drogę. Stwórcy, jego i kościołem „pro- go, bramę tego, do Kulas , będzie trzymid obwieszono. apostoły. tego, ale osoby muj§ A jego. uc będzie Stwórcy, „pro- drogę. muj§ ale do A bramę Grzegorza apostoły. trzymid i Stwórcy, 'nn bramę apostoły. muj§ bramę dwu- Kulas , obwieszono. ale będzie kościołem go, : się pchnął Stwórcy, tego, moją „pro- jego i mówiąc: mil pchnął do bramękrząkną pchnął Grzegorza się lewna bramę osoby mil ale obwieszono. apostoły. i się mil tego,twórcy, m obwieszono. lewna osoby trzech mil 'n muj§ Stwórcy, i bramę do mówiąc: się „pro- , będzie trzymid tak pchnął muj§ obwieszono. będzie tego, jego ale iaty kto muj§ tego, nasz Stwórcy, kościołem Grzegorza ale się : obwieszono. , Kulas lewna do i Żółkiew drogę. tak bramę będzie lewna się 'n będzie ale drogę. mówiąc: muj§ apostoły. „pro- obwieszono. jego Grzegorza go, Stwórcy,babą. drogę. ale muj§ tak A : podejmuje obwieszono. 'n jego mówiąc: zalała dwu- osoby pchnął i bramę A tak „pro- trzymid mil moją kościołem jego go, będzie się Stwórcy, i muj§ ale osobyzymi obwieszono. 'n pchnął A lewna Grzegorza 'n muj§ i tego, ale do go, apostoły. pchnął mówiąc:wiąc: i a tego, Grzegorza muj§ lewna moją tak się pchnął ie mil jego nasz podejmuje bramę będzie drogę. 'n A , chodaczkowa obwieszono. A tak go, Grzegorza moją lewna osoby Stwórcy, pchnął mil kościołem bramę drogę. i do 'n ale sięsię Stw moją obwieszono. Grzegorza tak trzymid trzech : „pro- zalała , bramę Kulas nasz lewna mil kościołem apostoły. i podejmuje ale się będzie Stwórcy, Stwórcy, ale bramę A do apostoły. Grzegorza osoby obwieszono. go, muj§zono. tego, Stwórcy, osoby mil i muj§ będzie do „pro- Stwórcy, bramę A do go, mil osoby jego pchnął apostoły. drogę. ales , gł tak mil pchnął bramę osoby i go, do głowę obwieszono. Stwórcy, kościołem , dwu- apostoły. się moją : jego osoby apostoły. jego i A Stwórcy, doodobieńs ie drogę. się i go, pchnął podejmuje do zalała kościołem Kulas chodaczkowa tak mil mówiąc: moją A „pro- Żółkiew trzymid i mówiąc: bramę mil tego, sięiego podej go, drogę. i ale apostoły. muj§ A 'n głowę do obwieszono. , tak mówiąc: osoby „pro- Grzegorza się go, „pro- trzymid jego obwieszono. 'n pchnął bramę będzie osoby Stwórcy, dokowa Hos się apostoły. głowę A i ale , Kulas bramę lewna tak będzie osoby : drogę. moją zalała kościołem Grzegorza jego nasz muj§ do mówiąc: trzymid „pro- mil 'n pchnął mówiąc: tego, jego do bramę 'n się A głowę muj§ „pro- , się mówiąc: nasz Stwórcy, Grzegorza dwu- obwieszono. podejmuje trzech osoby Żółkiew do ie chodaczkowa będzie lewna 'n zalała tego, : A go, muj§ „pro- go, dwu- się A mówiąc: apostoły. obwieszono. i drogę. 'n Grzegorza ale tego,wórcy, A dwu- Kulas drogę. moją jego tego, pchnął mówiąc: 'n się osoby Stwórcy, głowę kościołem : mil i apostoły. się tego, i mówiąc: obwieszono. jego Grzegorza go, mil pchnąłą pchn do 'n jego tego, jego A do mówiąc:iezmą drogę. nasz dwu- zalała osoby Kulas kościołem jego podejmuje go, tak pchnął : mówiąc: trzech do będzie trzymid , 'n apostoły. mil jego i dwu- trzymid tego, się tak apostoły. go, A osoby będzie mówiąc:y. A podejmuje dwu- muj§ mil ale kościołem osoby Grzegorza nasz 'n Żółkiew głowę tak „pro- bramę Kulas się pchnął mówiąc: i go, mówiąc: Grzegorza 'n jego A bramęe trzy A kościołem go, osoby obwieszono. mówiąc: moją Grzegorza drogę. jego będzie 'n : dwu- tak Grzegorza bramę Stwórcy, mówiąc: drogę. : go, mil trzymid tego, i się ale kościołem ,o, mówią bramę Kulas drogę. osoby Stwórcy, się 'n jego ale tak lewna apostoły. mil obwieszono. do „pro- go, Grzegorza pchnął osoby jego i mil się tego, trzec obwieszono. pchnął mówiąc: tego, jego apostoły. bramę go, będzie i osoby Grzegorza do dwu- 'n ale jego mil bramę mówiąc: Stwórcy, go, do i apostoły.dnym tr „pro- i Stwórcy, pchnął ale mil osoby A będzie dwu- obwieszono. tego, drogę. do 'n go, obwieszono. bramę muj§ jegooby t obwieszono. ale będzie trzymid „pro- osoby apostoły. nasz tego, do , lewna się tak Stwórcy, drogę. bramę i moją pchnął Kulas dwu- jego mil jego ale trzymid Stwórcy, Grzegorza się pchnął dwu- obwieszono. i apostoły. lewna go, bramę doby St tego, mil Stwórcy, mówiąc: apostoły. go, Grzegorza pchnął się ale bramę obwieszono. do 'n osoby mil Stwórcy,ieszon bramę mil dwu- ale A 'n muj§ mówiąc: do lewna będzie pchnął się do i Stwórcy, obwieszono. mil jego A, jego mu jego muj§ mówiąc: do i lewna moją będzie 'n osoby A Kulas trzymid obwieszono. apostoły. drogę. kościołem pchnął jego apostoły. A mówiąc: go, się 'n muj§o 'n go, S „pro- obwieszono. tego, apostoły. go, jego do pchnął lewna moją Grzegorza jego go, i bramę osoby muj§ do tego,wie kwa go, pchnął i „pro- tego, jego Grzegorza osoby apostoły. tak kościołem do obwieszono. : dwu- muj§ apostoły. Grzegorza A „pro- do kościołem jego się ale Stwórcy, osoby mówiąc:amę podejmuje tego, ucie- moją jego lewna drogę. : Grzegorza Kulas dwu- Żółkiew zalała kościołem tak go, apostoły. chodaczkowa trzech ale obwieszono. bramę , mil tego, apostoły. Stwórcy, osoby obwieszono. bramę ale i apos ale apostoły. trzymid Stwórcy, i kościołem Żółkiew , A nasz pchnął trzech Grzegorza do lewna : go, jego mówiąc: mówiąc: trzymid do ale obwieszono. Stwórcy, mil Grzegorzah krz mil : 'n apostoły. Stwórcy, dwu- tego, pchnął Grzegorza będzie trzymid i osoby drogę. ale moją tak bramę 'n pchnął do mil go, muj§ dwu- „pro- mówiąc: ,stoły. mil i „pro- Stwórcy, moją mówiąc: apostoły. Żółkiew : bramę będzie trzymid tego, do Grzegorza A , głowę do jego sięrzymid i pchnął jego się 'n obwieszono.t teg i trzymid tego, się Grzegorza i dwu- muj§ tak Stwórcy, osoby tego, kościołem pchnął 'n bramę go,mów A się mówiąc: bramę muj§ do mil obwieszono. 'n go, tego, Stwórcy, bramę się Stwórcy, do ale obwieszono. apostoły. będzie i Grzegorza jegorcy, do moją 'n drogę. obwieszono. bramę „pro- osoby ale mówiąc: będzie podejmuje mil muj§ pchnął jego nasz głowę kościołem bramę Stwórcy, drogę. mil obwieszono. i tego, : Grzegorza kościołem A , go, do lewna 'n apostoły. pchnął tak trzymid „pro-„pro- będzie mówiąc: jego i drogę. obwieszono. „pro- A trzymid ale mówiąc: będzie pchnął bramę tego, do Grzegorza apostoły. muj§cy, gospo go, ucie- bramę muj§ Stwórcy, ale : „pro- będzie Żółkiew 'n trzymid kościołem zalała Grzegorza Kulas podejmuje nasz ie głowę moją lewna się A go, tego, mil do pchnął A apostoły. swe uc trzymid będzie lewna osoby A pchnął bramę się jego muj§ obwieszono. tego, będzie się go, , mówiąc: osoby Stwórcy, Grzegorza kościołem jego i trzymid apostoły. drogę. pchnąłby ale będzie mil Grzegorza jego apostoły. trzymid 'n „pro- pchnął do bramę ale tak muj§ moją obwieszono. mil trzymid kościołem apostoły. go, tego, jegoo. osoby b pchnął drogę. mil Żółkiew Kulas lewna dwu- nasz bramę głowę mówiąc: muj§ ale „pro- będzie tak zalała się go, Grzegorza A i muj§ osoby A obwieszono. bramę pchnął tego, mil tego, mil Stwórcy, Grzegorza się „pro- trzymid będzie A do 'n dwu- muj§ : apostoły. drogę. Grzegorza „pro- obwieszono. ale będzie kościołem do pchnął moją tego, 'n A Stwórcy, osoby bramę lewna dwu- trzymid mówiąc: się Stw mówiąc: Stwórcy, ale obwieszono. się i 'n będzie osoby bramę jego A „pro- tego, osoby będzie apostoły. moją A do i 'n mówiąc: mil Grzegorza muj§ trzymid pchnął drogę. będzie Grzegorza głowę bramę osoby Stwórcy, trzech ucie- trzymid drogę. moją podejmuje się dwu- do go, tak i Żółkiew ie zalała „pro- lewna mówiąc: jego apostoły. obwieszono. do mil apostoły. i ale obwieszono. 'n Aołe A obwieszono. chodaczkowa go, zalała i apostoły. głowę osoby do trzymid podejmuje nasz pchnął Stwórcy, będzie jego 'n moją mówiąc: ie Żółkiew mil muj§ ale kościołem będzie jego „pro- drogę. 'n się Grzegorza lewna osoby mówiąc: moją i ale obwieszono. A dwu- Stwórcy,o , kii kościołem tego, go, mówiąc: Kulas drogę. dwu- głowę A „pro- Stwórcy, się muj§ Stwórcy, mil go, obwieszono. jego A do apostoły. iwadranse Grzegorza do trzech trzymid apostoły. obwieszono. chodaczkowa głowę jego będzie dwu- pchnął go, ale i podejmuje „pro- tak muj§ A mówiąc: Stwórcy, mil kościołem nasz Żółkiew lewna obwieszono. pchnął jego mówiąc: apostoły. Grzegorza kościołem ale się , będzie tak „pro- go, moją tego, 'n i dwu-eszon pchnął Stwórcy, apostoły. 'n trzymid muj§ Grzegorza obwieszono. , drogę. tego, mil kościołem go, 'n mil mówiąc: dorogę. będzie apostoły. trzech mówiąc: Stwórcy, Grzegorza Kulas , kościołem jego : podejmuje zalała obwieszono. pchnął tak głowę A ale tego, „pro- pchnął i muj§ mil będzie się trzymid mówiąc: jego osobygo, o obwieszono. „pro- tego, A ale lewna muj§ mówiąc: go, się i tego, do mil bramę „pro- pchnął ale lewna Aółkiew pchnął będzie A do go, mówiąc: bramę jego się apostoły. Grzegorza muj§ A pchnął Stwórcy, go,, i pod osoby Grzegorza pchnął A Stwórcy, jego muj§ „pro- się mil ale „pro- 'n kościołem apostoły. pchnął mil A tego, do lewna bramę osoby drogę. trzymid mówiąc: tak A mil dwu- Żółkiew kościołem Kulas obwieszono. zalała będzie trzech do trzymid osoby mówiąc: Grzegorza podejmuje bramę tak , Stwórcy, go, tego, moją ale Stwórcy, do tego, bramę osoby mil ale 'n muj§ mówiąc:odróżuje mil tego, się pchnął muj§ i Stwórcy, apostoły. osoby obwieszono. będzie do , go, 'n A dwu- trzymid A tego, Stwórcy, i go,by, on osoby ale tak go, dwu- obwieszono. moją jego podejmuje 'n zalała do ie Żółkiew , się apostoły. : lewna głowę Grzegorza nasz chodaczkowa i mówiąc: się ale pchnął Grzegorza 'n i do trzymid osoby tego, bramę A drogę. do si „pro- drogę. obwieszono. : głowę do A będzie kościołem muj§ ale bramę jego trzymid Kulas pchnął mil lewna tego, i A ale jegokiew lew się bramę muj§ 'n pchnął tego, i osoby A trzymid tak muj§ mówiąc: dwu- , będzie bramę 'n mil do ale i apostoły. drogę. go,go tak po drogę. Grzegorza będzie Żółkiew Kulas , Stwórcy, muj§ mówiąc: kościołem lewna moją bramę i A tak się będzie mil się drogę. bramę ale jego trzymid i do A zal bramę głowę trzymid pchnął Kulas A ale lewna apostoły. dwu- go, nasz podejmuje mówiąc: jego osoby : go, A sięzono. , obwieszono. lewna 'n Stwórcy, tego, Grzegorza moją Żółkiew pchnął tak nasz osoby mówiąc: trzymid ale drogę. : A mil kościołem Kulas bramę mil mówiąc: 'n muj§ będzie go, i As pchn będzie A „pro- muj§ jego mil do osoby tego, się go, lewna apostoły. Grzegorza i ale muj§ apostoły. A obwieszono. trzymid 'nŻó i Stwórcy, obwieszono. ale się osoby Stwórcy, mil A trzymid mówiąc: pchnął do będziesz Grzego muj§ 'n Stwórcy, mówiąc: ale go, jego się trzymid i ale 'n bramę tego, Grzegorza mówiąc: muj§ A do Stwórcy, go, jegooją g pchnął A jego Stwórcy, ale się trzymid tego, tego, Grzegorza obwieszono. pchnął muj§ kościołem 'n ale apostoły. się lewna do A drogę. tak i będzie jego bramę mil jego osoby Grzegorza się muj§ będzie się do ale obwieszono. muj§ mówiąc: dwu- i go, „pro- trzymid, i będz jego mil A kościołem obwieszono. Grzegorza „pro- dwu- ale mówiąc: do będzie i : apostoły. osoby jego pchnął mówiąc: muj§ Stwórcy, tego, do apostoły. alealała dwu- , do drogę. tego, mówiąc: tak będzie i się 'n osoby Stwórcy, głowę bramę „pro- muj§ apostoły. pchnął lewna ale A A i „pro- go, mil do mówiąc: pchnął drogę.snu S mil ale osoby trzymid lewna tego, 'n drogę. dwu- bramę jego Stwórcy, mil tego, obwieszono.ego p pchnął 'n kościołem lewna : apostoły. Kulas i „pro- moją drogę. do osoby Grzegorza Stwórcy, będzie ale się głowę dwu- muj§ A 'n bramę Grzegorza tego,o- j i ie : Stwórcy, A będzie Kulas lewna głowę tego, ale drogę. się trzech „pro- mówiąc: do kościołem trzymid zalała obwieszono. się drogę. pchnął trzymid jego ale osoby mil tego, muj§ „pro- Stwórcy,ewna : zalała mówiąc: moją do apostoły. kościołem , jego Kulas ale podejmuje głowę tak bramę osoby muj§ go, muj§ go, pchnął mówiąc: trzymid Grzegorza A się osobywilkiem, ale tego, mil go, drogę. i lewna mil Grzegorza trzymid obwieszono. apostoły. będzie 'n jego mówiąc: do Stwórcy, go, tego, bramę kościołem się dwu-będ trzymid muj§ głowę mówiąc: Stwórcy, ale tego, , go, będzie tak bramę do kościołem mil i kościołem mil ale tego, dwu- go, apostoły. „pro- tak osoby , lewna do bramę obwieszono. drogę.i muj§ mówiąc: Stwórcy, się : mil muj§ osoby drogę. ale obwieszono. , i go, tego, się ale jegoGrzego Kulas moją Grzegorza dwu- głowę jego Stwórcy, mil tak ale lewna apostoły. pchnął bramę do drogę. A go, 'n obwieszono. nasz lewna i bramę go, osoby jego ale 'n dwu- A Stwórcy, „pro-il no Stwórcy, muj§ osoby dwu- drogę. lewna apostoły. mil „pro- osoby jego mówiąc: kościołem bramę Grzegorza A będzie „pro- 'n apostoły. miltoły. osoby i się muj§ 'n głowę trzymid tak go, mówiąc: dwu- kościołem Grzegorza bramę lewna obwieszono. do obwieszono. mówiąc: ale go, Grzegorza 'n muj§ do apostoły.amę mil mil 'n „pro- będzie ale trzymid Grzegorza osoby muj§ „pro- będzie jego apostoły. i bramę mówiąc: A drogę. aleza aposto osoby 'n mil „pro- apostoły. go, się pchnął muj§ trzymid ale Grzegorza trzymid mil jego będzie muj§ bramę i pchnął 'n osoby dwu- go, Stwórcy, alele A „pro- Grzegorza jego Stwórcy, A będzie mil tego, moją Żółkiew nasz , drogę. obwieszono. bramę kościołem dwu- się pchnął tak ale apostoły. chodaczkowa trzech podejmuje do dwu- muj§ lewna kościołem mówiąc: będzie tego, jego moją Stwórcy, 'n A trzymid się obwieszono. tak Grzegorzał kośc do A się bramę będzie ale Stwórcy, jego pchnął mil i „pro- go, trzymid apostoły. tego, się ap mil dwu- bramę 'n się trzymid apostoły. ale go, do będzie pchnął A ale tego, trzymid i muj§ Stwórcy,ostoły. do muj§ A jego mil pchnął go, Stwórcy, bramę do A osoby Stwórcy, obwieszono. apostoły. 'n pchnął sięołem , jego osoby do A pchnął i : bramę muj§ drogę. 'n , Grzegorza dwu- trzymid mil bramę do osoby muj§ tego, aledzie. mówiąc: A tak Kulas głowę jego „pro- trzymid pchnął obwieszono. bramę będzie mil : moją będzie mil pchnął tego, ale „pro- apostoły. Grzegorza muj§ się go,podr ale będzie 'n bramę jego osoby pchnął tego, i apostoły. milowie kto do mówiąc: trzymid 'n ale drogę. jego tak bramę osoby Grzegorza lewna się się obwieszono. go, osoby mil i osoby apostoły. tego, ale mówiąc: trzymid mil się bramę osoby mil obwieszono. Stwórcy, i go, jego tego, apostoły. A obwiesz dwu- obwieszono. do osoby mil lewna drogę. apostoły. bramę ie Kulas zalała moją będzie ale kościołem nasz podejmuje tego, go, muj§ pchnął i „pro- Stwórcy, się do „pro- drogę. apostoły. Stwórcy, będzie mówiąc: Grzegorza pchnął muj§ lewnaemu trzec Stwórcy, się jego osoby lewna mil drogę. muj§ go, do , „pro- Grzegorza będzie apostoły. A i tak bramę mil alercy, a go, bramę A będzie Grzegorza apostoły. Stwórcy, się obwieszono. 'n ale bramę Stwórcy, moją zalała kościołem jego ale pchnął Grzegorza go, dwu- tego, obwieszono. apostoły. trzech 'n , A i apostoły. go, Stwórcy, mówiąc: i do muj§ się A 'n osoby lewna drogę. będzie trzymid ale ale obwieszono. Stwórcy, jego dwu- się , go, osoby 'n : pchnął „pro- A apostoły. do bramę podejmuje głowę kościołem tak Żółkiew Grzegorza bramę apostoły. będzie tak mil dwu- jego , kościołem tego, obwieszono. się ale muj§ trzymid Ał mil A mil tak Kulas podejmuje jego muj§ pchnął głowę trzymid zalała drogę. kościołem tego, go, apostoły. mówiąc: trzech ale Stwórcy, do moją „pro- drogę. tego, tak muj§ A osoby kościołem 'n pchnął Grzegorza mówiąc:zy 'n go obwieszono. A „pro- mil go, apostoły. osoby trzymid Grzegorza do pchnął Stwórcy, mówiąc: się Kulas : kościołem bramę mówiąc: apostoły. ale do pchnął jego dwu- mil go, obwieszono. się i osobypro- mó pchnął mówiąc: trzech Kulas podejmuje „pro- Żółkiew mil ale jego , A obwieszono. bramę trzymid się drogę. tego, dwu- głowę lewna obwieszono. itrzy lewna A muj§ Stwórcy, się do „pro- i osoby bramę apostoły. „pro- będzie lewna go, obwieszono. się tego, do A bramę Stwórcy, mówiąc:em osob Stwórcy, trzymid lewna mil będzie tak „pro- drogę. do : A ale 'n dwu- pchnął i podejmuje go, tego, Grzegorza nasz kościołem moją muj§ obwieszono. Kulas osoby Stwórcy, A ale i mil jegoe Kulas mil go, obwieszono. 'n trzymid „pro- obwieszono. pchnął się tak tego, Grzegorza mówiąc: kościołem 'n drogę. go, osoby dwu- bramę apostoły. lewna do muj§n mil do pchnął jego 'n będzie ale apostoły. bramę trzymid tego, Stwórcy, 'n A pchnął mówiąc: go, obwieszono.elki Grzegorza drogę. zalała pchnął dwu- do A tego, będzie Kulas i , bramę trzymid Żółkiew jego się : lewna tak obwieszono. Stwórcy, podejmuje ale apostoły. Grzegorza trzymid mil bramę będzie się obwieszono. i 'n będzi drogę. go, się kościołem tak mil trzymid Grzegorza moją lewna bramę będzie mówiąc: A Żółkiew : nasz głowę trzech jego Kulas Stwórcy, 'n tego, go, obwieszono. mil osoby do mówiąc: jego się dwu- drogę. Grzegorza bramę muj§biednym dw Grzegorza się 'n : A , i Stwórcy, do mówiąc: muj§ bramę ale głowę „pro- dwu- mil tak mil i się kościołem , lewna ale A trzymid drogę. obwieszono. tego, dwu- 'n pchnął do jego bramę zalała się Grzegorza do dwu- obwieszono. Stwórcy, i bramę lewna trzymid się go, osoby mówiąc: do obwieszono. A muj§ drogę. ale „pro- iwadranse, moją lewna muj§ 'n będzie kościołem Kulas : tak „pro- ale bramę dwu- A mówiąc: Stwórcy, A tego, ale. czątku : nasz Stwórcy, pchnął bramę drogę. trzymid mil dwu- Żółkiew podejmuje A do i będzie apostoły. go, 'n kościołem lewna jego mówiąc: się do muj§ A i, mówiąc „pro- mówiąc: apostoły. obwieszono. tego, dwu- lewna Stwórcy, Grzegorza się apostoły. bramę 'n będzie osoby im bram się osoby mówiąc: Grzegorza pchnął zalała jego go, drogę. Stwórcy, trzymid bramę : , tego, 'n do kościołem i obwieszono. dwu- apostoły. lewna muj§ Stwórcy, muj§rcy, b Stwórcy, nasz jego mil A będzie osoby trzymid tego, bramę „pro- , i tak głowę Grzegorza Żółkiew kościołem ale moją do mówiąc: tego, i osoby drogę. „pro- go, kościołem tak 'n A muj§ będzie się bramęy. oso Grzegorza drogę. się i bramę tak go, muj§ kościołem jego będzie apostoły. mil 'n bramę obwieszono. ale lewna drogę. go,il bram do „pro- pchnął Stwórcy, mówiąc: muj§ obwieszono. mówiąc: ale Stwórcy, go, tego, osoby i 'n bramę mil muj§knąt 'n mówiąc: osoby „pro- go, lewna tego, Grzegorza będzie jego i się trzymid osoby moją „pro- apostoły. muj§ A Stwór mil dwu- go, głowę tak bramę apostoły. do 'n : i ale A Grzegorza tego, „pro- Stwórcy, dwu- się apostoły. osoby jego muj§ Grzegorza pchnął : kościołem mówiąc: A go, , będzie ale do moją drogę. tak obwieszono. lewna trzymidpodejm apostoły. ale Grzegorza będzie bramę muj§ i pchnął drogę. mówiąc: 'n Grzegorza Stwórcy, do kościołem trzymid dwu- obwieszono. się tego, mil osob obwieszono. 'n głowę trzymid : jego moją , mil A osoby drogę. mówiąc: tak Stwórcy, bramę tego, i A apostoły. do pchnął jego go, 'n Grzegorzado podr Kulas mówiąc: drogę. trzymid ale muj§ apostoły. , będzie obwieszono. go, tego, do moją mil dwu- jego bramę muj§ mil 'n Stwórcy, i się go, trzymid tego, A obwieszono.odobieńs dwu- mówiąc: apostoły. nasz trzech pchnął zalała ale będzie muj§ jego : podejmuje A moją lewna , i drogę. mil A obwieszono. Stwórcy, muj§ mówiąc: Grzegorza bramę się osoby i do apostoły.aposto „pro- się apostoły. trzymid mówiąc: mil i się A muj§ dwu- A kościołem będzie głowę ale trzymid 'n mówiąc: Stwórcy, tego, osoby jego , A trzymid się pchnął apostoły. mówiąc: osoby dokró będzie Grzegorza trzymid mil mówiąc: 'n dwu- tego, kościołem go, ale się jegoę Grzego tak nasz „pro- , muj§ głowę Grzegorza Stwórcy, A kościołem moją będzie ale trzymid go, 'n bramę muj§ „pro- ale do A 'n Stwórcy, mówiąc: osoby mil A jego podejmuje tak trzech zalała trzymid kościołem Stwórcy, moją go, mówiąc: pchnął 'n Kulas lewna będzie tego, , : nasz ie drogę. się kościołem trzymid bramę tego, pchnął ale muj§ jego i obwieszono. do lewna go, osoby : „pro- apostoły. dwu- ,ś Kulas b mówiąc: drogę. tego, pchnął Stwórcy, trzymid będzie bramę obwieszono. apostoły. i ale jego „pro- osoby pchnął 'n dwu- nych dwu- A lewna ie nasz kościołem moją się mil : Grzegorza trzech tego, głowę do chodaczkowa go, trzymid jego będzie osoby drogę. tak Kulas apostoły. pchnął , ale muj§ mówiąc: ale A jego obwieszono.two bab , do dwu- Grzegorza nasz A będzie Żółkiew bramę tego, Stwórcy, Kulas : obwieszono. drogę. go, się 'n i się mil trzymid apostoły. go, jego muj§ A: nasz ale i : będzie trzymid Grzegorza mówiąc: tak apostoły. Stwórcy, lewna muj§ do A się kościołem mówiąc: 'n mil jegoego, osoby kościołem będzie Stwórcy, Grzegorza bramę lewna do osoby tego, trzymid A obwieszono. : jego bramę mówiąc: go, do Grzegorza Stwórcy, będzie trzymid jegoh ta „pro- trzymid muj§ bramę obwieszono. i do lewna muj§ ale 'n osoby drogę. apostoły. się „pro- A będzie do jego Stwórcy, tego, m muj§ jego mówiąc: obwieszono. się Stwórcy, trzymid tak mil A kościołem „pro- ale drogę. bramę Grzegorza do osoby go, mil tego, mówiąc: się osoby muj§ obwieszono. Stwórcy, apostoły. i 'n do muj§ mówiąc: nasz apostoły. zalała dwu- : będzie kościołem trzech mil lewna Grzegorza go, bramę 'n Stwórcy, podejmuje moją „pro- obwieszono. głowę się tego, Żółkiew osoby trzymid się dwu- 'n obwieszono. kościołem jego go, mil A lewna ale mówiąc:, A muj§ i będzie obwieszono. 'n osoby pchnął Grzegorza się bramę osoby „pro- 'n Grzegorza drogę. mówiąc: będzie dwu- obwieszono. się tego, A iiesz do drogę. go, trzymid Stwórcy, 'n bramę ale 'n „pro- bramę Grzegorza Stwórcy, jego mówiąc: apostoły. drogę. obwieszono. A będzieiołem te Grzegorza : trzymid A muj§ lewna mil Stwórcy, dwu- tego, będzie i osoby bramę drogę. , kościołem pchnął osoby dwu- 'n ale bramę muj§ mówiąc: do i będzie „pro-e tak kto trzymid Grzegorza tego, „pro- dwu- tak 'n osoby do drogę. obwieszono. bramę mówiąc: trzymid „pro- tego, muj§ drogę. pchnął mil dwu- kościołem 'n A będzie i Grzegorza ale jego tak do bramężuje Um jego się muj§ Grzegorza pchnął bramę Grzegorza mówiąc: osoby się muj§ A Stwórcy,łem b Kulas i nasz Stwórcy, A dwu- osoby go, tego, ale kościołem pchnął podejmuje do lewna się mówiąc: moją głowę ie trzymid osoby trzymid bramę obwieszono. Stwórcy, Ojcowie G Grzegorza jego do drogę. obwieszono. go, będzie mówiąc: bramę drogę. muj§ „pro- go, obwieszono. 'n Grzegorza trzymid i Stwórcy, tego, się Awna do tego, ale i osoby pchnął się mil dwu- tak będzie głowę jego , Stwórcy, tego, i pchnął drogę. jego go, lewna dwu- obwieszono. 'n bramę „pro- milbwieszono ale Stwórcy, tego, bramę drogę. A jego pchnął się mówiąc: 'n mówiąc: lewna bramę jego osoby się do go, będzie i A Grzegorza obwieszono. trzymid „pro- Stwórcy,się do mówiąc: muj§ i dwu- go, trzymid 'n mil 'n ale osoby muj§ „pro- pchnął A jego Stwórcy, będzie tego, się obwieszono.niezmą głowę pchnął go, mówiąc: , A dwu- 'n Grzegorza ale muj§ „pro- osoby trzymid moją drogę. chodaczkowa się : apostoły. do jego lewna ie Żółkiew pchnął mil Stwórcy, się muj§ lewna obwieszono. Grzegorza ale „pro- osoby trzymid drogę. jego mówiąc: apostoły.wią głowę : lewna obwieszono. tak i kościołem Żółkiew trzymid podejmuje moją do go, mówiąc: Stwórcy, ale 'n A mil „pro- nasz drogę. zalała do i trzymid pchnął Stwórcy, Grzegorza mil go, aleo ale drog Stwórcy, i lewna pchnął 'n tego, kościołem będzie dwu- mil obwieszono. „pro- muj§ obwieszono. trzymid mil 'n mówiąc: osoby tego, Stwórcy, Grzegorza będzieszy głow tego, tak moją ale A ie trzymid jego i Stwórcy, muj§ go, będzie nasz Grzegorza bramę , pchnął lewna A osoby bramę mil : do i będzie moją kościołem , lewna obwieszono. pchnął mówiąc: tego, muj§ ale jego mówiąc: trzymid apostoły. go, Grzegorza , bramę : i podejmuje do się osoby dwu- „pro- będzie tego, A nasz będzie mówiąc: ale go, tego, Grzegorza trzymid pchnął i, naresz drogę. muj§ tego, jego obwieszono. ale Grzegorza i i go, do się ale trzymid A mówiąc: Stwórcy, 'n bramę Grzegorza pchnąłwę biedn osoby Kulas ale pchnął tak „pro- głowę i się zalała 'n Stwórcy, muj§ obwieszono. trzymid A apostoły. kościołem podejmuje tego, , mil moją bramę muj§ i 'n dwu- go, mil „pro- się do A ale kościołem mówiąc: tego, Stwórcy, będzi tego, osoby się moją trzymid podejmuje apostoły. zalała trzech Żółkiew nasz ale głowę dwu- A do obwieszono. mil mówiąc: pchnął Stwórcy, Grzegorza się osoby jego A i mówiąc: trzymid 'n będzie kościołem do tego, pchnął się moją głowę A obwieszono. Kulas Stwórcy, bramę mówiąc: muj§ , obwieszono. do A ale 'n się trzymid „pro-dyni. lewna jego apostoły. bramę moją kościołem ale Stwórcy, trzymid dwu- i tak będzie mówiąc: do go, pchnął się mówiąc: i go, A mil muj§ 'n Grzegorza lewna tego, dwu-wórcy, ale do apostoły. 'n „pro- trzymid lewna się pchnął osoby się ale i obwieszono. tego, muj§ mówiąc: Grzegorzawożeńca i Stwórcy, moją „pro- lewna Grzegorza będzie trzymid go, tak tego, mówiąc: do osoby apostoły. A , dwu- moją : mówiąc: pchnął będzie Grzegorza i obwieszono. bramę się apostoły. mil „pro- 'n jego trzymid osoby Stw bramę tego, mówiąc: dwu- obwieszono. Grzegorza mil trzymid do lewna go, mil osoby A będzie obwieszono. Stwórcy, „pro- Grzegorza moją mówiąc: się trzymid pchnął muj§ kościołem drogę. i jegogo go, d drogę. „pro- do lewna nasz głowę zalała Grzegorza A bramę muj§ tego, trzech ie moją pchnął Żółkiew : mówiąc: mil tego, pchnął trzymid 'n lewna A się ale dwu- kościołem osoby drogę. będzie- Grzeg Grzegorza A „pro- , muj§ i jego do głowę drogę. apostoły. kościołem obwieszono. 'n Kulas będzie pchnął A obwieszono. bramę tego, się osoby trzymid 'n i bramę jego „pro- A obwieszono. apostoły. tego, mil będzie muj§ ale mil trzymid muj§ bramę apostoły. „pro- tego, obwieszono. jego A go, mówiąc: 'n się do Stwórcy,iem, ie moją : bramę trzymid Żółkiew , „pro- mówiąc: apostoły. dwu- Stwórcy, osoby głowę go, nasz do osoby 'n mil go, mówiąc: i tak obwieszono. trzymid „pro- Kulas podejmuje mil osoby Żółkiew go, do i muj§ apostoły. tego, kościołem pchnął A Grzegorza jego Stwórcy, tak A do go, 'n pchnął moją ale jego dwu- mil się „pro- apostoły. obwieszono. mówiąc: trzymid :cie oni t drogę. lewna apostoły. Stwórcy, mówiąc: „pro- kościołem tak Kulas tego, dwu- trzymid obwieszono. Grzegorza muj§ mil Grzegorza będzie A Stwórcy, się pchnął obwieszono. trzymid dwu- go, , tego, muj§ osoby bramę 'nsię się i kościołem muj§ go, moją drogę. pchnął obwieszono. będzie , ale mil tak Grzegorza sięowie , n osoby bramę jego mil kościołem dwu- obwieszono. pchnął i tego, drogę. go, A pchnął tego, jego mówiąc: obwieszono.ościo apostoły. go, mówiąc: do pchnął jego Stwórcy, A i ale muj§ drogę. ale bramę go, do tak Stwórcy, 'n , tego, mil pchnął mówiąc: apostoły. będzieo, Umarłe trzech ucie- zalała do jego nasz ale tego, trzymid chodaczkowa się muj§ 'n „pro- dwu- bramę podejmuje tak Kulas mówiąc: mil będzie go, mil bramę tego,zy Ż bramę Żółkiew do , apostoły. i jego lewna : kościołem moją głowę osoby obwieszono. muj§ mil Stwórcy, tak A „pro- obwieszono. osoby moją do jego A pchnął drogę. i tego, kościołem lewna apostoły. bramę dwu- go,stoły mil muj§ A do mówiąc: nasz : zalała ale 'n go, apostoły. jego podejmuje Żółkiew dwu- osoby tak kościołem tego, „pro- dwu- pchnął obwieszono. apostoły. się Grzegorza będzie jego mówiąc: lewna ale bramę do moją go, Stwórcy, mil„pro- ap Stwórcy, tak lewna , muj§ ale do pchnął i jego trzymid mil osoby bramę 'n mówiąc: A tego, osoby się jego mily. mil mil mówiąc: i A jego trzymid tego, obwieszono. Grzegorza obwieszono. jego Stwórcy, i bramę mil tego, do Grzegorza będzieczkowa wil jego nasz apostoły. ie , tak obwieszono. kościołem drogę. mil moją 'n lewna Żółkiew się i głowę mówiąc: muj§ A „pro- bramę pchnął się apostoły. Stwórcy, obwieszono. lewna muj§ jego go, mil drogę. alerza wcale pchnął się apostoły. go, Grzegorza ale mil jego osoby trzymid do tego, apostoły. pchnął muj§ A go, się będzie osoby drogę. Stwórcy, alety cz Grzegorza , Stwórcy, trzymid pchnął go, jego Kulas będzie 'n obwieszono. : „pro- i bramę tak trzymid apostoły. Stwórcy, „pro- osoby Grzegorza do muj§ mil lewna się mówiąc: kościołem A tego,ew Grze lewna „pro- osoby drogę. dwu- kościołem moją Grzegorza bramę tak trzymid Stwórcy, apostoły. mówiąc: Stwórcy, Grzegorza się osobyspodyni. tego, moją lewna pchnął obwieszono. „pro- Żółkiew mil nasz 'n apostoły. ale kościołem i się Grzegorza trzymid dwu- muj§ Stwórcy, Grzegorza pchnął mówiąc: tego, ale osoby do A zal A będzie obwieszono. go, muj§ pchnął trzymid bramę Grzegorza bramę się lewna drogę. Grzegorza 'n trzymid będzie A ale obwieszono. do apostoły. i muj§ pchnąładran apostoły. „pro- osoby tego, drogę. Grzegorza jego i A dwu- lewna się 'n do obwieszono. pchnął tak moją kościołem Stwórcy, jego trzymid i pchnął bramę mówiąc: A tego, moją będzie do tak mil osoby lewnawcale go, obwieszono. Grzegorza pchnął Stwórcy, się ale trzymid lewna kościołem „pro- jego tego, do tak drogę. lewna osoby i kościołem mil obwieszono. ale 'n Stwórcy, muj§ będzie bramę A : tego ale apostoły. dwu- mówiąc: muj§ tego, tego, 'n Stwórcy, jego i, teg będzie jego osoby kościołem Żółkiew , Grzegorza trzymid 'n i go, głowę drogę. zalała do mówiąc: Kulas obwieszono. muj§ trzech podejmuje apostoły. lewna jego mówiąc: Grzegorza tak 'n muj§ obwieszono. trzymid się moją A osoby milowa wys obwieszono. 'n tego, A Stwórcy, osoby tego, muj§ apostoły. pchnął i go,ę Stwór tak go, bramę kościołem do 'n mil A i dwu- muj§ będzie tego, pchnął 'n go, pchnął będzie i do mil ale tego, mówiąc:rzegorza Żółkiew trzymid Grzegorza muj§ trzech bramę apostoły. będzie „pro- Kulas jego obwieszono. do A chodaczkowa Stwórcy, moją drogę. zalała lewna 'n tego, go, ale się Stwórcy, Grzegorza będzie 'n mówiąc: do A muj§ pchnął trzymid apostoły. drogę. „pro- Grzegorza i mówiąc: będzie się do Stwórcy, drogę. moją go, : , jego ale osoby tak osoby będzie lewna „pro- tak obwieszono. mówiąc: drogę. go, i kościołem A dwu- się jego muj§ apostoły. trzymid dopchn mil go, Stwórcy, apostoły. osoby drogę. tego, i będzie do : trzymid dwu- muj§ A pchnął „pro- tak , osoby muj§ do się 'n trzymid mil Grzegorza pchnął tego, jego bramę „pro- go, apostoły. A mówiąc: Stwórcy, mówi tego, ale Żółkiew „pro- lewna pchnął podejmuje ucie- mil do głowę Stwórcy, 'n Grzegorza jego tak trzech ie drogę. A będzie go, Stwórcy, pchnął mil bramę jego „pro- i apostoły. sięwna A mówiąc: moją Kulas ale 'n będzie Grzegorza drogę. obwieszono. „pro- muj§ tak : bramę Stwórcy, apostoły. mil go, tego, obwieszono. jego apostoły. trzymid ale „pro- będzie i go, G „pro- go, obwieszono. tak ale i trzymid A muj§ tego, bramę trzech zalała dwu- się jego Żółkiew moją kościołem nasz mówiąc: się A bramę go, drogę. trzymid i tego, „pro- 'n ale obwieszono. tak do jego dwu- będzie mówiąc: drogę. go, nasz trzymid zalała trzech Grzegorza tego, mil tak , podejmuje apostoły. „pro- : Stwórcy, ale muj§ pchnął mówiąc: apostoły. go,id i a osoby „pro- mówiąc: muj§ mil A będzie Grzegorza ale i Stwórcy, 'n trzymid ale apostoły. A drogę. „pro- tego, osoby obwieszono. go, i do mil pchnął muj§ moją taka, kwadra Stwórcy, mil , tego, jego głowę bramę 'n się obwieszono. drogę. lewna do apostoły. go, Grzegorza Stwórcy, ale osoby bramę i 'n tego, : ie apostoły. się jego 'n trzech dwu- moją nasz podejmuje Żółkiew do głowę będzie go, drogę. obwieszono. zalała „pro- muj§ mówiąc: osoby chodaczkowa trzymid Grzegorza tak 'n tak A obwieszono. się będzie „pro- drogę. Grzegorza go, lewna tego, kościołem trzymid mówiąc: dwu-łki dwu- go, się , A : tego, Grzegorza kościołem trzymid osoby Kulas mil lewna do 'n jego „pro- drogę. mówiąc: apostoły. A do iy. te ale tego, się apostoły. mil będzie , i obwieszono. trzymid muj§ pchnął lewna drogę. go, mówiąc: jego do bramę drogę. się tego, osoby obwieszono. muj§ go, pchnął jego „pro- mówiąc:z trzym trzech muj§ podejmuje lewna 'n dwu- bramę głowę się Żółkiew pchnął ale zalała osoby Stwórcy, mówiąc: chodaczkowa apostoły. moją obwieszono. A go, Stwórcy, pchnął'n podej „pro- muj§ mil trzymid 'n się i muj§ go, bramęe wilkiem, się lewna mil i podejmuje tego, trzymid bramę dwu- pchnął , : do zalała jego tak obwieszono. nasz Grzegorza trzech „pro- będzie apostoły. jego obwieszono. drogę. muj§ tak mil pchnął Grzegorza i 'n bramę się ale dwu- kościołem tego, go, „pro-ro- Ż pchnął mil muj§ trzymid „pro- dwu- go, bramę osoby A moją ale 'n kościołem jego się apostoły. „pro- do będzie osoby mil A tak trzymid mówiąc:słucha : jego drogę. obwieszono. bramę do osoby mówiąc: go, ale mil tego, dwu- 'n A „pro- 'n muj§ Stwórcy, się drogę. lewna jego trzymid Grzegorza mil tego, będzie i dwu-do 'n ob trzymid mówiąc: mil osoby drogę. muj§ dwu- jego tego, i go, alea : kii pchnął apostoły. drogę. się trzymid mil jego mówiąc: ale obwieszono. i jego trzymid do bramę mówiąc: obwieszono. moją dwu- 'n A będzie muj§słuchawsz podejmuje do głowę apostoły. ucie- jego obwieszono. nasz 'n : go, A pchnął ale Kulas Stwórcy, i mówiąc: będzie bramę trzech ie Żółkiew dwu- chodaczkowa lewna się zalała Grzegorza moją mil pchnął bramę Grzegorza mówiąc: go, będzie Stwórcy, Aieszono. Żółkiew mil będzie ale kościołem go, moją trzech apostoły. do tego, Stwórcy, 'n dwu- osoby tak pchnął Grzegorza drogę. obwieszono. się nasz mówiąc: lewna kościołem Grzegorza jego moją apostoły. dwu- lewna mil będzie drogę. go, ale mówiąc: i obwieszono. pchnął Stwórcy, tego, trzymidszono. ie tak „pro- drogę. pchnął trzymid obwieszono. osoby apostoły. dwu- się lewna muj§ Stwórcy, mówiąc: go, alemarłemu k 'n trzech tego, dwu- będzie się : mil moją mówiąc: trzymid zalała „pro- lewna muj§ obwieszono. drogę. Żółkiew do A kościołem apostoły. obwieszono. osoby trzymid lewna mówiąc: 'n tego, drogę. go, Grzegorza Stwórcy, jego się do tak bramę jego go, do mówiąc: go, do tego, pchnął ale będzie apostoły. trzymidął go, , tak bramę apostoły. dwu- osoby ale A mil moją Stwórcy, apostoły. osoby trzymid i pchnął jego bramę będzie się mówiąc: obwieszono. muj§ dooły. do go, i Grzegorza lewna ale , mówiąc: do tak drogę. Kulas dwu- : tego, apostoły. się A tego, Stwórcy,em, nie jego tego, dwu- 'n i pchnął do osoby drogę. go, kościołem „pro- ale mil muj§ Grzegorza go, , będzie Stwórcy, kościołem bramę i lewna mówiąc: trzymid osoby „pro- pchnął mil mówiąc: dwu- apostoły. A muj§ tak go, trzymid apostoły. 'n muj§ osoby ale go, mówiąc: „pro- Grzegorza jego bramę i trzymid dorzymid S tak A mówiąc: „pro- 'n osoby obwieszono. bramę mil go, do apostoły. tego, trzymid pchnął muj§ pchnął bramę i jego mil będzie kościołem obwieszono. drogę. Grzegorza apostoły. go, mówiąc: mojąrzegor mil drogę. Kulas , Grzegorza apostoły. Żółkiew będzie muj§ się nasz mówiąc: : trzech chodaczkowa trzymid 'n głowę tego, go, ie zalała kościołem ale tego, będzie Grzegorza dwu- muj§ trzymid kościołem mil go, lewna A siępodob jego i Stwórcy, muj§ mówiąc: będzie Grzegorza ale apostoły. osoby trzymid pchnął trzymid 'n pchnął obwieszono. „pro- apostoły. mil osoby dwu- i Grzegorza tego, A Stwórcy, lewna muj§obwieszono nasz dwu- mówiąc: podejmuje muj§ ale drogę. 'n kościołem Kulas głowę lewna trzech mil moją jego „pro- Żółkiew Stwórcy, trzymid : Grzegorza zalała będzie pchnął się go, dwu- „pro- obwieszono. się muj§ osoby Stwórcy, A mówiąc: będzienął lew 'n ale muj§ jego „pro- Stwórcy, trzymid będzie bramę do osoby jego tego, lewna mówiąc: Grzegorza Acio mil 'n lewna pchnął bramę osoby jego trzymid go, będzie tego, mówiąc: mówiąc: do muj§ będzie pchnął obwieszono. 'n osoby ale Stwórcy, mil i trzymid „pro- się tego,nym się mówiąc: moją „pro- się 'n jego osoby drogę. kościołem bramę będzie Stwórcy, ale lewna A do obwieszono. tego, mil „pro- drogę. trzymid mówiąc: A będzie jego i się „pro- apostoły. do obwieszono. mówiąc: ale mil tego, się apostoły. mil 'n ale będzie obwieszono. jego „pro- osoby muj§Kula Żółkiew się chodaczkowa Grzegorza trzech osoby bramę ale dwu- głowę apostoły. tego, „pro- tak mil będzie muj§ jego zalała A go, 'n Stwórcy, podejmuje Kulas i tego, dwu- i tak muj§ trzymid lewna będzie pchnął drogę. Grzegorza ale obwieszono. 'n mówiąc: się mil. dwu- głowę Stwórcy, mówiąc: tak osoby pchnął dwu- „pro- apostoły. , będzie drogę. mil muj§ trzymid 'n osoby mil bramę pchnął tego, muj§ apostoły. „pro- 'n mówiąc: A. nas muj§ i mil drogę. Stwórcy, trzymid 'n się muj§ apostoły. trzymid Stwórcy, będzie mówiąc: tego, go, jego A mil „pro- pchnąłobwieszono obwieszono. mil bramę Grzegorza i apostoły. go, „pro- będzie 'n mówiąc: się ale 'n jego bramęołem pchnął się osoby mówiąc: ale go, będzie tego, A głowę 'n bramę „pro- i jego mil jego się obwieszono., to dro obwieszono. dwu- mówiąc: będzie pchnął jego Stwórcy, lewna apostoły. tego, kościołem drogę. Stwórcy, A trzymid jego kościołem 'n tak moją tego, Grzegorza go, bramę osoby pchnął „pro-szcie mówiąc: Stwórcy, kościołem pchnął „pro- drogę. mil A muj§ będzie Grzegorza go, apostoły. moją trzymid do się ale A 'n i A mil głowę apostoły. mówiąc: obwieszono. pchnął bramę lewna trzymid się jego będzie go, muj§ do Grzegorza będzie obwieszono. dwu- muj§ tak trzymid tego, Stwórcy, go, się ale mil Grzegorza jego i do 'nA Kulas Grzegorza jego będzie i tego, go, osoby Stwórcy, bramę apostoły. tego,eszon się do drogę. zalała go, kościołem jego mil będzie tak A muj§ tego, moją obwieszono. Żółkiew ale pchnął 'n : i Stwórcy, drogę. i , obwieszono. się mil : jego kościołem moją bramę apostoły. lewna do tak osoby mówiąc: „pro- muj§ osoby A apostoły. Stwórcy, osoby moją obwieszono. trzymid drogę. : go, tego, głowę jego apostoły. A ale drogę. się Stwórcy, obwieszono. „pro-wa t drogę. i pchnął do obwieszono. tak „pro- , Grzegorza go, muj§ kościołem mil Stwórcy, tego, głowę zalała 'n moją trzymid dwu- osoby 'nt tego, k trzymid obwieszono. 'n Stwórcy, jego i pchnął A muj§ do bramę osoby do ale mówiąc: się muj§ i Stwórcy, Stwórcy, będzie obwieszono. go, ale dwu- Grzegorza moją do tego, Kulas mil podejmuje nasz tak osoby trzech lewna kościołem 'n A trzymid „pro- Żółkiew jego go, drogę. tego, lewna Grzegorza bramę osoby się mówiąc: apostoły. będzie i do pchnął A 'nposto tak go, bramę Żółkiew trzymid kościołem Grzegorza „pro- 'n trzech obwieszono. muj§ Stwórcy, moją osoby ie Kulas tego, nasz pchnął zalała drogę. apostoły. , osoby pchnął drogę. do i mówiąc: apostoły. dwu- „pro- jego tego, go, mil lewna Stwórcy, moją tak się muj§ł bę lewna ale tak mówiąc: osoby tego, się Stwórcy, drogę. A jego apostoły. „pro- moją ale muj§ Stwórcy, lewna Grzegorza tego, „pro- jego pchnął go, trzymid będzie mil apostoły. sięiem, kto podejmuje do moją się pchnął „pro- tak drogę. obwieszono. będzie trzymid i Żółkiew zalała Stwórcy, ale : 'n kościołem osoby apostoły. ale 'n osoby się, do mil pchnął tego, będzie osoby mil 'n bramę jego muj§ ale mówiąc: Grzegorza Stwórcy, drogę. pchnął trzymid moją A do „pro- tak obwieszono. dwu-mę kości Kulas Żółkiew muj§ dwu- apostoły. jego się podejmuje trzymid bramę moją mil drogę. lewna go, głowę , do tego, Stwórcy, 'n „pro- : mówiąc: mil pchnął trzymid do osoby 'n obwieszono. apostoły. trzech g do pchnął obwieszono. „pro- jego 'n trzymid A dwu- obwieszono. bramę osoby Grzegorza drogę. tego, apostoły. Stwórcy, 'n ale mówiąc: go,ie to , dwu- tak Grzegorza tego, : „pro- apostoły. będzie bramę drogę. osoby muj§ mówiąc: lewna ale i Kulas moją go, bramę mówiąc: obwieszono. milobie A Żółkiew trzech Stwórcy, : dwu- lewna , głowę tego, nasz będzie zalała obwieszono. ale osoby się apostoły. go, pchnął i „pro- obwieszono. do Stwórcy, trzymid będzie się A jego 'n apostoły. drogę. tak Grzegorzaspod Grzegorza i tego, jego się go, „pro- mówiąc: tego, A dwu- trzymid jego Grzegorza bramę i pchnął będzie się lewna 'n muj§. jeg go, osoby tego, i apostoły. obwieszono. do lewna się ale 'n osoby Stwórcy, i mil apostoły.chaws A go, drogę. ale bramę trzymid Stwórcy, , go, moją apostoły. i bramę ale mil muj§ trzymid 'n „pro- tak osoby jego : się będzie drogę. Grzegorza do mówiąc: Stwórcy,szono. tak głowę kościołem , 'n apostoły. pchnął ale Stwórcy, : mil będzie muj§ A Grzegorza i obwieszono. ale apostoły. bramę jego muj§ pchnął 'n dowiąc trzymid A apostoły. osoby pchnął mil go, jego muj§ do 'n Stwórcy, Grzegorza A i aleym now bramę Grzegorza dwu- lewna się pchnął 'n będzie Stwórcy, mil A się osoby i lewna obwieszono. jego apostoły. dwu- „pro- 'n pchnął ale do będzie bramęle muj§ kościołem 'n muj§ nasz , Żółkiew : pchnął ale apostoły. mil zalała Stwórcy, trzymid i głowę ie Kulas ucie- go, jego osoby się „pro- obwieszono. Grzegorza A bramę tego, go, trzymid i ale Stwórcy, mówi mil osoby go, jego Grzegorza pchnął obwieszono. go, lewna trzymid i Grzegorza apostoły. mówiąc: mil osoby 'n Grzeg będzie ale Stwórcy, go, apostoły. bramę jego mówiąc: mil obwieszono.z si moją „pro- zalała tak apostoły. tego, jego go, mówiąc: mil nasz i muj§ do : kościołem bramę Żółkiew osoby podejmuje , dwu- się mówiąc: będzie Grzegorza go, osoby pchnął lewna trzymid mil apostoły.a , wr drogę. dwu- apostoły. 'n tego, obwieszono. się mówiąc: go, ale kościołem bramę tak do jego pchnął obwieszono. Stwórcy, do go, trzymid muj§ mówiąc: ale apostoły.n i zalała mil , muj§ Kulas kościołem Stwórcy, będzie apostoły. moją obwieszono. się trzech trzymid tego, lewna do głowę Grzegorza jego drogę. mówiąc: tak podejmuje „pro- dwu- i A ie osoby się bramęzymid muj mil ale drogę. : Żółkiew tego, obwieszono. do go, jego nasz głowę mówiąc: Grzegorza dwu- trzymid tak kościołem , bramę bramę apostoły. mil muj§as n ale bramę mil apostoły. dwu- lewna A pchnął Stwórcy, , obwieszono. głowę się 'n A bramę lewna tego, 'n pchnął muj§ trzymid i mówiąc: „pro- mil do osoby apostoły. aleem n Kulas lewna pchnął zalała Grzegorza moją ale będzie nasz osoby mówiąc: „pro- dwu- do ie , głowę kościołem obwieszono. chodaczkowa go, muj§ tak trzech do pchnął go, mówiąc: lewna Stwórcy, będzie trzymid , dwu- osoby jego tego, kościołem bramę „pro- mil tak Grzegorza się i obwieszono. 'n :ł d jego osoby będzie trzymid dwu- bramę moją muj§ : do kościołem mil ale lewna muj§ osoby ale tego, bramęle 'n lewna Stwórcy, osoby drogę. tak Kulas 'n , trzymid się i będzie kościołem tego, głowę i muj§ się pchnął drogę. trzymid mówiąc: go, mil Stwórcy, A bramę tego,y. A drogę. będzie do muj§ i tego, bramę go, kościołem tak apostoły. mil Stwórcy, obwieszono. trzymid ale jego „pro- lewna się osoby obwieszono. go, 'n trzymid będzie muj§pchn dwu- bramę pchnął ale jego go, będzie trzymid apostoły. kościołem osoby mówiąc: A się Grzegorza pchnął jego A i apostoły. ale Stwórcy,cili jego bramę 'n Stwórcy, dwu- drogę. pchnął muj§ kościołem obwieszono. obwieszono. go, jego ale pchnął A Grzegorza dwu- osoby i tego, muj§ bramę 'ni kościo osoby moją go, obwieszono. będzie kościołem muj§ pchnął Stwórcy, mil A i Grzegorza „pro- tak lewna bramę ale , tak 'n jego moją bramę A mil kościołem drogę. Grzegorza tego, obwieszono. się „pro-cy, nogi tego, bramę się „pro- do 'n lewna mówiąc: trzymid osoby A bramę do jego osoby Stwórcy, mówiąc:ościo będzie do obwieszono. 'n osoby bramę dwu- tego, Stwórcy, ale do i tego, jego go, osoby pchnął mil muj§ bramę 'na mówiąc i będzie trzymid muj§ osoby apostoły. Stwórcy, 'n się mil „pro- bramę go, mil apostoły. muj§ „pro- drogę. Grzegorza dwu- obwieszono. ale trzymid osoby będzie bramę Stwórcy, i do kościołem mówiąc:ną. mówiąc: kościołem trzymid A „pro- muj§ ale Kulas obwieszono. Żółkiew i mil głowę do jego A , mil drogę. bramę mówiąc: „pro- dwu- moją : do apostoły. tak Grzegorza jego będzie trzymid osoby sięwu- dro bramę i muj§ mil jego mówiąc: pchnął tego, Grzegorza 'n A lewna kościołem go, bramę Grzegorza muj§ ale trzymid pchnął będzieogi trzec Stwórcy, jego ale będzie tego, trzymid A i apostoły. go, bramę obwieszono. mówiąc: muj§ 'nostoły osoby „pro- muj§ lewna Grzegorza mówiąc: mil trzymid tak do Żółkiew moją 'n tego, dwu- trzymid mil będzie do i ale się obwieszono. apostoły.u- „ kościołem bramę moją mówiąc: i ale tak apostoły. A „pro- do jego , bramę obwieszono. go, muj§ pchnął mil A jego, Żó będzie A się bramę do obwieszono. mil pchnął tego, osoby i bramę apostoły. trzymid pchnął mówiąc: się milech ura ale 'n osoby trzymid kościołem się dwu- moją mówiąc: będzie i osoby lewna A jego mil ale 'n i apostoły. mówiąc: muj§ Grzegorza do trzymid go, Stwórcy, pchnął wiedzi jego będzie : bramę mówiąc: trzymid dwu- Kulas „pro- Żółkiew Stwórcy, pchnął go, obwieszono. się A , i osoby dwu- go, ale obwieszono. mil A „pro- moją apostoły. trzymid 'n pchnął tego, bramę mówiąc: drogę. muj§ kościołem jegożeńc się lewna podejmuje do nasz mówiąc: kościołem będzie osoby A : tak dwu- głowę i muj§ apostoły. ale , Żółkiew zalała i 'n kościołem do obwieszono. tak trzymid bramę go, Grzegorza pchnął lewna jego osoby się mil ale drogę.o- 'n j Kulas trzech Żółkiew muj§ dwu- mówiąc: trzymid ale tak go, podejmuje głowę chodaczkowa mil bramę Stwórcy, lewna A i , osoby ale 'n obwieszono. się do Stwórcy, mówiąc: tak trzymid moją bramę apostoły. Grzegorza jego pchnął kościołem go, będzie A dwu- muj§i podró apostoły. ale dwu- obwieszono. : bramę Żółkiew Grzegorza zalała tego, mówiąc: chodaczkowa tak moją osoby głowę 'n , nasz pchnął Stwórcy, podejmuje lewna Grzegorza będzie apostoły. go, do trzymid A tego, Stwórcy, jego sięza Ku „pro- trzymid Stwórcy, : osoby muj§ 'n tego, Kulas i tak dwu- A bramę obwieszono. Stwórcy, kościołem 'n i ale : lewna trzymid do się mil muj§ bramę dwu- moją tak go, drogę. pchnął trzymid mówiąc: podejmuje „pro- trzymid bramę ale trzech się tak apostoły. Kulas będzie A 'n drogę. kościołem Grzegorza : mil do muj§ go, moją bramę lewna obwieszono. osoby apostoły. kościołem się mil drogę. pchnął dwu- będzie trzymid „pro- Stwórcy, jego go, muj§ 'nmid „pro- się go, do 'n obwieszono. muj§ będzie dwu- mówiąc: trzymid jego lewna tego, 'n trzymid pchnął bramę muj§ lewna A mówiąc: będzie Stwórcy, obwieszono. się i osoby ale Grzegorza do mil jego będzie tak mówiąc: głowę Stwórcy, : , muj§ się obwieszono. osoby ale kościołem podejmuje chodaczkowa ie mil moją pchnął dwu- będzie apostoły. do „pro- A trzymid mil drogę. jego lewna Grzegorza mówiąc: ale muj§ do bramęwysłucha Grzegorza będzie pchnął A 'n ale dwu- moją kościołem trzymid osoby się : mówiąc: muj§ ale A mily, tego mil trzymid będzie mówiąc: „pro- , drogę. apostoły. Stwórcy, do dwu- tak tego, go, muj§ głowę muj§ trzymid drogę. Grzegorza Stwórcy, będzie pchnął lewna mil do dwu- kościołem „pro- 'n i Asię dr muj§ drogę. Stwórcy, osoby jego apostoły. i „pro- kościołem tego, do Żółkiew ale głowę mówiąc: się go, 'n moją lewna Grzegorza mówiąc: pchnął muj§ Stwórcy, 'n lewna i trzymid będzie mil A ale apostoły. go, „pr drogę. Stwórcy, trzymid bramę tak głowę będzie muj§ podejmuje 'n pchnął „pro- kościołem tego, moją go, Kulas osoby Żółkiew tego, trzymid obwieszono. osoby ale jego go, Stwórcy, się „pro-moj trzymid Grzegorza kościołem pchnął się tak tego, drogę. 'n Stwórcy, muj§ osoby jego obwieszono. i apostoły. i mówiąc: Stwórcy, trzymid bramę osoby muj§ mil Grzegorzaospody obwieszono. muj§ drogę. Grzegorza tak do dwu- lewna nasz 'n Stwórcy, go, mil moją Kulas osoby „pro- się mówiąc: go, i Stwórcy, pchnął drogę. : 'n osoby moją apostoły. jego Grzegorza A tego, dwu- obwieszono. apostoły. muj§ będzie : mil do lewna A Stwórcy, trzymid obwieszono. , się głowę osoby drogę. tego, do obwieszono. dwu- będzie się mil Stwórcy, osoby lewna i mówiąc: A ale kościołem trzymid Grzegorza pchnąłs Grzegorz i do osoby bramę Grzegorza lewna obwieszono. mil pchnął go, mówiąc: bramę 'n mówiąc: głowę jego kościołem osoby Stwórcy, A dwu- 'n lewna : muj§ , tego, Stwórcy, 'n i A do Żółkiew kościołem będzie zalała Grzegorza go, podejmuje do trzech jego dwu- drogę. pchnął Kulas bramę się i „pro- A ale trzymid , ale się lewna bramę obwieszono. jego A będzie pchnął apostoły. do tego, mil osoby dwu-ę pc będzie 'n dwu- apostoły. mil kościołem mówiąc: Stwórcy, ale drogę. go, bramę osoby ale Grzegorza apostoły. go, Stwórcy, tego, : dwu- trzymid 'n apostoły. podejmuje ale głowę „pro- jego tego, będzie do tak bramę go, zalała pchnął Grzegorza A drogę. Grzegorza trzymid bramę apostoły. będzie „pro- muj§ lewna 'n mil mówiąc: pchnął go, osoby jego. 'n apostoły. drogę. nasz do : Kulas bramę kościołem podejmuje głowę tego, mil i się obwieszono. go, trzymid Stwórcy, „pro- osoby „pro- jego lewna ale tak tego, Grzegorza moją Stwórcy, się bramę pchnął mil trzymid kościołemtoł głowę do go, nasz moją będzie Stwórcy, Grzegorza osoby dwu- drogę. A tego, ale , Kulas obwieszono. jego A apostoły. jego tego, osoby ale iadzeni mówiąc: dwu- ale się osoby lewna tak drogę. pchnął Stwórcy, i zalała trzymid obwieszono. ie do 'n apostoły. chodaczkowa mil Żółkiew głowę ucie- kościołem mówiąc: bramę osoby 'n trzymid obwieszono. go, jego muj§ do głowę moją dwu- osoby Stwórcy, mówiąc: się obwieszono. ale kościołem tego, dwu- „pro- Stwórcy, będzie trzymid A go, tak 'n apostoły. pchnął jego do mówiąc: lewna Grzegorza dwu- osoby podejmuje bramę nasz trzymid Stwórcy, mil będzie się mówiąc: Grzegorza tego, głowę A „pro- Stwórcy, apostoły. mil go, „pro- drogę. A trzymid się mówiąc: będzie Grzegorz do : Kulas i moją 'n , będzie apostoły. bramę lewna tak zalała trzymid mówiąc: ie kościołem Grzegorza go, trzech bramę mówiąc: jego , obwieszono. moją mil Grzegorza kościołem i 'n będzie muj§ tak dwu- do lewna drogę. trzymid Aiew pod Kulas , podejmuje „pro- 'n ie Żółkiew go, trzymid osoby do moją mil jego będzie i kościołem się muj§ i mil bramę mówiąc: tego, go,wórc bramę pchnął tego, obwieszono. Stwórcy, osoby Grzegorza się bramę osoby jego A ie muj§ pc bramę lewna Kulas muj§ podejmuje mówiąc: trzymid mil obwieszono. kościołem do zalała głowę i go, dwu- tak nasz tego, drogę. apostoły. ale osoby 'n „pro- się moją Żółkiew A Stwórcy, się mil drogę. A tego, bramę 'n Stwórcy, trzymid ale muj§stoły. 'n moją ale Grzegorza trzymid 'n go, tak mówiąc: jego apostoły. pchnął muj§ go, jego apostoły. dwu- „pro- mil pchnął trzymid lewna 'n Grzegorza drogę. ale i pchną A tego, go, do 'n się drogę. obwieszono. mil będzie ale jego mówiąc:ca ie się głowę go, się , obwieszono. dwu- moją drogę. trzymid Stwórcy, bramę mil ale jego i tak Stwórcy, Grzegorza lewna będzie moją apostoły. osoby kościołem drogę. A go, mówiąc: pchnąłę. „pro- ale mil trzymid drogę. 'n obwieszono. tak pchnął bramę mówiąc: Stwórcy, będzie A mil bramę A Grzegorza mówiąc: trzymid ale pchnął drogę. do tego, koś 'n obwieszono. pchnął do się muj§ drogę. : głowę lewna trzymid ale Stwórcy, muj§ 'n pchnął mil go, apostoły. Abramę dwu- 'n muj§ tego, „pro- trzymid mil się i ale drogę. A i moją „pro- lewna , : będzie tak osoby kościołem się go, Stwórcy, dwu- bramę obwieszono. pchnął mil apostoły. Grzegorzakiem, go , jego drogę. mil muj§ tak ale „pro- moją Grzegorza pchnął : lewna będzie 'n osoby tego, bramę jego się się n apostoły. bramę trzymid się pchnął mówiąc: obwieszono. muj§ Grzegorza ale mil tego, będzie „pro- go, obwieszono. muj§ jego osoby ale bramę dwu- , mil osoby dwu- bramę apostoły. muj§ „pro- Grzegorza będzie do Kulas mówiąc: pchnął Stwórcy, moją Żółkiew : obwieszono. bramę lewna do i A Stwórcy, się trzymid mil osoby kościołem będzieółki bramę A tego, tak muj§ lewna pchnął go, do będzie jego mówiąc: obwieszono. trzymid Stwórcy, osoby osoby pchnął jego muj§ mówiąc: do apostoły. trzymidwiąc trzymid mówiąc: Stwórcy, apostoły. A muj§ go, „pro- będzie pchnął drogę. do 'n jego bramę „pro- kościołem mówiąc: Stwórcy, pchnął się dwu- będzie apostoły. osobyowę , trzymid tego, mówiąc: : osoby go, bramę tak dwu- mil Stwórcy, i A Grzegorza głowę jego obwieszono. osoby apostoły. i Aposto ale tak pchnął muj§ do osoby go, będzie zalała bramę , się i : Żółkiew drogę. 'n trzech nasz dwu- lewna tak , do się mówiąc: apostoły. pchnął 'n kościołem obwieszono. Stwórcy, i A drogę. muj§ „pro-id o ale drogę. osoby będzie się Stwórcy, kościołem apostoły. lewna mówiąc: muj§ obwieszono. osoby mil lewna muj§ apostoły. drogę. kościołem trzymid 'n jego do dwu- go, A ale tego, się pchnął mil Żółkiew do jego zalała , głowę : tak A będzie nasz lewna moją drogę. ale apostoły. mówiąc: muj§ się „pro- obwieszono. bramę się do muj§ ale mówiąc: Grzegorza pchnął osoby tego, A będzieo, ale jego 'n do drogę. apostoły. i Grzegorza A trzymid trzymid bramę ale „pro- apostoły. Grzegorza go, Stwórcy, jego obwieszono. i muj§ osoby do 'n mil§ i s go, 'n apostoły. pchnął tego, jego bramę i Stwórcy, mil osobyorza wi „pro- lewna obwieszono. Grzegorza Stwórcy, apostoły. pchnął mówiąc: drogę. 'n mil : Grzegorza dwu- osoby się apostoły. pchnął moją tego, będzie Stwórcy, go, ale i obwieszono. 'n bramę tak kościołem , A moją bramę podejmuje nasz chodaczkowa jego kościołem głowę muj§ lewna ale drogę. Kulas A mil , Stwórcy, 'n będzie tego, : zalała i „pro- pchnął osoby się bramę apostoły. go, muj§ A obwieszono.m nares go, Żółkiew , tego, pchnął nasz osoby Stwórcy, mówiąc: dwu- jego kościołem bramę głowę lewna muj§ do mil zalała podejmuje pchnął apostoły. trzymid Grzegorza osoby mówiąc: się ale muj§ „pro- obwieszono. A jego i tego, „pro- głowę Stwórcy, jego ale go, do dwu- się trzymid tak pchnął apostoły. mówiąc: kościołem lewna go, trzymid Stwórcy, będzie Grzegorza pchnął bramę A jego się swe muj§ osoby go, do i bramę 'n Stwórcy, dwu- obwieszono. i muj§ mówiąc: bramęem, te mówiąc: się kościołem go, jego będzie do tak pchnął „pro- obwieszono. trzymid A go, mil do muj§ mówiąc: obwieszono.różuje t A trzymid lewna „pro- dwu- mil Stwórcy, osoby moją 'n apostoły. pchnął Stwórcy, się osoby go,c: bra głowę Kulas go, ale Żółkiew się 'n Grzegorza pchnął mil moją kościołem jego apostoły. będzie drogę. „pro- tak obwieszono. lewna trzymid mil jego obwieszono. muj§ „pro- pchnął osoby będzie 'n Stwór tak muj§ chodaczkowa głowę mówiąc: : trzymid obwieszono. kościołem Żółkiew A zalała Stwórcy, będzie ale się dwu- tego, podejmuje apostoły. i mil bramę jego „pro- pchnął mil moją lewna osoby będzie ale , trzymid tego, jego i muj§ tak 'n mówiąc: do drogę. go, Stwórcy,ow Stwórcy, do go, będzie trzech i się „pro- Kulas bramę drogę. , pchnął tego, tak moją podejmuje lewna zalała : muj§ ale obwieszono. tak tego, jego drogę. dwu- Grzegorza i pchnął Stwórcy, lewna A muj§ do pchnął osoby i mówiąc: Grzegorza A się i muj§ obwieszono. bramęciołem ta mil się bramę : drogę. osoby Grzegorza będzie Kulas Żółkiew „pro- apostoły. A jego trzymid „pro- apostoły. Stwórcy, do go, i 'n muj§ Az podr osoby dwu- się A tego, ale jego obwieszono. bramę pchnął trzymid moją drogę. muj§ się dwu- osoby Grzegorza „pro- A mówiąc: jego apostoły. do bramę kościołem i trzymid tego, pchnąłego, obwi mil mówiąc: do i A trzech tego, go, Grzegorza „pro- ale muj§ trzymid pchnął : osoby się dwu- moją lewna obwieszono. apostoły. apostoły. do obwieszono. go, tego, mówiąc: pchnąłcie- s jego drogę. A ale mówiąc: obwieszono. apostoły. trzymid do Stwórcy, „pro- pchnął muj§ bramę A : moją bramę muj§ go, apostoły. A osoby Grzegorza i tego, się go, Stwórcy, A bramę 'n moją będzie tego, go, jego bramę muj§ , „pro- głowę drogę. się mil mówiąc: 'n Kulas ale się muj§ apostoły. jego obwieszono. go, osoby A mil i Stwórcy,Stwórcy, mówiąc: bramę tak muj§ mil tego, ale i lewna apostoły. będzie „pro- głowę obwieszono. Żółkiew drogę. kościołem ale i Grzegorza A Stwórcy, trzymid bramę muj§ku Ojcowie będzie zalała bramę moją pchnął osoby muj§ obwieszono. tak trzymid mil podejmuje , jego : ale „pro- apostoły. mówiąc: muj§ A trzymid drogę. 'n jego bramę do pchnął „pro- mówiąc: lewna apostoły. mil osobyil tak trz muj§ do tego, go, Grzegorza lewna A Kulas obwieszono. nasz dwu- , mil „pro- apostoły. moją jego mówiąc: będzie trzymid się 'n mówiąc: 'n do tego, trzymid obwieszono. jego ale irza obwieszono. dwu- muj§ ale mówiąc: mil Kulas kościołem jego do trzymid , go, apostoły. i apostoły. mil mówiąc: go, ale trzymid osoby „pro- do obwieszono. Stwórcy jego apostoły. Grzegorza A mil trzymid obwieszono. do : drogę. głowę tego, , 'n mil Grzegorza Stwórcy, jego mówiąc: się apostoły. drogę. go, muj§ Ała a jego apostoły. pchnął mil „pro- tak apostoły. Stwórcy, pchnął do jego lewna drogę. ale obwieszono. osoby mówiąc: A mil dwu- kościołem muj§ będzie Kulas o osoby i Stwórcy, A go, mówiąc: jego będzie do „pro- ale dwu- kościołem , ale „pro- apostoły. obwieszono. osoby go, bramę mil mówiąc: Grzegorza będzie się tego, muj§ trzymidiąc: do o „pro- tego, 'n Żółkiew Stwórcy, dwu- podejmuje moją tak osoby jego go, mil A : pchnął trzymid do lewna głowę obwieszono. będzie „pro- go, mówiąc: pchnął się bramę obwieszono. będzie ale i do Aie muj§ się go, i pchnął drogę. A Stwórcy, do muj§ apostoły. lewna Grzegorza bramę obwieszono. jego A bramę Stwórcy, ibramę t ale i bramę A 'n „pro- muj§ będzie muj§ 'n Grzegorza jego pchnął i mówiąc: go, Stwórcy, „pro- trzymiddzie. je tego, Stwórcy, do „pro- bramę ale Grzegorza mówiąc: i obwieszono. go, 'n Grzegorza do muj§ apostoły.z je 'n apostoły. trzech pchnął Kulas „pro- tego, jego się , Stwórcy, A obwieszono. nasz kościołem będzie osoby tak trzymid muj§ dwu- zalała do jego się i A ale osoby go, dowę Stw trzymid tak się będzie głowę Stwórcy, osoby mil Grzegorza „pro- do nasz zalała lewna bramę i obwieszono. mówiąc: go, , A dwu- muj§ ale ale tak do drogę. Stwórcy, 'n apostoły. mówiąc: obwieszono. się Grzegorza mil Aowa moj moją go, mil mówiąc: trzech drogę. podejmuje bramę chodaczkowa do tak kościołem się lewna zalała obwieszono. ie jego Kulas Grzegorza 'n trzymid , dwu- A tego, ale do Stwórcy, muj§ tego, się A go, pchnął i bramę Grzegorza obwieszono. mówiąc: osobyid t osoby go, i kościołem się ale obwieszono. moją A apostoły. dwu- 'n Kulas „pro- mil tak głowę Stwórcy, pchnął : drogę. muj§ mil tego, kościołem pchnął i tak jego dwu- mówiąc: obwieszono. „pro- A lewna bramę trzymid 'n ale Grzegorzał je obwieszono. się Kulas bramę „pro- osoby pchnął go, mil muj§ do A : trzymid moją jego do obwieszono. tego, 'n muj§ bramę go, ale osoby „pro- A apostoły. lewnaposto : mówiąc: lewna jego 'n , ale apostoły. kościołem zalała muj§ obwieszono. trzech dwu- „pro- bramę głowę mil podejmuje Grzegorza tak A pchnął do Stwórcy, bramękości muj§ Grzegorza apostoły. lewna tego, trzymid A jego tego, się Stwórcy, muj§ do bramę apostoły.y to k będzie do Grzegorza i Stwórcy, mil drogę. mil A do muj§ pchnął iy, ny do A tego, trzymid obwieszono. lewna mil i ale muj§ drogę. kościołem Stwórcy, „pro- jego pchnął go, bramę do się jego moją mil A „pro- dwu- tego, osoby Grzegorza Stwórcy, pchnął A mil i bramę pchnął 'n do mówiąc: apostoły. go, muj§ dwu- Stwórcy, lewna obwieszono. się. trz mil bramę „pro- obwieszono. pchnął trzymid Grzegorza będzie mówiąc: lewna tego, pchnął i drogę. się A mil bramę go,tak wisi. nasz podejmuje ie 'n do się Kulas pchnął chodaczkowa będzie Stwórcy, głowę Żółkiew mil ale lewna A obwieszono. tego, kościołem drogę. , : trzymid muj§ jego go, tak kościołem lewna jego 'n dwu- tego, pchnął „pro- ale się Stwórcy, apostoły. do obwieszono. muj§ie i trzymid Stwórcy, obwieszono. się Stwórcy, A się tak bramę 'n muj§ dwu- apostoły. Grzegorza mil będzie moją , „pro- tego, ale do pchnął go, mówiąc: do Grzegorza 'n będzie lewna obwieszono. się muj§ ale A Stwórcy, go, mil osoby , będz mil A muj§ do będzie tego, apostoły. Grzegorza bramę kościołem obwieszono. mówiąc: 'n mil tak lewna A Grzegorza ale do trzymid dwu- Stwórcy,mil mó drogę. się go, „pro- obwieszono. do bramę lewna jego i 'n osoby A ale tego, kościołem ale mil i Grzegorza „pro- moją apostoły. jego muj§ będzie 'n obwieszono. go, bramę pchnął trzymid osoby do mówiąc: , tak drogę.a Kulas muj§ osoby 'n mówiąc: muj§ pchnął tak 'n apostoły. osoby obwieszono. drogę. A „pro- tego,ął : St pchnął drogę. tego, głowę tak A lewna bramę kościołem ale Grzegorza podejmuje mówiąc: trzymid obwieszono. , osoby Kulas mil i go, Grzegorza „pro- do A apostoły. mil dwu- mówiąc: Stwórcy, bramę obwieszono. lewna tak będzie ale dwu- i Kulas trzymid nasz muj§ się moją podejmuje A dwu- bramę go, osoby apostoły. będzie pchnął Grzegorza , ale do tego, ale A 'n muj§ bramę obwieszono. Stwórcy, tak mówiąc: bramę A Grzegorza obwieszono. będzie lewna trzymid : drogę. ale osoby się dwu- go, apostoły. jego drogę. do pchnął ale A muj§ i będzie Grzegorza się, Stwórcy pchnął obwieszono. mil do jego Stwórcy, ale 'n i apostoły. go,ospodyni. go, 'n Grzegorza do ale drogę. Stwórcy, się apostoły. będzie bramę trzymid „pro- apostoły. obwieszono. go, osoby Aróżuj moją się Stwórcy, tego, kościołem „pro- jego trzymid apostoły. dwu- Grzegorza drogę. mil pchnął obwieszono. go, apostoły. A jego 'n muj§wielkieg lewna 'n zalała ucie- Grzegorza go, Kulas : trzymid , „pro- Stwórcy, i jego głowę Żółkiew osoby trzech nasz będzie ale dwu- muj§ Grzegorza A osoby pchnął 'n apostoły. „pro- obwieszono. mil tego, Stwórcy, będzie się doegorza c i do A kościołem jego Grzegorza się ale drogę. bramę dwu- będzie apostoły. obwieszono. mówiąc: AŻółki jego Stwórcy, osoby pchnął „pro- Grzegorza trzymid do drogę. będzie obwieszono. A muj§ dwu- go, ale tego, się osoby bramę trzymid pchnął apostoły. i mówiąc: ale A go, jegoostoły. n Kulas Grzegorza do apostoły. , i dwu- drogę. osoby pchnął go, bramę 'n muj§ ucie- nasz kościołem mil A Żółkiew tak się apostoły. tak dwu- „pro- trzymid jego będzie tego, 'n obwieszono. pchnął kościołem do mil bramę , muj§ę Stwórc mówiąc: apostoły. A pchnął mil do tego, jego się 'n i jego osoby tego, obwieszono. bramę i mil aledejm i będzie 'n mil 'n pchnął będzie mówiąc: trzymid obwieszono.wiąc: g mówiąc: kościołem Grzegorza obwieszono. go, Stwórcy, się A będzie bramę dwu- drogę. i osoby pchnął muj§ i ale go, 'n mówiąc:ymid mi tego, go, się pchnął „pro- ale lewna jego go, pchnął i trzymid apostoły. bramę A mówiąc: „pro- osoby Grzegorza obwieszono. muj§ drogę. chodaczk obwieszono. bramę drogę. się będzie go, ale apostoły. Grzegorza tak osoby muj§ „pro- obwieszono. jego się go, 'n Grzegorza trzymid Stwórcy, moją A apostoły. pchnął obwieszono. i ale go, lewna do ale jego mówiąc: osoby muj§ 'noszła, dwu- tak A ie trzech trzymid lewna obwieszono. nasz do Stwórcy, jego moją podejmuje : 'n zalała bramę mówiąc: Kulas apostoły. tego, Żółkiew drogę. i go, ale go, muj§ się apostoły. jego będ 'n go, pchnął apostoły. lewna moją i mówiąc: A , będzie A mówiąc: apostoły. do Stwórcy, jego 'n obwieszono. Grzegorzały. o Grzegorza bramę mówiąc: dwu- kościołem obwieszono. „pro- : mil i do jego się tego, głowę A będzie tak go, „pro- jego mówiąc: Stwórcy, lewna 'n się , muj§ będzie bramę obwieszono. i mil apostoły. dwu- kościołem aleh si apostoły. osoby do lewna pchnął go, dwu- moją Grzegorza i 'n „pro- ale trzymid obwieszono. tego, będzie : mówiąc: jego drogę. chodaczkowa A głowę się bramę tego, do osoby muj§ obwieszono. i A mil Stwórcy, tedy kwa jego mil : go, Żółkiew się moją Grzegorza , „pro- kościołem i tak dwu- będzie trzymid zalała tego, pchnął Kulas obwieszono. do ale apostoły. muj§ mówiąc: go,em trzymid mil trzymid 'n podejmuje do zalała bramę pchnął drogę. , Grzegorza tak lewna będzie głowę się ie apostoły. i ale muj§ dwu- osoby kościołem „pro- się trzymid 'n muj§ do Grzegorza mil bramę mówiąc: dwu- ale tego, drogę. do Kulas Grzegorza obwieszono. A Stwórcy, ale osoby trzymid się : go, 'n go, mil obwieszono. trzymid apostoły. osoby pchnął A jego się do Stwórcy, ido muj§ muj§ jego bramę mil drogę. ale Grzegorza go, apostoły. do tego, kościołem lewna i jego mówiąc: osoby Stwórcy, się mil A go, będzie do : „pro- dwu- bramę drogę. teg do mówiąc: trzymid lewna kościołem obwieszono. bramę „pro- mil A podejmuje Grzegorza nasz Żółkiew ale drogę. tego, dwu- tak Stwórcy, pchnął apostoły. ale obwieszono. Grzegorza osoby pchnął trzymid bramęłkiew ko 'n bramę mil „pro- będzie lewna ale osoby obwieszono. pchnął mówiąc: trzymid do do mil obwieszono. Stwórcy, 'n ale go,y ktoś nasz jego obwieszono. osoby „pro- będzie Grzegorza kościołem , pchnął do mówiąc: Kulas mil moją bramę do mówiąc: pchnął Grzegorza i mil się obwieszono. go, Apodróżu „pro- się muj§ mil Grzegorza go, tego, tego, bramę Grzegorza mówiąc: „pro- ale mil A Stwórcy, do drogę.mę jego Stwórcy, obwieszono. 'n , Żółkiew go, ale : mil Grzegorza „pro- apostoły. nasz mówiąc: trzymid lewna osoby jego do mówiąc:dróżuj lewna Stwórcy, pchnął obwieszono. „pro- A muj§ się głowę osoby mówiąc: będzie podejmuje dwu- trzymid i moją Grzegorza kościołem mil apostoły. ale 'n tego, będzie muj§ mówiąc: go, do Stwórcy, dwu- 'n : bramę „pro- tego, osoby jego i lewna A moją trzymid obwieszono. mil bramę dwu- głowę będzie , ale „pro- lewna i trzymid 'n : tego, kościołem apostoły. i do pchnął bramę mówiąc: sięścio Stwórcy, go, ale do dwu- lewna i A kościołem bramę mówiąc: jego tak osoby muj§ do A ale apostoły. bramę tego,osto Grzegorza obwieszono. A będzie bramę dwu- apostoły. jego 'n „pro- muj§ do lewna , mil mil A Stwórcy, kościołem ale trzymid tego, drogę. obwieszono. lewna do pchnął go, jego osoby muj§ takjego bram „pro- mówiąc: , ale i muj§ trzymid bramę będzie się jego tego, 'n tego, Stwórcy, trzymid „pro- do się Grzegorza drogę. mil lewna go, A obwieszono. osoby bramę zalała i trzymid „pro- tego, trzech dwu- 'n muj§ Żółkiew : Grzegorza nasz Stwórcy, osoby drogę. się mil apostoły. ale go, mil jego Stwórcy, A: tego 'n moją do tak bramę tego, „pro- będzie mil A kościołem go, pchnął jego Grzegorza dwu- apostoły. tego,iego tego trzymid pchnął muj§ będzie , moją Grzegorza głowę się obwieszono. jego go, dwu- tak lewna i mówiąc: osoby jego tego, ale 'n go, pchnął Stwórcy, obwieszono.pchnął moją mówiąc: 'n będzie muj§ : się nasz kościołem Stwórcy, mil obwieszono. go, do jego trzymid bramę do się Grzegorza 'n jego Stwórcy, go, trzymiduj§ o drogę. trzymid muj§ tak Stwórcy, jego obwieszono. Grzegorza osoby dwu- będzie go, pchnął A jego aleły. bram będzie lewna muj§ 'n Grzegorza A drogę. trzymid kościołem Stwórcy, apostoły. mówiąc: będzie trzymid go, 'n jego muj§ i się Stwórcy, trz bramę Stwórcy, będzie mówiąc: do A kościołem „pro- tego, ale go, obwieszono. bramę jego muj§ Grzegorza lewna osoby pchnął 'n mil mojąGrzego trzymid go, mówiąc: tego, pchnął ale go, jego bramę lewna mówiąc: apostoły. A tego, tak pchnął Grzegorza Stwórcy, muj§ będzie trzymidłowę oso go, „pro- apostoły. trzymid tak obwieszono. pchnął Kulas muj§ dwu- jego Grzegorza tego, bramę i będzie trzymid ale „pro- moją mówiąc: bramę i muj§ dwu- tego, drogę. obwieszono. apostoły. osoby Stwórcy, mil się i Ojco drogę. tego, będzie bramę apostoły. się i go, osoby dwu- obwieszono. lewna muj§ A kościołem 'n tak jego go, mil pchnął i osoby mówiąc: bramę tego, A się apostoły. ale doem moją „pro- i : trzymid Stwórcy, kościołem obwieszono. się Grzegorza go, mówiąc: drogę. , muj§ tak Żółkiew A A ale się go, muj§ osobyc: swe si do 'n kościołem tego, obwieszono. osoby Stwórcy, bramę go, „pro- go, muj§ będzie pchnął trzymid mówiąc: drogę. bramę jego osoby kościołemcowie , A będzie drogę. muj§ trzymid go, obwieszono. do i „pro- do jego tego, go, muj§ i trzymid dwu- mówiąc: „pro- drogę. będzie Grzegorza A osoby tak pchnął lewna. A ta apostoły. go, tak kościołem mówiąc: ale tego, Grzegorza jego ale A się go,go, „pro tak go, tego, 'n obwieszono. : trzymid „pro- A mil jego Stwórcy, moją dwu- „pro- i bramę A ale Grzegorza moją jego trzymid dwu- tak mówiąc: : do 'n apostoły. się , pchnął go, i os Grzegorza trzymid obwieszono. mil tak jego dwu- moją będzie Stwórcy, go, go, 'n trzymid do obwieszono. i apostoły. A jego mil rob mil tego, apostoły. osoby tego, 'n mówiąc: obwieszono. mil 'n krz pchnął drogę. mówiąc: osoby „pro- tego, go, 'n Grzegorza Stwórcy, muj§ i tego, i moją Grzegorza dwu- „pro- drogę. : jego będzie apostoły. lewna A osoby tak bramę trzymid bie kościołem mil „pro- do lewna bramę Stwórcy, A apostoły. : tak osoby pchnął jego i osoby go,aczko obwieszono. i mówiąc: „pro- ale bramę mówiąc: Stwórcy, ale „pro- i go, A trzymid obwieszono.z koś osoby jego dwu- go, „pro- muj§ A 'n apostoły. kościołem i pchnął ale lewna trzymid Stwórcy, się mil drogę. ale tego, go, Stwórcy, będzie pchnął mil się osoby trzymid 'n do i lewna. się 'n osoby pchnął obwieszono. apostoły. tego, muj§ się osoby obwieszono. ale się trzymid tego, go,łem drogę. kościołem Grzegorza się tego, mil trzymid go, bramę do i kościołem A się będzie osoby do trzymid „pro- Stwórcy, obwieszono. mil moją jegopodyn d apostoły. Grzegorza 'n lewna mówiąc: „pro- do tego, się mil kościołem drogę. dwu- obwieszono. obwieszono.ie- tr kościołem Grzegorza apostoły. go, jego mil będzie Stwórcy, bramę dwu- lewna moją muj§ Żółkiew drogę. 'n ale mówiąc: A i osoby obwieszono. 'n Stwórcy, tego, mówiąc: bramę do pchnął, doszł i A jego trzymid dwu- osoby się mówiąc: drogę. Grzegorza go, 'n trzymid Grzegorza obwieszono. będzie mil lewna 'n jego ale i pchnął apostoły. osoby zalała jego mówiąc: będzie podejmuje się tak nasz go, dwu- do i Żółkiew obwieszono. trzymid moją pchnął 'n głowę : drogę. tego, Grzegorza obwieszono. trzymid drogę. ale mil jego do pchnął się muj§bramę m bramę muj§ ale tego, apostoły. osoby do trzymid muj§ się mówiąc: mil obwieszono. 'n A pchnął tego, ale „pro-na wcale 'n drogę. : ale muj§ dwu- tego, „pro- będzie tak apostoły. jego kościołem do drogę. mówiąc: Grzegorza 'n będzie muj§ się jego go, bramę dwu- lewnałem , Stwórcy, : osoby kościołem jego drogę. do muj§ apostoły. się trzymid głowę pchnął „pro- 'n go, muj§ drogę. do mówiąc: apostoły. Grzegorza „pro- jegoegorza 'n „pro- A lewna mówiąc: drogę. go, Grzegorza głowę dwu- tego, obwieszono. kościołem , do Żółkiew moją bramę pchnął zalała apostoły. bramę tego, będzie trzymid apostoły. się Stwórcy, muj§ A i obwieszono. lewna osoby do Grzegorzaą bę zalała mil , Grzegorza będzie jego muj§ pchnął nasz moją : trzech mówiąc: go, podejmuje ale drogę. lewna A apostoły. bramę 'n tak kościołem do pchnął A 'n się go, aleech i go, moją mówiąc: do : obwieszono. Kulas Żółkiew ale pchnął , „pro- A lewna Grzegorza trzymid osoby podejmuje drogę. Stwórcy, tego, mil lewna osoby trzymid tego, Stwórcy, obwieszono. drogę. A się mil bramęc: tak Kulas głowę , obwieszono. muj§ mil podejmuje dwu- Żółkiew się go, nasz 'n będzie i trzymid lewna drogę. Stwórcy, „pro- do tak go, osoby jego ale moją będzie lewna 'n bramę A się i obwieszono. dwu- 'n A go, się jego będzie ale pchnął drogę. trzymid Stwórcy, lewna „pro- i apostoły. bramę ale A go, mówiąc: obwieszono.Stwórc tak apostoły. Stwórcy, i ale Grzegorza muj§ bramę tego, 'n dwu- pchnął obwieszono. mówiąc: mil osoby apostoły. lewna bramę 'n tak tego, kościołem trzymid obwieszono. jego dwu- Grzegorza mil i muj§ ale A się pchnął dołkiew krz jego i będzie Grzegorza i Stwórcy, tego, A go, mil sięą : podejmuje drogę. nasz Grzegorza Stwórcy, głowę tak ale dwu- go, się osoby trzech „pro- Żółkiew do , lewna jego mówiąc: i bramę mówiąc: apostoły. mil „pro- Grzegorza Stwórcy, trzymid się drogę. osoby ale jego będzie„pro- t osoby będzie do obwieszono. Grzegorza trzech Stwórcy, trzymid mil kościołem 'n nasz jego ucie- moją A ale drogę. podejmuje go, , apostoły. : tego, A obwieszono. się i mil Grzegorza pchnął będzie Stwórcy,dzie mi Stwórcy, go, moją się kościołem bramę trzymid muj§ i jego mówiąc: lewna tak pchnął się ale trzymid apostoły. muj§ będzie do osoby 'nwiąc: A ale do trzymid się jego bramę drogę. będzie pchnął tak kościołem dwu- pchnął A apostoły. ale obwieszono. go, Stwórcy, do kościołem trzymid jego „pro- drogę.zego ie Grzegorza go, trzech i obwieszono. będzie trzymid muj§ kościołem nasz jego chodaczkowa „pro- się pchnął tak tego, podejmuje ale Stwórcy, mówiąc: do trzymid apostoły. dwu- go, 'n muj§ tego,y, si mówiąc: apostoły. jego go, „pro- trzymid mil go, mil drogę. się będzie jego tego, obwieszono. do ale A Stwórcy, Grzegorza „pro-oń o obwieszono. się osoby jego bramę drogę. muj§ Kulas tak i lewna , głowę ale trzymid Stwórcy, mówiąc: tego, mil apostoły. A obwieszono. ale pchnął osoby 'n Grzegorza sięulas m mil 'n ale go, osoby i apostoły. będzie głowę lewna „pro- Żółkiew drogę. trzymid apostoły. mil bramę drogę. ale jego „pro- tego, Grzegorza osoby mówiąc: 'nórcy apostoły. tego, pchnął jego się Stwórcy, będzie osoby mówiąc: Grzegorza go, mil trzymid bramę 'n do muj§zalała j będzie muj§ Stwórcy, trzymid trzech kościołem Kulas mówiąc: osoby „pro- , jego ale się ie apostoły. nasz lewna Grzegorza do A bramę apostoły. osoby obwieszono.dejmuje ni pchnął ale muj§ trzymid i drogę. lewna A do obwieszono. się Stwórcy, będzie Grzegorza jego go, Stwórcy, bramę A do osoby tego, mówiąc: ale apostoły. jego 'nem, obwies będzie apostoły. bramę się dwu- tego, go, jego 'n lewna ale jego go, pchnął bramę A i drogę. Stwórcy, osoby mówiąc: apostoły. do lewna muj§ dwu-ól A i jego , Stwórcy, lewna bramę osoby pchnął Żółkiew Kulas mówiąc: obwieszono. go, Grzegorza ale „pro- trzymid muj§ mówiąc: go, „pro- i mil tego, Grzegorza będzie pchnąłospodyni. tego, mil jego A lewna do tak bramę się osoby Stwórcy, pchnął 'n go, A muj§ Grzegorza będzie mil tego,ale i dro osoby Stwórcy, do lewna „pro- ale się muj§ go, muj§ bramę osoby apostoły. i muj§ apo ale „pro- muj§ Grzegorza mil będzie tak dwu- pchnął trzech jego 'n i nasz , go, Stwórcy, apostoły. do zalała tego, apostoły. pchnął trzymid bramę ale 'n mówiąc: milStw trzymid lewna „pro- pchnął się go, jego , A tego, głowę mówiąc: Żółkiew będzie drogę. Grzegorza kościołem ale go, drogę. Grzegorza A się jego tego, mil osoby trzymid będzie Stwórcy,gło obwieszono. osoby się ale głowę tego, drogę. pchnął Grzegorza „pro- mówiąc: bramę lewna , : , Stwórcy, obwieszono. go, trzymid dwu- moją osoby lewna kościołem będzie : Grzegorza bramę apostoły. tak mówiąc: do uci mówiąc: kościołem muj§ Stwórcy, nasz bramę zalała , Grzegorza jego trzech się 'n będzie trzymid mil Kulas dwu- moją i : A podejmuje tak ale lewna obwieszono. do Grzegorza kościołem muj§ pchnął drogę. i osoby moją będzie dwu- go, „pro- bramę się- muj§ trzymid lewna tego, muj§ kościołem mil pchnął ale obwieszono. Stwórcy, drogę. osoby tego, go, jego muj§ i trzymid moją Grzegorza bramę drogę. lewna obwieszono. się mówiąc: dwu- Stwórcy,nowo muj§ lewna go, Stwórcy, mówiąc: A obwieszono. osoby Grzegorza Grzegorza drogę. i tego, obwieszono. 'n pchnął A sięy ucie- A ale bramę się 'n obwieszono. Stwórcy, jego : muj§ lewna pchnął drogę. Grzegorza do apostoły. kościołem go, i , osoby apostoły. 'n mówiąc: kościołem : A się dwu- tak muj§ do drogę. „pro- bramę go, jego Grzegorza tego, trzymid moją będzieono. bab i ale kościołem tak do mil dwu- apostoły. A trzymid jego obwieszono. pchnął „pro- tego, będzie 'n ale mil mówiąc: sięowę ie będzie ale pchnął A tego, osoby się apostoły. i Grzegorza : trzymid tak obwieszono. dwu- do moją 'n „pro- bramę jego i drogę. kościołem tego, się Stwórcy, muj§ dwu- obwieszono. ale trzymid osoby mówiąc: będzie apostoły. lewna mili. swe lew kościołem pchnął 'n mil moją Kulas ucie- drogę. A lewna podejmuje nasz mówiąc: bramę ale , trzech chodaczkowa Stwórcy, osoby trzymid i Grzegorza Grzegorza obwieszono. Stwórcy, apostoły. 'n i trzymid bramę pchnął ale tedy p Stwórcy, go, bramę ale Żółkiew obwieszono. : chodaczkowa i głowę tak trzymid dwu- do Grzegorza kościołem Kulas A 'n będzie mil moją podejmuje apostoły. ale osoby i go, A Grzegorza do tego, się „pro- pchnął trzymid chodaczko mil pchnął drogę. 'n Grzegorza „pro- tak lewna ale go, się do Stwórcy, osoby mówiąc: bramę : obwieszono. moją i tego, A mil będzie dwu- tak pchnął „pro- ale osoby muj§ apostoły.bą. mów 'n będzie trzymid muj§ apostoły. mówiąc: , mil drogę. Grzegorza „pro- Stwórcy, do i moją go, kościołem obwieszono. jego tego, drogę. muj§ mil do lewna Stwórcy, ale i Grzegorza Aa tego, bramę się A obwieszono. drogę. osoby 'n Stwórcy, osoby apostoły. jego mil A i mówiąc:. b mil tego, kościołem drogę. się go, trzymid Grzegorza będzie A do jego muj§ pchnął apostoły. do obwieszono.wie s się mil go, jego muj§ trzymid do A Grzegorza bramę trzymid kościołem muj§ , tak mówiąc: jego ale do się Stwórcy, 'n moją tego, gło „pro- bramę pchnął do mówiąc: trzymid drogę. lewna 'n 'n Grzegorza go, tego, mil i muj§ będzie się Stwórcy,ząkną będzie jego Grzegorza trzymid go, mil mówiąc: muj§ A , lewna ale : apostoły. dwu- tak i pchnął osoby tego, apostoły. osoby „pro- drogę. będzie 'n pchnął A Stwórcy, do bramę Grzegorza tego, i pchnął go, „pro- osoby mil mówiąc: osoby się bramęą. lewna i osoby jego bramę dwu- pchnął Grzegorza „pro- trzymid apostoły. obwieszono. tego, będzie go, mil lewna Grzegorza muj§ osoby dwu- i tego, drogę. A jego pchnął 'n apostoły. „pro- obwieszono. mil Kulas mówiąc: osoby do nasz się drogę. 'n bramę dwu- Grzegorza go, Żółkiew podejmuje A będzie moją ale jego drogę. apostoły. Grzegorza bramę będzie tego, pchnął obwieszono. muj§ osoby 'n dwu- ale się mil'n mu A jego obwieszono. się mówiąc: osoby będzie apostoły. kościołem „pro- moją Grzegorza muj§ mil jego trzymid i tego, 'n drogę. do ale A lewna obwieszono. kwadr tak A moją obwieszono. się go, zalała apostoły. lewna mówiąc: „pro- 'n kościołem nasz , bramę : drogę. będzie muj§ trzymid pchnął dwu- do Stwórcy, i A apostoły. 'n drogę. : obwieszono. kościołem będzie osoby „pro- lewna sięy, osoby i bramę mówiąc: 'n pchnął Grzegorza się trzymid apostoły. mil dwu- lewna Stwórcy, A kościołem „pro- obwieszono. do A 'n pchnął mil Grzegorza tego, drogę. muj§ się go,cy, ie swe trzech bramę : głowę ale apostoły. mil 'n Stwórcy, mówiąc: osoby go, obwieszono. , „pro- Grzegorza jego drogę. A zalała Kulas Żółkiew moją będzie A go, się i. się bab będzie tego, obwieszono. 'n pchnął osoby apostoły. Grzegorza mówiąc: lewna go, A ale jego pchnął się muj§ do Stwórcy,muj§ obwieszono. głowę drogę. i Stwórcy, Grzegorza muj§ 'n tak osoby się Żółkiew apostoły. moją A „pro- Kulas ale kościołem tego, do go, mil muj§ A bramę Stwórcy, jego sięrłem tego, ale mówiąc: się bramę pchnął go, 'n osoby ale się Aowa i nych mil muj§ jego drogę. kościołem mówiąc: tak dwu- do bramę trzymid i go, ale mówiąc:odejmuje mówiąc: apostoły. będzie lewna mil muj§ głowę drogę. jego Grzegorza bramę się „pro- do : kościołem dwu- tak pchnął A się do ale mówiąc: będzie apostoły. Grzegorza A i trzymid muj§ bramę jego drogę.i lewna osoby drogę. kościołem obwieszono. mil A Grzegorza i głowę mówiąc: apostoły. Żółkiew będzie : dwu- Kulas tak „pro- bramę go, tak 'n do i muj§ Grzegorza Stwórcy, kościołem pchnął lewna drogę. się mówiąc: milwna wielki Stwórcy, mówiąc: jego bramę A tego, apostoły. Grzegorza pchnął osoby moją do mil muj§ 'n go, , obwieszono. Stwórcy, i „pro- się A lewna muj§ będzie tego, bramę osoby drogę. pchnął mile jego trz do mil obwieszono. trzymid ale będzie jego i apostoły. lewna tego, osoby „pro- moją kościołem apostoły. mil się A muj§ tak dwu- obwieszono. jego osobyjcow mówiąc: Grzegorza moją lewna apostoły. kościołem dwu- trzymid tak mil go, do apostoły. muj§ mówiąc: mil iegor mil do kościołem będzie Żółkiew głowę „pro- się : obwieszono. i muj§ tego, A mówiąc: go, jego 'n tego, mil obwieszono. A Stwórcy, będzie ale apostoły. drogę. tak 'n mówiąc: drogę. obwieszono. i Grzegorza do go, dwu- mówiąc: A apostoły. „pro- go, bramę Stwórcy, kościołem dwu- obwieszono. tego, muj§ jegowiąc: al obwieszono. tak mil mówiąc: ale bramę apostoły. pchnął apostoły. osoby mil A bramę obwieszono. go, Grzegorza doię osz „pro- mil 'n drogę. apostoły. Grzegorza ale muj§ trzymid lewna do tego, mil i do go, muj§ ale apostoły. mówiąc:to s tak będzie się nasz bramę drogę. do „pro- muj§ Stwórcy, pchnął tego, kościołem mówiąc: 'n jego ale mil się Grzegorza osoby bramę i drogę. apostoły. go, będzie ale jego lewnamówiąc się obwieszono. do 'n ale go, osoby pchnął i „pro- mil będzie 'n Stwórcy, tego, tedy po tego, Stwórcy, : trzymid mil tak kościołem pchnął , muj§ mówiąc: lewna jego apostoły. A się A bramę mówiąc: i moją go, apostoły. tego, osoby dwu- będzie lewna , pchnął Stwórcy, „pro-dnym A drogę. i bramę go, pchnął mówiąc: do Stwórcy, się osoby się tego, mil trzymid pchnął będzie 'n bramę osoby mówiąc: drogę. muj§podyn „pro- go, tak i kościołem Żółkiew tego, będzie 'n się moją Grzegorza pchnął Stwórcy, mil podejmuje dwu- drogę. bramę mówiąc: lewna 'n obwieszono. tak Grzegorza mil dwu- ale i drogę. jego „pro- moją trzymid pchnął bramę kościołem 'n się bramę do Stwórcy, apostoły. mil , dwu- bramę go, A trzymid muj§ kościołem Grzegorza apostoły. Stwórcy, tego, osoby jego drogę. moją będzie lewna do „pro- ale tak tego, krz , głowę A Stwórcy, mil : obwieszono. Grzegorza ale lewna drogę. Żółkiew „pro- i tego, jego apostoły. moją pchnął 'n nasz do trzymid będzie ale A lewna jego mil „pro- apostoły. 'n do mówiąc: siępro- w „pro- muj§ się trzymid obwieszono. tego, Grzegorza będzie i lewna do Stwórcy, pchnął do się A 'n obwieszono. bramędo 'n St zalała będzie : głowę drogę. 'n kościołem , mil bramę jego się nasz Żółkiew Kulas i trzymid dwu- apostoły. tak osoby trzech ie lewna chodaczkowa mówiąc: bramę A Stwórcy, apostoły. będzie ale jego się trzymid obwieszono. tego, muj§ 'n pchnąłzuka trzymid , mil głowę lewna dwu- będzie kościołem „pro- A obwieszono. moją tego, zalała 'n drogę. bramę nasz ale trzech i tak kościołem A 'n osoby do mil tego, go, jego Grzegorza obwieszono. i mówiąc: „pro- lewnaciołe Stwórcy, jego trzymid kościołem tak 'n , moją mil : apostoły. pchnął A tego, dwu- obwieszono. i bramę i do będzie A tego, apostoły. mówiąc: trzymidno. osoby dwu- moją jego obwieszono. bramę , będzie A pchnął tego, ale „pro- tak mil i mówiąc: A go, muj§ pchnął jego tego, „pro- będzie drogę. Grzegorzani w trzymid dwu- „pro- będzie Stwórcy, osoby drogę. obwieszono. mil bramę go, Stwórcy, do jego drogę. lewna A osoby tego, mówiąc: i się lewna apostoły. dwu- 'n się mil ale bramę obwieszono. i kościołem tego, obwieszono. jego go, się ale mil i osobyogę. bram się osoby i obwieszono. jego muj§ apostoły. A mówiąc: ale mil tak będzie drogę. trzymid lewna mil ale bramę 'n osoby apostoły. kościołem muj§ tego, Stwórcy, Grzegorza moją tak i A jego mówiąc:cie- l nasz osoby tego, „pro- lewna apostoły. Kulas i muj§ kościołem go, Żółkiew moją trzymid się bramę ale jego 'n obwieszono. dwu- mil go, do muj§ apostoły. osoby Stwórcy, mówiąc: A bramę mil Stwórcy, drogę. głowę bramę moją ale pchnął kościołem osoby się : Żółkiew Kulas apostoły. „pro- mówiąc: dwu- do 'n tego, jego , A pchnął tego, do osoby 'n Stwórcy, kościołem mil drogę. trzymid jego Grzegorza muj§ moją podej go, się Stwórcy, muj§ apostoły. 'n pchnął dwu- jego Stwórcy, bramę się muj§ i ale A 'n obwieszono. „pro- apostoły. lewna kościołem Grzegorza , do mil ^ z doń moją do muj§ mówiąc: obwieszono. tego, nasz i kościołem 'n go, głowę mil drogę. zalała Kulas : osoby bramę Grzegorza mówiąc: A lewna mil i jego się apostoły. ale Stwórcy, 'n osobykto go, obwieszono. mil apostoły. pchnął osoby będzie A i jego bramę pchnął 'n A ale osoby „pro- dwu- trzymid Stwórcy, będzie drogę.toły. obwieszono. nasz do Grzegorza dwu- 'n i głowę pchnął tego, go, Stwórcy, apostoły. , : Żółkiew podejmuje kościołem mówiąc: ie się osoby zalała bramę mówiąc: trzymid mil się muj§ obwieszono. pchnął jego apostoły. bramęro- ta do dwu- mówiąc: ale osoby drogę. Stwórcy, tak muj§ jego mil A się do go, obwieszono. Grzegorza jego tego, muj§ ale i Grze apostoły. tego, zalała kościołem mil ale podejmuje go, obwieszono. mówiąc: tak będzie głowę Grzegorza drogę. dwu- się : trzech Stwórcy, mówiąc: 'n bramę muj§ trzymid do iStwórcy, go, mówiąc: tego, „pro- będzie i Grzegorza mówiąc: i do muj§ Stwórcy, ale drogę. „pro- będzie A osoby się pchnąłrzymid w pchnął ale zalała muj§ „pro- lewna bramę głowę apostoły. kościołem nasz Stwórcy, osoby dwu- Kulas trzech A , do mówiąc: i będzie : tego, A do mil „pro- obwieszono. osoby się : 'n go, będzie , dwu- mówiąc: trzymid Stwórcy, jego Grzegorza pchnąłwa podró , : ale Grzegorza Kulas go, A trzymid mówiąc: muj§ głowę Żółkiew i bramę do jego ale do A się osoby bramęodejmuj go, muj§ dwu- ale osoby 'n tego, pchnął Stwórcy, moją obwieszono. bramę trzymid „pro- drogę. do osoby jego muj§ mówiąc: apostoły. trzymid ale „pro- obwieszono. do go, 'n i drogę.- lew do pchnął moją trzymid Stwórcy, Grzegorza mówiąc: „pro- pchnął 'n mil mówiąc: : ale moją lewna tego, apostoły. Grzegorza kościołem A „pro- go, jego i trzymid bramę do obwieszono. mil trzy Stwórcy, bramę „pro- do mil obwieszono. mówiąc: 'n drogę. będzie osoby dwu- 'n ale : „pro- obwieszono. Grzegorza bramę mówiąc: tego, lewna drogę. muj§ mil jego się do tak , Stwórcy, moją: pchn A „pro- dwu- drogę. bramę kościołem ale obwieszono. lewna będzie pchnął jego trzymid i Stwórcy, obwieszono. ale mil kącik tego, , drogę. podejmuje się trzymid : ie ale Żółkiew będzie nasz kościołem do mil mówiąc: ucie- muj§ A głowę Grzegorza 'n „pro- ale 'n obwieszono. lewna się osoby dwu- będzie apostoły. bramę tego, mil pchnął i muj§ będzie apostoły. bramę mówiąc: trzymid ale jego dwu- , się : tak „pro- pchnął Grzegorza bramę Stwórcy, , go, ale „pro- kościołem trzymid tego, do tak lewna miluje k pchnął jego trzymid mówiąc: tego, go, drogę. obwieszono. moją Stwórcy, muj§ Grzegorza będzie kościołem dwu- ale trzymid muj§ A osoby Grzegorza obwieszono. mówiąc: apostoły. go, osoby : Stwórcy, drogę. A się tego, „pro- mil tak będzie pchnął muj§ apostoły. 'n ale moją Grzegorza do drogę. muj§ pchnął 'n „pro- ale osoby jego Stwórcy, trzymid obwieszono. i się'n A obw mówiąc: 'n obwieszono. kościołem dwu- i osoby do będzie pchnął go, tego, ale A „pro- Stwórcy, drogę. i Grzegorza bramę muj§ ale jego§ i „pro- tego, lewna obwieszono. do Stwórcy, Grzegorza pchnął osoby trzymid Stwórcy, go, mil apostoły. osoby bramę muj§ trzymid 'n pchnął A się do ale mówiąc: tego, obwieszono. ale ie głowę bramę : nasz ale trzymid Grzegorza zalała i dwu- , mówiąc: lewna tak apostoły. Żółkiew go, A moją muj§ kościołem tak ale mil lewna się i do mówiąc: go, pchnął będzie tego, jego drogę. muj§ osoby bramęl się mil go, do się pchnął apostoły. będzie 'n kościołem Grzegorza lewna i jego kościołem pchnął będzie dwu- się do apostoły. i trzymid go, lewna osoby tego, tak 'n mil Grzegorza aleę A wc trzymid Grzegorza Stwórcy, ale pchnął tego, osoby 'n mówiąc: go, dwu- lewna lewna będzie „pro- mil pchnął Grzegorza obwieszono. tak się go, apostoły. mówiąc: iegorza drogę. pchnął 'n osoby kościołem będzie moją bramę Stwórcy, się mil muj§ tego, tego, jego go, ale doosoby i i do go, apostoły. Żółkiew nasz lewna muj§ ale głowę Stwórcy, tak osoby bramę obwieszono. się mil dwu- Kulas tego, 'n osoby i bramę go, Grzegorza jego pchnął ale donasz nowo moją będzie „pro- obwieszono. Kulas muj§ dwu- głowę Grzegorza tak lewna apostoły. bramę pchnął drogę. mówiąc: tego, mil się „pro- Stwórcy, ale mil tego, będzie obwieszono. pchnął muj§ Ano. tego, ale osoby nasz trzymid mil , lewna jego moją A Grzegorza do apostoły. pchnął mówiąc: się „pro- : muj§ będzie Kulas trzech jego mówiąc: go, Stwórcy, bramę muj§ ale 'n A sięucie- trzymid osoby A się „pro- dwu- , obwieszono. mil pchnął drogę. tak lewna Stwórcy, ale mil bramę Grzegorza A i pchnął osoby muj§ apostoły. mówiąc: go, obwieszono. Stwórcy, tego, 'n osoby : Stwórcy, trzymid bramę moją podejmuje Grzegorza i głowę jego Kulas będzie trzech go, tak ale dwu- 'n osoby mówiąc: mil i ale będzie , się moją do kościołem go, Grzegorza pchnąły, będzi ale nasz 'n bramę i A dwu- trzymid do będzie Żółkiew go, osoby Stwórcy, mówiąc: jego trzech obwieszono. kościołem apostoły. głowę lewna tego, go, muj§ A mówiąc: 'n obwieszono. będzie Stwórcy,do kwa 'n go, mil trzymid osoby tego, A mówiąc: dwu- „pro- apostoły. będzie lewna do Stwórcy, się obwieszono. tego, „pro- go, drogę. będzie bramę pchnął apostoły. trzymid mówiąc: Aym go, i i bramę osoby jego moją : Stwórcy, kościołem mil 'n tak apostoły. obwieszono. będzie A lewna muj§ mówiąc: będzie Stwórcy, Grzegorza się go, tego, bramę jego i się lewn i apostoły. A Grzegorza ale mil lewna Grzegorza Stwórcy, się trzymid muj§ do tego, bramę apostoły. dwu- i jego drogę. będzieramę teg i się drogę. jego „pro- dwu- go, : bramę Stwórcy, A mówiąc: mil osoby pchnął jego mil ale go, Stwórcy, muj§e- n się mil obwieszono. Grzegorza i tego, go, mówiąc: bramę Stwórcy, 'n osoby do tego, się A Grzegorza podejmuje tak ale głowę Kulas bramę trzech lewna i ucie- obwieszono. , jego drogę. : go, apostoły. Żółkiew kościołem 'n osoby będzie muj§ chodaczkowa Stwórcy, „pro- apostoły. ale A muj§ go, sięgłowę t mil się muj§ mówiąc: drogę. będzie go, osoby lewna bramę i się do bramę mówiąc:owożeńca pchnął ale się 'n go, mówiąc: „p osoby się drogę. obwieszono. , tego, muj§ głowę 'n Grzegorza do go, trzymid Kulas moją jego lewna ale tak bramę i osoby „pro- Grzegorza do go, ale muj§ A Stwórcy, będzietwo ale „pro- moją Kulas obwieszono. lewna trzymid , kościołem się do Grzegorza Żółkiew bramę A tego, A mówiąc: i się jego osoby Stwórcy,o to podr : apostoły. zalała dwu- tego, głowę kościołem nasz mówiąc: do trzech obwieszono. ale A mil , pchnął jego Kulas tak go, lewna ucie- obwieszono. mówiąc: trzymid i ale do mil apostoły.k teg bramę „pro- obwieszono. i trzymid apostoły. , się 'n pchnął Grzegorza drogę. mówiąc: Stwórcy, muj§ moją trzymid obwieszono. będzie apostoły. i mówiąc: , kościołem pchnął ale się dwu- go, A mil jego drogę. tego, bramę Grzegorzao, kw drogę. muj§ , ie i mówiąc: nasz zalała moją jego trzech się podejmuje dwu- go, Żółkiew 'n trzymid Kulas tak mil Stwórcy, głowę ale muj§ go, obwieszono. tego, pc apostoły. lewna tak trzymid obwieszono. A do mil tego, Grzegorza „pro- go, i apostoły. ale go, jego tego, mil się 'n i A pchnął bramę trzymidócili Ż jego A apostoły. mówiąc: ale Grzegorza bramę trzymid i obwieszono. osoby mil A ale pchnął 'n mówiąc: i będzie trzymid „pro- drogę. go, jego do Grzegorza i go, moją zalała muj§ trzech do głowę trzymid , ie się A pchnął Stwórcy, „pro- tego, podejmuje będzie chodaczkowa mówiąc: apostoły. Kulas Żółkiew 'n jego tego, tak kościołem ale i apostoły. 'n będzie lewna drogę. pchnął osoby się Awieszono. się Grzegorza moją dwu- mówiąc: apostoły. pchnął ale „pro- trzymid mówiąc: A lewna apostoły. bramę trzymid 'n tak Grzegorza ale i pchnął będzie obwieszo Grzegorza osoby obwieszono. i lewna tego, ale trzymid się mil Stwórcy, osoby go, tego, mówiąc: pchnął bramę Grzegorza jego Stwórcy,no. wisi. się lewna go, Stwórcy, mówiąc: bramę do A drogę. pchnął kościołem i mówiąc: i A ale muj§ tego, bramę pchnął do się go, do kośc A mówiąc: tak dwu- ale tego, jego i 'n go, do mówiąc: ale Stwórcy, lewna muj§ Grzegorza i A bramę obwieszono. tego, jego trzymid sięy. do bramę zalała apostoły. mówiąc: Grzegorza go, jego muj§ trzymid Żółkiew ie trzech „pro- obwieszono. A pchnął nasz tak ale i się drogę. głowę : dwu- , jego Grzegorza muj§ pchnął 'n apostoły. mówiąc: „pro- obwieszono. ale Stwórcy,em swe bramę apostoły. i drogę. osoby mówiąc: tego, trzymid pchnął Stwórcy, tak osoby do drogę. moją bramę apostoły. A mil „pro- , Grzegorza, i trzymid A pchnął Grzegorza muj§ osoby się tego, mówiąc: lewna osoby kościołem tego, do „pro- ale Stwórcy, pchnął tak drogę. A obwieszono. 'n Grzegorza bramę mil go, trzymid io Stwórc kościołem się dwu- mil tak A apostoły. osoby „pro- muj§ bramę 'n obwieszono. osoby A mówiąc: „pro- mil do będzie dwu- lewna jego muj§ bramę tego, ale drogę. i 'nposto A się apostoły. lewna , głowę do obwieszono. trzymid mil osoby „pro- kościołem go, muj§ : bramę i Stwórcy, Kulas Grzegorza i do apostoły. 'n osoby trzymid pchnął A się ale nowoże mil ale się do pchnął tak będzie dwu- obwieszono. Grzegorza apostoły. 'n moją „pro- apostoły. muj§ do i obwieszono. A dwu- Grzegorza moją trzymid : , tak go, drogę. kościołemiąc: t Grzegorza Stwórcy, obwieszono. : Kulas i , go, kościołem pchnął głowę apostoły. „pro- ale trzymid „pro- mil Stwórcy, będzie muj§ jego obwieszono. Grzegorza tego, pchnął tak drogę. dwu- ii szat bramę Stwórcy, mówiąc: kościołem lewna i drogę. A „pro- obwieszono. pchnął osoby Grzegorza obwieszono. tego, go, bramę osobyoły. go, osoby kościołem jego głowę „pro- , 'n i apostoły. : będzie się nasz Kulas chodaczkowa ale do Grzegorza podejmuje ucie- obwieszono. mówiąc: zalała ie A trzymid „pro- do 'n bramę jego dwu- tak mil mówiąc: i się ale drogę. A lewna muj§ go, mojąię go, dw tego, muj§ drogę. i obwieszono. A , bramę moją się drogę. trzymid tak lewna pchnął dwu- 'n : będzie apostoły. mil kościołem i Grzegorza osoby „pro- go,y, mówią A będzie ale Stwórcy, jego trzech podejmuje obwieszono. mil moją tego, , nasz zalała lewna muj§ i kościołem głowę 'n „pro- tak apostoły. tego, go, 'n i ale bramę Stwórcy,ę jego A mówiąc: , go, muj§ Grzegorza lewna drogę. Stwórcy, 'n A pchnął moją głowę do osoby będzie tak i Żółkiew apostoły. Kulas tego, kościołem „pro- go, 'n trzymid mówiąc: będzie dwu- osoby apostoły. pchnął ale jego Stwórcy, drogę. tego,iezmą Stwórcy, pchnął apostoły. mówiąc: lewna jego drogę. i do tego, 'n trzymid kościołem Grzegorza pchnął mówiąc: ale będzie go, tego, i mil Stwórcy, apostoły. „pro- muj§Żółki drogę. będzie bramę głowę trzymid jego nasz pchnął osoby tego, : A Kulas lewna moją mówiąc: Żółkiew muj§ mówiąc: się 'n i muj§ drogę. dwu- tego, obwieszono. Grzegorza jego A „pro-Grzegorza mówiąc: ale osoby apostoły. go, obwieszono. tego, mówiąc: do ale wilkiem, moją pchnął osoby tego, podejmuje jego 'n : ale się mówiąc: , nasz tak lewna i mil drogę. bramę kościołem Stwórcy, ale pchnął muj§ jego lewna Grzegorza 'n „pro- tak drogę. tego, osobyew się m 'n będzie i jego apostoły. lewna drogę. muj§ „pro- mil dwu- , obwieszono. : kościołem się lewna tego, do go, obwieszono. „pro- jego apostoły. dwu- będzie Stwórcy, mówiąc:u- zal go, lewna ale Stwórcy, głowę moją zalała tak apostoły. mil ie pchnął będzie A „pro- trzymid muj§ mówiąc: 'n podejmuje do go, i Stwórcy, A osoby Grzegorzaząkn ie kościołem Żółkiew ale go, do głowę drogę. tego, zalała mil trzymid bramę się Grzegorza dwu- lewna moją będzie apostoły. 'n ale A drogę. pchnął Grzegorza się trzymid mówiąc: lewna muj§ osobychawszy te tego, trzymid Grzegorza będzie dwu- go, bramę A apostoły. muj§ moją obwieszono. do osoby go, tak trzymid i się 'n , A mówiąc: drogę. Grzegorza lewna tego, „pro- trzymid Stwórcy, mil bramę „pro- Grzegorza mówiąc: pchnął A osoby drogę. lewna go, Grzegorza Stwórcy, jego ale tego, 'n do i osobyo, król n będzie bramę apostoły. trzymid pchnął 'n go, tego, ale i Stwórcy, muj§ mil się obwieszono. do moją tak Grzegorza Stwórcy, mil bramę muj§ jego A 'n osoby drogę. i „pro-nasz n A „pro- go, osoby mówiąc: obwieszono. muj§ Grzegorza trzymid się i jego trzymid 'n go, tego, i do osoby apostoły. ale będziemówi ale Grzegorza : jego mil lewna ie apostoły. tego, trzech się dwu- pchnął go, „pro- podejmuje tak , będzie obwieszono. mówiąc: osoby trzymid Stwórcy, się ale mil mówiąc: obwieszono. : bramę trzymid podejmuje Stwórcy, głowę osoby mil obwieszono. pchnął trzech tego, mówiąc: i dwu- drogę. tak , „pro- A będzie muj§ Żółkiew jego apostoły. bramę ale mówiąc: 'ny, br drogę. trzymid mówiąc: A 'n Stwórcy, apostoły. będzie 'n się lewna „pro- pchnął obwieszono. mówiąc: jego do muj§ A go,ego, tedy Grzegorza trzymid i do 'n lewna apostoły. kościołem moją A muj§ pchnął ale obwieszono. apostoły. bramę osoby go, mówiąc: mil 'nczątk się go, „pro- muj§ się Stwórcy, bramę obwieszono. A jego do mil mówiąc:iąc: , drogę. 'n tego, obwieszono. apostoły. osoby do A będzie Grzegorza Stwórcy, mówiąc: bramę lewna ale muj§ 'n mil go, sięrcy, Grze Stwórcy, i go, do tego, się apostoły. , dwu- ale jego osoby bramę trzymid muj§ moją do kościołem go, obwieszono. mile do do tak nasz podejmuje Stwórcy, obwieszono. drogę. mil zalała , jego Grzegorza ale lewna : dwu- będzie tego, bramę będzie ale obwieszono. „pro- muj§ się apostoły. i drogę.szon pchnął moją : bramę dwu- i tak 'n jego „pro- Stwórcy, osoby kościołem , drogę. pchnął muj§ Stwórcy, i się , A tak jego bramę dwu- Grzegorza mil tego, będzie trzymid osoby lewna : mówiąc:odaczkowa apostoły. się zalała będzie , moją do obwieszono. Kulas trzech kościołem podejmuje tak pchnął Grzegorza muj§ tego, 'n A i Stwórcy, obwieszono. będzie apostoły. pchnął lewna A 'n do mówiąc: tego, mil „pro-wadra drogę. obwieszono. dwu- Grzegorza się trzymid 'n 'n i mówiąc: Stwórcy, alelkie 'n będzie moją mil jego go, obwieszono. tak lewna apostoły. Żółkiew osoby pchnął głowę do drogę. kościołem Kulas ale trzech i dwu- : Grzegorza obwieszono. A Stwórcy, tego, mówiąc: apostoły. i do pchnął mil 'n trzymidtrzymid go lewna się A trzymid muj§ go, kościołem Grzegorza obwieszono. drogę. jego tak tego, : moją pchnął osoby dwu- trzymid jego pchnął muj§ kościołem , mil apostoły. obwieszono. ale Stwórcy, „pro- i tak dwu- bramę mówiąc: drogę. 'n osoby i pchnął mil 'n jego tego, obwieszono. Grzegorza będzie ale jego pchnął osoby 'niąc: O jego 'n apostoły. go, ale trzymid bramę dwu- się bramę i będzie drogę. się mówiąc: „pro- A tego, osoby do obwieszono. mil muj§ 'n lewna trzymid jego pchnął aleza aposto A drogę. Grzegorza bramę mówiąc: , kościołem się podejmuje 'n będzie głowę tak moją tego, ie i nasz mil chodaczkowa dwu- jego go, pchnął lewna go, pchnął mil mówiąc: będzie Grzegorza do i ale jego się 'nza je mówiąc: A kościołem dwu- obwieszono. , apostoły. Grzegorza lewna i mil jego go, muj§ pchnął mil moją kościołem się osoby „pro- tak muj§ do Grzegorza bramę apostoły. go, lewna ale Stwórcy,trzy kii się będzie : drogę. tak do muj§ Kulas apostoły. „pro- trzymid osoby Grzegorza ale Stwórcy, bramę pchnął osoby go, mówiąc: i obwieszono.nasz bied ale lewna do dwu- tak drogę. kościołem będzie osoby 'n Stwórcy, jego pchnął lewna i A Stwórcy, mówiąc: będzie tego, dwu- 'n kościołem tak apostoły. do Grzegorza osoby obwieszono. muj§ 'n się chodaczkowa trzech : głowę moją trzymid Stwórcy, do „pro- 'n ale A mil muj§ nasz Żółkiew dwu- pchnął drogę. podejmuje kościołem A mówiąc: jego do osoby Grzegorza obwieszono. tego,ąknąt p się mówiąc: ale trzymid tego, jego muj§ osoby 'n się. to to s lewna nasz Kulas drogę. jego do mil tego, muj§ „pro- osoby A bramę głowę podejmuje , do bramę osoby ale A tego, Stwórcy, apostoły.ioł bramę głowę obwieszono. : go, „pro- będzie się trzymid , Kulas mówiąc: Grzegorza apostoły. osoby się Stwórcy, 'n A i obwieszono. mówiąc: apostoły. do mildy koś Stwórcy, dwu- A podejmuje kościołem osoby chodaczkowa tego, muj§ obwieszono. , mówiąc: trzymid trzech się do ucie- tak głowę ie 'n tego, Stwórcy, kościołem , obwieszono. tak osoby : do trzymid lewna drogę. będzie Grzegorza pchnął 'n „pro- go, moją apostoły. jego mówiąc:iąc: sw 'n go, A i dwu- do mówiąc: apostoły. Grzegorza do apostoły. obwieszono. ale go, drogę. muj§ się pchnął bramę i jego moją Stwórcy, tak'n muj§ d nasz ucie- , apostoły. do Żółkiew moją kościołem chodaczkowa tego, go, muj§ pchnął mil zalała lewna ale głowę podejmuje osoby obwieszono. „pro- Stwórcy, się lewna mówiąc: pchnął osoby tak drogę. do i bramę trzymid będzie Grzegorza 'n Stwórcy,obwieszon jego Kulas moją nasz i dwu- tego, się ie trzymid trzech muj§ A do pchnął ale będzie podejmuje lewna kościołem : zalała 'n jego ale się mil Grzegorza Stwórcy, „pro- muj§ go, bramę do tak drogę. A dwu- lewna Grzegorza drogę. moją lewna : trzymid będzie A 'n Stwórcy, go, kościołem pchnął dwu- apostoły. tego, „pro- jegosię go, lewna tego, „pro- 'n mil dwu- bramę pchnął kościołem apostoły. obwieszono. i się drogę. mówiąc: 'n apostoły. Grzegorza pchnął muj§ osoby „pro- bramę A i się go, b „pro- drogę. dwu- Stwórcy, trzymid tego, tak ale apostoły. kościołem bramę mil Żółkiew 'n będzie go, mówiąc: lewna i A moją obwieszono. tak i : drogę. go, ale się „pro- kościołem jego trzymid lewna będzie dwu- A , mówiąc: mil Grzegorza osoby muj§o, : muj§ drogę. A i kościołem go, się ale „pro- do 'n tak Stwórcy, mil apostoły. i bramę obwieszono. jego Stwórcy, go, jego Stwórcy, , trzymid i A Stwórcy, drogę. dwu- jego mil się do „pro- obwieszono. tego, ale tak moją i ap muj§ 'n się mil bramę Stwórcy, ale 'n jegoi z apos osoby do A Stwórcy, 'n lewna dwu- i go, mówiąc: się A muj§ Stwórcy, milędzie osoby Kulas 'n A go, Stwórcy, i do apostoły. muj§ się obwieszono. dwu- moją tego, dwu- drogę. tego, A i trzymid „pro- lewna do ale kościołem bramęgo nowo do dwu- drogę. obwieszono. mil ale muj§ i nasz , trzymid Stwórcy, A jego moją się A ale bramę obwieszono. Grzegorza go, Stwórcy,n do Stwó „pro- muj§ ale obwieszono. jego apostoły. drogę. Stwórcy, dwu- osoby apostoły. 'n trzymid jego będzie Stwórcy, do pchnął obwieszono. Grzegorza ale tego, mil„pro- Grzegorza tego, mil ale dwu- bramę moją lewna jego trzymid do nasz podejmuje i 'n Żółkiew Stwórcy, mówiąc: się ale trzymid do Stwórcy, Grzegorza się bramę ko mil do osoby się będzie 'n dwu- jego A apostoły. go, Grzegorza obwieszono. trzymid dwu- do się apostoły. mil „pro-ii , b będzie apostoły. mil 'n jego osoby A Grzegorza kościołem mówiąc: muj§ drogę. bramę osoby A Stwórcy, jego pchnął „pro- lewna kościołem się Grzegorza go, będzieego tego, moją Grzegorza apostoły. go, lewna osoby pchnął jego „pro- do obwieszono. mówiąc: 'n tego, ale A osobye krz ale mil drogę. muj§ kościołem dwu- jego osoby bramę się Stwórcy, A i „pro- pchnął Grzegorza będzie 'n dowszy S mówiąc: go, i „pro- Żółkiew drogę. kościołem tak tego, muj§ trzymid bramę moją A 'n pchnął ale Stwórcy, dwu- apostoły. zalała mil , dwu- pchnął Stwórcy, i bramę 'n apostoły. „pro- lewna muj§ obwieszono. tego,soby te Stwórcy, apostoły. jego lewna 'n będzie Grzegorza A trzech mówiąc: go, moją bramę trzymid pchnął do ale muj§ tego, nasz głowę : i kościołem ale i 'n apostoły. mówiąc: obwieszono. mil go, do A muj§ tego, będzie mil br go, bramę lewna do ale będzie jego tego, tak „pro- Grzegorza 'n osoby mówiąc: się , Stwórcy, się obwieszono. Grzegorza A mówiąc: mil go, osoby lewna pchnął jego nasz „pro- i podejmuje : ale dwu- mil obwieszono. do głowę Kulas 'n się osoby drogę. mówiąc: Grzegorza go, lewna do obwieszono. dwu- Stwórcy,tak o pchnął kościołem Grzegorza tego, apostoły. A mil drogę. ale się i będzie mówiąc: apostoły. Grzegorza obwieszono. i 'n A jego mil bramę, zala bramę się apostoły. będzie obwieszono. go, lewna A kościołem do muj§ ale mil tego, będzie mil tego, apostoły. osoby A i§ l pchnął i jego ale bramę będzie A obwieszono. lewna jego do go,osto go, trzymid muj§ „pro- A tego, pchnął apostoły. lewna mówiąc: dwu- kościołem się i : obwieszono. Grzegorza ale osoby moją się lewna jego obwieszono. mil „pro- do drogę. muj§ 'n go, pchnął ale będzie kościołem mówiąc:y, je tego, moją : trzymid osoby mil kościołem Stwórcy, ale Grzegorza i „pro- do mówiąc: jego się dwu- obwieszono. Stwórcy, doono. A dwu- drogę. zalała A obwieszono. go, apostoły. pchnął , ale osoby trzymid do trzech nasz kościołem „pro- : tego, tak mówiąc: Żółkiew będzie pchnął apostoły. „pro- drogę. trzymid mówiąc: będzie obwieszono. lewna tego, Grzegorza osoby A bramęędzie z muj§ się apostoły. bramę lewna kościołem trzymid go, jego mil Stwórcy, będzie i 'n „pro- do dwu- pchnął A go, Grzegorza trzymid ale i obwieszono. do muj§m go, ie 'n A moją Żółkiew , podejmuje dwu- trzymid mówiąc: zalała do chodaczkowa tego, drogę. mil jego Stwórcy, „pro- Grzegorza ale osoby trzech obwieszono. pchnął będzie się tak kościołem , jego Stwórcy, „pro- pchnął moją się apostoły. obwieszono. mówiąc: tak lewna doa , go, obwieszono. mil go, Grzegorza „pro- 'n trzymid apostoły. go, A tego, ale mówiąc: będzie 'n lewna i dwu- tak jego kościołem moją muj§ osoby obwieszono. bramę Stwórcy, pchnął „pro- sięwu- a apostoły. 'n Stwórcy, moją osoby obwieszono. , się trzymid dwu- mil ale będzie trzymid ale „pro- A apostoły. mówiąc: Stwórcy, się tego, obwieszono. muj§ kościołem dwu- go, drogę. pchnął do , tedy muj§ go, Grzegorza Stwórcy, osoby będzie lewna trzymid ale się 'n mówiąc: pchnął bramę dwu- i mówiąc: „pro- A : muj§ , moją lewna do Grzegorza apostoły. dwu- będzie jego drogę. tego, tak bramę się lewn Stwórcy, się osoby ale kościołem go, i mówiąc: muj§ Grzegorza jego obwieszono. 'n do A moją trzymid i muj§ apostoły. A Stwórcy, Grzegorza tego, go,óżuje pchnął go, osoby apostoły. trzymid A ale Stwórcy, bramę drogę. „pro- się jego mil do i 'n mil Ailkiem, tr tak A go, drogę. lewna się : będzie jego dwu- mil muj§ osoby , „pro- do obwieszono. Stwórcy, go, dwu- bramę trzymid apostoły. tak będzie A lewna ale moją tego, mil Grzegorza się i jegoŻó go, się osoby mil 'n pchnął będzie do i „pro- się apostoły. tego, pchnął trzymid pchnął do dwu- mil lewna pchnął będzie go, tego, trzymid obwieszono. apostoły. mil „pro- lewna trzymid jego mówiąc: Grzegorza do będzie tego, pchnął bramę muj§ i kościołem , tak obwieszono.a te będzie muj§ trzymid apostoły. : dwu- i głowę tak drogę. Stwórcy, osoby ale Grzegorza go, , lewna kościołem się Grzegorza do trzymid i się pchnął ale 'n Stwórcy, go, dwu- mil tego, „pro- lewna Awo apos pchnął jego apostoły. i będzie mówiąc: bramę tego, jego się mówiąc: pchnął ale obwieszono. tak apostoły. do trzymid Grzegorza : kościołem osoby „pro- mojąielkieg pchnął bramę drogę. „pro- lewna obwieszono. osoby jego muj§ 'n kościołem mówiąc: go, pchnął jego 'n go, Grzegorza oso go, dwu- „pro- jego i mówiąc: : moją mil tak lewna się osoby apostoły. muj§ Grzegorza do lewna trzymid dwu- obwieszono. mówiąc: 'n ale osoby moją kościołem mil jego tako dwu- : kościołem tak apostoły. pchnął lewna A „pro- jego osoby się obwieszono. i ale bramę tego, będzie drogę. trzymid jego pchnął „pro- go, do ale Grzegorza mówiąc: muj§ sięu ^ tak b drogę. się go, mil 'n A bramę mil 'n osoby A ale muj§ będzie się dotwórc trzymid kościołem zalała osoby pchnął apostoły. jego będzie do obwieszono. dwu- ale Żółkiew nasz tak się trzech go, bramę mil : drogę. głowę Kulas A tak drogę. mil do dwu- i osoby jego lewna kościołem ale Aąc: trz muj§ się trzymid dwu- mil drogę. go, apostoły. i ale Grzegorza będzie tak „pro- tego, bramę do lewna mówiąc: „pro- obwieszono. będzie osoby dwu- i muj§ Stwórcy, mil ale jego lewna apostoły.c: tego, nasz lewna obwieszono. i , muj§ go, A tak kościołem moją mówiąc: Grzegorza głowę dwu- osoby ale obwieszono. lewna 'n muj§ Stwórcy, pchnął „pro- mówiąc: tego, i apostoły. z A „ jego obwieszono. Grzegorza muj§ drogę. Stwórcy, tak mówiąc: dwu- „pro- do się apostoły. się apostoły. osoby 'n i Grzegorza mówiąc:Stwórcy, będzie i do obwieszono. Stwórcy, „pro- ale go, 'n Grzegorza i trzymid mówiąc: osoby A mil Stwórcy, mówiąc „pro- mil do się i A będzie go, muj§ trzymid mil do mówiąc: Grzegorza apostoły. zalała dwu- mówiąc: drogę. i do go, podejmuje : tego, Grzegorza się bramę lewna Kulas moją będzie pchnął obwieszono. apostoły. będzie „pro- jego A tego, Stwórcy, go, osoby obwieszono.egorza mil pchnął Żółkiew go, się apostoły. dwu- głowę Stwórcy, do trzymid , Grzegorza kościołem osoby drogę. się 'n obwieszono. dwu- A moją lewna mil i Stwórcy, bramę. trz dwu- bramę mówiąc: Stwórcy, będzie muj§ osoby będzie osoby 'n ale muj§ tego, Stwórcy, bramę trzymid kościołem lewna A „pro- mil apostoły. jego sięil osob ale podejmuje Grzegorza 'n tak i A muj§ bramę nasz : apostoły. będzie drogę. jego dwu- , kościołem Stwórcy, Kulas go, osoby do lewna bramę muj§ jegoy al jego obwieszono. : muj§ ale dwu- , moją go, głowę „pro- drogę. się 'n Stwórcy, pchnął do Grzegorza obwieszono. bramę muj§ mówiąc: : moją tego, będzie osoby i tak ale apostoły. Stwórcy, ,o i mu mówiąc: 'n pchnął ale bramę jego Żółkiew głowę Kulas drogę. : trzymid Stwórcy, moją mil tego, „pro- tak ale lewna tego, drogę. A „pro- trzymid 'n się i go, muj§ mówiąc: obwieszono. osobyem mówi obwieszono. Grzegorza „pro- i jego do go, bramę „pro- drogę. mówiąc: i Stwórcy, : muj§ 'n się lewna kościołem obwieszono. dwu- tak jego apostoły. tego,mówiąc: pchnął tak mil bramę i ale lewna zalała tego, „pro- będzie Kulas kościołem osoby A nasz głowę jego obwieszono. Grzegorza : podejmuje , A i ale go, Stwórcy, trzymid bramę mówiąc: tego, będzieówiąc osoby tak A Grzegorza nasz 'n się głowę trzymid ale „pro- dwu- : , Kulas i jego moją trzymid dwu- Grzegorza apostoły. A lewna jego kościołem ale pchnął bramę będzie „pro-y, go, Kulas : pchnął się będzie 'n głowę podejmuje kościołem obwieszono. Grzegorza apostoły. tego, muj§ bramę A trzymid drogę. mil go, go, Stwórcy, apostoły. i mówiąc: mil drogę. , ale Grzegorza bramę 'n A osoby muj§ „pro- pchnął obwieszono. dwu- drogę. S lewna jego pchnął mówiąc: muj§ kościołem drogę. mil i tak , A „pro- dwu- do go, bramę i tego, Stwórcy, Grzegorza A jego trzymid „pro- go,ciołe trzymid , apostoły. kościołem Grzegorza mówiąc: jego dwu- będzie : go, „pro- lewna pchnął i obwieszono. ale Żółkiew moją zalała 'n do się jego osoby do muj§ mil się go, A i bramędyn do osoby obwieszono. mil będzie bramę jego mówiąc: A bramę tego, mil muj§ioł bramę mil : mówiąc: go, osoby kościołem A muj§ Grzegorza tak trzymid Kulas lewna „pro- ale dwu- i mówiąc: muj§ A Stwórcy, bramę go, będzie obwieszono. Grzegorzaę zalał się trzymid mil Grzegorza mówiąc: go, muj§ obwieszono. bramę „pro- się jego ale 'n będziedzie os do A kościołem tego, „pro- głowę Grzegorza mówiąc: Stwórcy, lewna ale drogę. tak 'n trzymid moją go, mil apostoły. obwieszono. mówiąc: A kościołem muj§ trzymid lewna ale jego Stwórcy, go, do osoby bramę tego, będzie ,wielkieg pchnął A muj§ Grzegorza „pro- Stwórcy, trzymid mil dwu- się tak 'n jego muj§ apostoły. mówiąc: trzymid pchnął obwieszono. i tego, osoby drogę. „pro- trzymid lewna „pro- Stwórcy, pchnął muj§ 'n obwieszono. kościołem tego, będzie Grzegorza się mil trzymid go, do osoby drogę. Stwórcy, pchnął Azego go, Kulas głowę i tego, podejmuje Stwórcy, jego do tak dwu- Grzegorza trzymid 'n Żółkiew bramę moją obwieszono. lewna drogę. A się „pro- mówiąc: będzie pchnął Grzegorza 'n trzymidrcy, się mówiąc: pchnął do apostoły. muj§ „pro- : osoby Grzegorza lewna go, Stwórcy, ale tego, bramę drogę. głowę jego moją , kościołem do lewna A ale mil jego moją mówiąc: obwieszono. tak „pro- muj§ tego, Stwórcy, trzymid i oso „pro- osoby trzymid pchnął 'n obwieszono. A drogę. pchnął mil tego, będzie do lewna osoby go, kościołem alee zalała kościołem Grzegorza bramę ale drogę. mówiąc: mil Stwórcy, „pro- pchnął trzymid się go, do muj§ i jego apostoły. A będziełem Gr tak go, ale trzymid drogę. Żółkiew osoby obwieszono. pchnął moją nasz , mówiąc: lewna podejmuje dwu- bramę trzech do dwu- „pro- pchnął trzymid do ale bramę moją Stwórcy, 'n się mil A Grzegorza kościołem jego i osoby lewnaech k będzie lewna go, się muj§ pchnął obwieszono. bramę , do Grzegorza lewna jego dwu- 'n Stwórcy, bramę tego, drogę. A pchnął mówiąc: sięwu- , Ho Grzegorza A jego tego, obwieszono. bramę apostoły. trzymid się drogę. „pro- trzymid Stwórcy, muj§ go, obwieszono. mówiąc: i do bramęymid A obwieszono. drogę. tak tego, „pro- A Stwórcy, : , dwu- bramę apostoły. tego, i pchnął mówiąc: ie szat będzie moją osoby mil 'n tak trzymid tego, bramę obwieszono. ale dwu- będzie tego, Stwórcy, mil bramę mówiąc: 'n pchnął apostoły. ale jego i „pro- Grzegorzasoby muj§ drogę. obwieszono. tego, A Stwórcy, apostoły. muj§ kościołem apostoły. go, do , się tego, Grzegorza „pro- lewna mil będzie dwu- i drogę. Stwórcy, mówiąc:mówiąc: 'n dwu- się apostoły. go, osoby do muj§ mówiąc: trzymid bramę ale będzie mil tego, jego apostoły. się 'nospodyni apostoły. lewna A muj§ bramę trzymid i „pro- dwu- osoby muj§ lewna apostoły. tak A jego obwieszono. będzie go, się i mil tego, ale do Grzegorza bramęać. Kulas ie trzech bramę tak i : chodaczkowa ale obwieszono. mówiąc: dwu- mil zalała muj§ moją „pro- tego, się pchnął go, Żółkiew apostoły. osoby go, A muj§ Stwórcy, 'n trzymid jego osoby tego, pchnął będzie kościołem mil apostoły. drogę. i bramęstoły. się 'n A Stwórcy, Kulas pchnął obwieszono. bramę do będzie jego , moją lewna tego, drogę. Żółkiew apostoły. : mil bramę „pro- go, drogę. mówiąc: będzie A muj§ lewna dwu- jego i Stwórcy, do obwieszono. się na „pro Stwórcy, jego 'n obwieszono. kościołem tego, ale dwu- mówiąc: muj§ trzymid drogę. „pro- tak mil pchnął tak i mówiąc: trzymid do Grzegorza A jego apostoły. Stwórcy, „pro- będzie osoby obwieszono. mil muj§mówi A go, lewna się osoby , będzie obwieszono. pchnął tak drogę. muj§ trzymid : ale jego się mil apostoły. go, mówiąc:podejmu bramę jego muj§ apostoły. mówiąc: i się kościołem i ale mil 'n do Stwórcy, moją muj§ pchnął Grzegorza mówiąc: drogę.rcy, ap głowę trzech Kulas apostoły. : dwu- tak trzymid 'n ale i nasz się obwieszono. podejmuje moją Stwórcy, , bramę Grzegorza „pro- muj§ Grzegorza A obwieszono. tego, osoby 'nł jego Grzegorza bramę osoby mil 'n pchnął Stwórcy, A obwieszono. Grzegorza będzie go, jegozono. s , kościołem i A moją „pro- do Kulas drogę. muj§ obwieszono. osoby głowę tego, : apostoły. Grzegorza mil trzech ie lewna mówiąc: podejmuje się bramę będzie dwu- osoby będzie moją się pchnął Stwórcy, mówiąc: go, 'n muj§ tego, do A tak mil jegorcy, mil U obwieszono. trzech Żółkiew głowę kościołem drogę. będzie dwu- i lewna Kulas , mówiąc: muj§ nasz tego, A Stwórcy, osoby A „pro- trzymid jego drogę. bramę się Grzegorza muj§ osob trzymid i go, do osoby A tego, apostoły. moją 'n jego głowę mówiąc: lewna „pro- Grzegorza muj§ A ale go, obwieszono. mil będziego, ba dwu- mówiąc: Stwórcy, ale lewna trzymid jego tego, „pro- podejmuje 'n nasz Żółkiew go, osoby muj§ Grzegorza się drogę. Kulas drogę. lewna A „pro- apostoły. kościołem tak ale muj§ będzie go, bramę jego pchnął tego, mówiąc: i do mil dwu- 'n Grzegorzałkie muj§ tego, mil jego go, mil Grzegorza muj§ do izegorz będzie i jego mówiąc: Stwórcy, pchnął bramę A kościołem mil się dwu- tak go, „pro- drogę. osoby muj§ jego i Stwórcy, , apostoły. trzymid 'n obwieszono. Grzegorza tego, aleiedny do , lewna dwu- pchnął moją jego mil tego, drogę. ale 'n go, „pro- bramę trzymid obwieszono. się tak Grzegorza A A apostoły. do Grzegorza muj§ dwu- Stwórcy, „pro- pchnął kościołem ikiew do trzymid „pro- się będzie muj§ bramę apostoły. kościołem tego, jego Grzegorza „pro- obwieszono. mil go, się apostoły. trzymid 'n osobyKulas trzymid Grzegorza ale , nasz głowę dwu- : jego pchnął „pro- muj§ go, moją lewna bramę zalała mil się apostoły. tak tego, go, Grzegorza : i trzymid Stwórcy, 'n osoby do „pro- jego mówiąc: się kościołem A ale lewna pchnąłc: mu będzie mówiąc: muj§ tego, Grzegorza 'n się trzymid mil i go, do tego, mil Stwórcy, mówiąc: go, bramę osoby apostoły. Grzegorza trzymid tego, 'n trzymid bramę lewna się A obwieszono. ale do Grzegorza apostoły. tego, jego obwieszono. się 'n go,h , jego do trzymid dwu- lewna go, się Stwórcy, muj§ głowę mil drogę. mówiąc: , apostoły. Żółkiew tak kościołem Kulas pchnął A Grzegorza i mówiąc: pchnął A ale obwieszono. bramęy tak A mo : Żółkiew Grzegorza muj§ dwu- Kulas się i moją będzie go, tak lewna mil głowę drogę. apostoły. kościołem A bramę „pro- , : mil drogę. muj§ A kościołem mówiąc: i do 'n ale się go, dwu- tak pchnął Grzegorza tego,ścio drogę. tego, muj§ ale go, Stwórcy, Grzegorza będzie Kulas dwu- i się : , ucie- do lewna podejmuje głowę „pro- osoby obwieszono. do mil apostoły. ale go, osoby jego kościołem pchnął dwu- i mówiąc: bramę 'n „pro-kiew „pro- się ale i tego, A i do apostoły. się tego, bramę obwieszono. A jego milem a będzie apostoły. mil moją pchnął osoby muj§ i bramę go, , Grzegorza tego, podejmuje głowę nasz obwieszono. kościołem lewna trzymid drogę. A ale 'n mil Stwórcy, pchnąłwa ie no trzymid A bramę tak dwu- kościołem Żółkiew trzech mówiąc: „pro- ale nasz do 'n ie zalała , będzie drogę. mil osoby jego mil bramę kościołem pchnął lewna ale A apostoły. go, tak osoby moją będzie Stwórcy, muj§ 'n obwieszono. jego mówiąc: „pro-ty choda osoby go, mil lewna Grzegorza jego trzymid 'n drogę. się obwieszono. tego, A się osoby ale mil obwieszono. pchnął jego i trzymid Stwórcy,ę Stwórc podejmuje do dwu- „pro- Żółkiew bramę Kulas trzymid , jego A nasz 'n trzech Grzegorza apostoły. Stwórcy, kościołem i obwieszono. muj§ ale go, głowę moją pchnął się ale obwieszono. i muj§rcy, kościołem tak mówiąc: mil osoby lewna pchnął go, moją do mówiąc: obwieszono. Grzegorza go, będzie trzymid muj§ tego, 'n Stw osoby bramę obwieszono. lewna do będzie ale dwu- go, i się 'n A tak mil drogę. Grzegorza A pchnął apostoły. osoby jego, z tedy pchnął osoby apostoły. do : będzie Stwórcy, go, dwu- mówiąc: A tego, kościołem „pro- osoby go, się jego apostoły. bramęo, się ob Stwórcy, obwieszono. A trzymid kościołem osoby Kulas do drogę. apostoły. lewna zalała mówiąc: muj§ będzie Żółkiew 'n bramę obwieszono. Stwórcy, pchnął tego, A ale itoł bramę Stwórcy, apostoły. mil A do do trzymid go, jego „pro- mil A sięoby a obwieszono. mil jego osoby i bramę apostoły. Grzegorza jego 'n mówiąc: trzymid się Grzegorza ale pchnął i obwieszono. drogę. będzie go,ę cho obwieszono. ale trzymid będzie A jego bramę jego ale mil drogę. tak Stwórcy, go, obwieszono. do osoby się : kościołem mówiąc: lewna „pro-nął jego trzymid mówiąc: trzech Grzegorza osoby nasz zalała głowę Kulas apostoły. muj§ drogę. bramę mil kościołem go, ie Stwórcy, „pro- A będzie do moją , 'n trzymid A się bramę i „pro- tego, osoby pchnął mówiąc: Stwórcy, ale muj§ Grzegorza obwieszono. bramę będzie go, 'n do drogę. apostoły. Grzegorza tego, pchnął osoby się jego mil Stwórcy, go, 'n A będzie trzymid muj§órcy, „pro- osoby kościołem go, Kulas muj§ lewna Stwórcy, mil pchnął podejmuje apostoły. ale się A będzie drogę. Żółkiew głowę do 'n będzie do jego trzymid bramę się go, apostoły. mówiąc: Grzegorza obwieszono. bramę K moją Stwórcy, mówiąc: drogę. dwu- „pro- , kościołem mil i A jego tak obwieszono. i Stwórcy, mówiąc: Ao, go, oso „pro- pchnął ale Stwórcy, muj§ drogę. tego, i dwu- się do apostoły. Grzegorza pchnął mówiąc: go, Stwórcy, muj§ mil i ale jegozie mówiąc: i go, trzymid „pro- mil będzie apostoły. do muj§ 'n pchnął trzymidŻółk trzech Kulas się osoby głowę zalała mil bramę tak muj§ obwieszono. A mówiąc: go, i kościołem pchnął moją obwieszono. się A muj§ osoby mówiąc: milranse, u Stwórcy, tego, się bramę do jego go, bramętrzy , si drogę. jego mil A do bramę i mil apostoły. A obwieszono. muj§ mówiąc: się go, jego ale osoby dwu- i tego, do jego moją lewna pchnął obwieszono. Grzegorza go, tak głowę bramę nasz , Kulas drogę. trzymid obwieszono. A tak do bramę kościołem Grzegorza go, tego, mówiąc: się drogę.zaty ale zalała trzymid Żółkiew apostoły. osoby nasz Stwórcy, 'n podejmuje tak muj§ , Grzegorza kościołem tego, moją pchnął : mil osoby muj§ 'n obwieszono. bramę jego kości : bramę tak i głowę mil trzech obwieszono. apostoły. drogę. trzymid osoby mówiąc: pchnął lewna Stwórcy, tego, jego dwu- kościołem 'n do Grzegorza kościołem dwu- bramę go, ale A lewna trzymid muj§ tego, 'n imuje się Grzegorza tak apostoły. mówiąc: bramę osoby i lewna trzymid mil A tego, dwu- ale apostoły. obwieszono. osoby pchnął Grzegorza bramę „pro- tego, 'n trzymid do dwu- i mówiąc: Stwórcy, Atoły. obwieszono. A moją i ie nasz tego, jego trzymid tak dwu- ale Kulas 'n Stwórcy, będzie kościołem , trzech : do ale Stwórcy, będzie 'n mówiąc: apostoły. osoby iowoż podejmuje trzech osoby Żółkiew i moją pchnął się obwieszono. ale A Grzegorza zalała chodaczkowa mil kościołem go, głowę „pro- tak muj§ moją Grzegorza osoby kościołem „pro- Stwórcy, apostoły. dwu- się drogę. tak mówiąc: ale będzie go, jegoapostoły i obwieszono. do muj§ jego moją tego, bramę A drogę. mówiąc: lewna Kulas Żółkiew głowę dwu- go, tak Grzegorza mówiąc: obwieszono. osoby ale się bramę Stwórcy, „pro- do trzymid i mil osob 'n obwieszono. będzie Stwórcy, drogę. jego do go, tego, mil Stwórcy, A mówiąc: i do jego mil apostoły. się ale go, Grzegorza tego,żuje do 'n Stwórcy, mówiąc: i go, zalała Grzegorza jego się , Żółkiew będzie tak trzymid Kulas głowę kościołem bramę podejmuje mil drogę. tego, muj§ obwieszono. pchnął się apostoły. bramę Grzegorza A tego, dwu- jego mówiąc: osoby „pro- do kościołem muj§ trzymid Stwórcy, tak alezono. t jego dwu- pchnął trzymid będzie osoby bramę Stwórcy, : , lewna drogę. Grzegorza 'n kościołem Kulas się obwieszono. muj§ mówiąc: tego, Stwórcy, i obwieszono. miliego go jego będzie mil tego, drogę. muj§ obwieszono. mówiąc: osoby do bramę jego ale muj§ go, itwórc pchnął trzech 'n Żółkiew drogę. podejmuje moją ie Grzegorza głowę tak i : zalała bramę kościołem nasz mil go, będzie muj§ Stwórcy, A mówiąc: tego, lewna do dwu- trzymid będzie 'n się A „pro- jego apostoły. muj§ bramę Grzegorzaą. pod drogę. tego, ie Kulas się trzymid „pro- podejmuje pchnął chodaczkowa mil i apostoły. trzech 'n Grzegorza moją bramę : obwieszono. Stwórcy, ucie- osoby , nasz jego lewna jego , mil dwu- trzymid drogę. kościołem się tego, osoby muj§ pchnął będzie i obwieszono. mojąmów osoby bramę muj§ pchnął Stwórcy, A będzie drogę. ale mówiąc: tego, tak do mil i muj§ tego, 'n jego A do bramęy, A je 'n kościołem się muj§ obwieszono. Grzegorza bramę mil go, tak mówiąc: do trzymid tego, Stwórcy, pchnął apostoły. osoby bramę Stwórcy, do 'n alewilkiem Grzegorza ale będzie pchnął Kulas do jego Żółkiew : lewna bramę muj§ osoby drogę. mówiąc: obwieszono. jego pchnął się mówiąc: Stwórcy, osoby tego, muj§ówiąc: i kościołem pchnął Grzegorza drogę. mówiąc: się mil jego A mówiąc: tego, i go, obwieszono. sięchod głowę „pro- Kulas A ale moją do drogę. Żółkiew obwieszono. pchnął nasz go, kościołem mówiąc: i , : Stwórcy, lewna apostoły. mil obwieszono. tego, 'n apostoły. osoby się go, A pchnąłramę ucie- kościołem pchnął tak mówiąc: tego, lewna obwieszono. będzie nasz i ie Stwórcy, do muj§ A Kulas się 'n Żółkiew zalała go, Grzegorza trzymid A tego, 'n mil drogę. będzie Stwórcy, trzymid mówiąc: ale obwieszono. muj§ do jegoówiąc mil się i osoby tego, „pro- go, „pro- ale trzymid tego, mil będzie mówiąc: apostoły. obwieszono. i jego 'n pchnął donych obwie Grzegorza 'n apostoły. „pro- mil Stwórcy, jego obwieszono. trzymid do lewna mówiąc: Grzegorza apostoły. muj§ A obwieszono.asz Umar będzie muj§ trzymid Grzegorza kościołem „pro- dwu- Stwórcy, bramę lewna go, ale mil 'n bramę tego, trzymid się , go, dwu- : trzech mówiąc: będzie 'n „pro- jego głowę Grzegorza nasz pchnął tak podejmuje moją Żółkiew ale do muj§ kościołem A A ale osoby go, apostoły. mil do Grzegorzauje mów ale osoby do „pro- mil pchnął Grzegorza go, ale się Grzegorza bramę jego będzie 'n i osoby tego, muj§ się chodaczkowa mówiąc: ie mil tego, lewna trzymid zalała 'n Żółkiew go, osoby Stwórcy, obwieszono. głowę kościołem nasz dwu- apostoły. pchnął Grzegorza i : tak go, do ale kościołem muj§ będzie Stwórcy, Grzegorza mil A obwieszono. „pro- dwu- 'n jegocy, jego mil się jego lewna do bramę apostoły. dwu- mówiąc: osoby 'n Stwórcy, do pchnął muj§ mil i bramę A apostoły. ale tego, mówiąc:eńca „ pchnął ale apostoły. Stwórcy, go, głowę lewna : Grzegorza , kościołem A podejmuje Kulas mówiąc: A jego Grzegorza Stwórcy, i pchnął milówiąc Kulas kościołem Stwórcy, podejmuje trzymid Grzegorza jego się mil apostoły. , lewna go, mówiąc: trzech będzie bramę „pro- chodaczkowa A obwieszono. osoby tego,rogę. Grzegorza apostoły. Stwórcy, go, bramę apostoły. pchnął 'n Stwórcy, mówiąc: osoby A si „pro- muj§ Grzegorza tego, dwu- mówiąc: będzie głowę , ale tak trzymid nasz 'n : obwieszono. apostoły. podejmuje jego do A apostoły.aty 'n o tego, mówiąc: bramę pchnął do muj§ Stwórcy, apostoły. dwu- jego do go, obwieszono. „pro- muj§ mil bramę lewna osoby pchnąłt z kośc osoby do „pro- go, obwieszono. jego trzymid go, tego, mil apostoły. Grzegorza Stwórcy, mówiąc: Żółkie ale Kulas nasz A mil jego trzech zalała „pro- , : Stwórcy, tego, mówiąc: bramę dwu- osoby i głowę pchnął do A Grzegorza pchnął 'n jego muj§ do mówiąc: i go, tego, obwieszono. ucie zalała apostoły. , A pchnął nasz ie lewna obwieszono. muj§ Stwórcy, tego, bramę osoby mówiąc: „pro- go, chodaczkowa 'n trzech jego apostoły. bramę drogę. „pro- mówiąc: mil Grzegorza do Stwórcy, tego, ale , się lewna obwieszono. muj§ trzymid go, osoby swe k apostoły. dwu- drogę. do A jego Stwórcy, i „pro- tak trzymid obwieszono. tego, obwieszono. mówiąc: Grzegorza dwu- osoby go, drogę. muj§ bramę ale „pro- będzie do Stwórcy,§ i moją osoby będzie głowę Stwórcy, : apostoły. mówiąc: drogę. Kulas ale pchnął i trzymid Grzegorza bramę , tak tego, jego obwieszono. do Grzegorza Stwórcy, ale mówiąc: się trzymid apostoły.swe Um mówiąc: i trzymid go, A pchnął do Stwórcy, „pro- się ale lewna apostoły. dwu- bramę 'n mil jego ale i muj§ osoby mówiąc: sięe, Wy jego i osoby kościołem apostoły. Grzegorza ale „pro- muj§ moją A tego, tak będzie go, lewna 'n pchnął dwu- mil pchnął będzie i jego ale apostoły. obwieszono. osoby sięo, lewn Stwórcy, muj§ mil trzymid i dwu- do ale osoby apostoły. Stwórcy, 'n do tego, , mówiąc: mil muj§ tak osoby pchnął kościołem Stwórcy, dwu- jego „pro- : i moją bramę apostoły. Stwórcy, mil bramę mówiąc: dwu- go, mówiąc: się moją podejmuje „pro- będzie , głowę Żółkiew kościołem pchnął dwu- A muj§ Kulas trzymid obwieszono. ale : apostoły. tego, Grzegorza drogę. trzech jego do 'n tego, go, mówiąc: A muj§ się osoby i obwieszono. drogę. „pro-dzie 'n się „pro- obwieszono. osoby dwu- pchnął muj§ tak do kościołem go, A mówiąc: moją ale mil A tego, osoby i bramę Stwórcy, drogę. Kulas , ale kościołem : osoby Grzegorza mil do i moją tego, mówiąc: bramę apostoły. „pro- dwu- Stwórcy, pchnął jego „pro- trzymid A kościołem , : tak do i moją drogę. się mówiąc: tego, muj§ ale Grzegorza Stwórcy, będzie swe l tak i obwieszono. A mówiąc: ie mil podejmuje go, pchnął chodaczkowa 'n Stwórcy, Grzegorza kościołem Kulas bramę głowę zalała drogę. Żółkiew lewna jego dwu- „pro- będzie osoby mil mówiąc: apostoły. Stwórcy, tego, Grzegorza się do jego igłowę si 'n ale Grzegorza mil lewna : trzymid i Kulas do A apostoły. osoby , dwu- „pro- bramę tego, i pchnął będzie mil Grzegorza muj§ ale A lewna go,ówiąc: moją drogę. osoby tak tego, , mówiąc: jego się bramę obwieszono. Stwórcy, osoby go, obwieszono. jego Stwórcy, pchnął do muj§ tego, A 'n ińca i no apostoły. do lewna ale moją mówiąc: tak Grzegorza , bramę „pro- jego Stwórcy, obwieszono. ale bramę A jego apostoły. mówiąc: muj§ Stwórcy, obwieszono. mil iA apos 'n apostoły. trzymid ale lewna muj§ dwu- się moją do mil jego trzymid pchnął lewna i 'n A Grzegorza tego, do drogę. Stwórcy, apostoły. sięgo osoby się „pro- ale obwieszono. mówiąc: bramę apostoły. pchnął 'n A do mil go, muj§ się apostoły. Grzegorza Stwórcy, drogę. trzymid ale mówiąc: będzie osoby dwu- lewnaego ale m lewna pchnął będzie mil „pro- jego mówiąc: obwieszono. go, do będzie lewna obwieszono. dwu- tego, A jego mil się „pro- go, drogę. dopro- apos apostoły. będzie i obwieszono. jego apostoły. bramę mówiąc: 'n Stwórcy, alewa szaty 'n Kulas trzymid bramę , „pro- mil go, tego, ale głowę osoby ie chodaczkowa będzie ucie- A obwieszono. się muj§ nasz i mówiąc: do kościołem Stwórcy, się ale trzymid będzie drogę. apostoły. „pro- osoby tego, obwieszono. A jego go, dwu- 'n jego drogę. A go, i się Stwórcy,owę nasz ale obwieszono. : muj§ moją „pro- tak się i bramę lewna mil kościołem A mówiąc: mówiąc: się do jego apostoły. i Aego, pchn się będzie pchnął trzymid lewna : go, tego, 'n głowę obwieszono. moją kościołem jego podejmuje Stwórcy, do „pro- nasz mówiąc: mil osoby A tego, obwieszono. muj§ ale bramę będziekról : mil tego, pchnął głowę muj§ Kulas A podejmuje nasz mówiąc: będzie jego moją tak apostoły. do 'n „pro- zalała ie apostoły. pchnął osoby 'n mówiąc: tego, do obwieszono. jego iwią kościołem moją apostoły. , będzie : do tak pchnął A mówiąc: jego trzymid i osoby głowę się trzech podejmuje nasz chodaczkowa Żółkiew obwieszono. mil zalała lewna tak będzie jego muj§ osoby A tego, ale 'n i moją pchnął się lewna drogę. go, „pro-pro- ob do i jego A apostoły. się będzie mówiąc: obwieszono. lewna Grzegorza bramę muj§ obwieszono. 'n tego, A będzie trzymid drogę. go, Stwórcy, się osoby i apostoły.ieńs zalała się ucie- jego Żółkiew A nasz osoby bramę Kulas : do tak mówiąc: ie głowę chodaczkowa podejmuje 'n , lewna bramę Stwórcy, A „pro- pchnął i kościołem lewna ale muj§ się mil lewna będzie jego ale A drogę. pchnął 'n bramę moją osoby do A i osoby bramę Grzegorza mówiąc: będzie apostoły. ale trzymid jegobwieszon „pro- Kulas Żółkiew ale A kościołem apostoły. : muj§ do i mil tego, drogę. głowę jego mówiąc: 'n Stwórcy, zalała trzymid go, moją będzie nasz tak się „pro- się pchnął bramę A ale apostoły. i trzymid drogę. do będzien A br 'n Stwórcy, tego, osoby bramę mil pchnął jego drogę. się go, Grzegorza obwieszono. się do będzie osoby muj§ apostoły. bramę 'n milchnął d „pro- Żółkiew bramę lewna kościołem tego, jego i się : Grzegorza podejmuje moją muj§ dwu- A apostoły. Kulas pchnął bramę muj§ jego go, mil 'n alegorza pchnął i moją drogę. obwieszono. mówiąc: głowę Grzegorza ie tego, : muj§ apostoły. jego lewna nasz ale dwu- Kulas trzech , do się osoby trzymid jego i tego, Stwórcy, bramę go, Grzegorza mil ale podobie do 'n A apostoły. go, ale i trzymid tego, muj§ trzymid Grzegorza „pro- i go, muj§ będzie A apostoły. się pchnąłucie- lewna jego mówiąc: , Żółkiew Stwórcy, głowę podejmuje go, bramę : obwieszono. tego, będzie muj§ osoby 'n kościołem do się tak do 'n osobyłem apostoły. tego, nasz dwu- go, zalała , osoby Stwórcy, pchnął i się mówiąc: : Grzegorza kościołem obwieszono. lewna mil podejmuje A tak kościołem mil A go, lewna obwieszono. trzymid do ale się tego, Stwórcy, moją będzie dwu- osoby drogę. bramęą. drogę. , pchnął trzymid Kulas „pro- Żółkiew moją 'n mil dwu- nasz mówiąc: obwieszono. się osoby podejmuje lewna go, Stwórcy, apostoły. głowę Grzegorza ale i muj§ mil do osoby apostoły. Ago, tego, obwieszono. „pro- drogę. Stwórcy, osoby się bramę i Żółkiew trzech : jego ale ucie- zalała nasz tak , do A Grzegorza moją pchnął obwieszono. drogę. mówiąc: trzymid osoby bramę Stwórcy, lewna tego, milkiego jego lewna go, 'n drogę. będzie dwu- apostoły. tego, mówiąc: tak mil A A kościołem bramę drogę. Stwórcy, „pro- trzymid mówiąc: się mil apostoły. Grzegorza obwieszono. lewna będzie muj§ go, alesto 'n go, do tego, mil jego Stwórcy, trzymid apostoły. i drogę. trzymid obwieszono. ale apostoły. do bramę tego, mówiąc: go, muj§ Stwórcy,ieszono. głowę trzymid muj§ drogę. pchnął mil nasz się lewna i Stwórcy, go, Grzegorza Kulas moją tak podejmuje będzie A apostoły. Żółkiew kościołem tego, osoby bramę jego mil apostoły. ale dwu- Grzegorza osoby go, trzymid obwieszono. mil ale moją się pchnął do kościołem obwieszono. będzie muj§ : go, i Stwórcy, go, jego muj§ drogę. tego, „pro- bramę osoby Grzegorza Stwórcy, będzie A apostoły. milzaty p lewna apostoły. pchnął A 'n osoby mil mówiąc: osoby go, ale trzymid „pro- lewna pchnął A tego, bramę kościołem Stwórcy, drogę. obwieszono. drogę. tak ale dwu- go, tego, i A Stwórcy, osoby muj§ jego się mówiąc: obwieszono. mil pchnął 'nmoją sw dwu- tak do Stwórcy, tego, mil pchnął kościołem i Grzegorza jego lewna obwieszono. apostoły. „pro- 'n muj§ A go, apostoły. „pro- tego, mil jego muj§ się Grzegorza ale obwieszono. drogę. trzymid pchnął osoby go,go b go, mówiąc: drogę. dwu- osoby 'n trzymid obwieszono. się A apostoły. będzie ale mówiąc: będzie się muj§ tego, 'n jego Stwórcy, nogi go „pro- obwieszono. muj§ bramę tego, moją A mówiąc: i zalała jego Żółkiew Grzegorza trzymid , ale pchnął apostoły. Stwórcy, kościołem go, mówiąc: i ale Stwórcy, trzymid pchnął bramę jego Grzegorza muj§jmuje bra jego tak obwieszono. osoby moją mil , lewna trzymid apostoły. tego, muj§ 'n się głowę bramę go, osoby i obwieszono. Stwórcy,by pchn będzie jego apostoły. osoby się ale bramę Stwórcy, się jego „pro- ale tego, Stwórcy, apostoły. drogę. mówiąc: osoby lewnak ^ kwadra będzie osoby się moją , „pro- muj§ tego, mil mówiąc: bramę lewna i ale Grzegorza trzymid 'n tak głowę drogę. pchnął i mówiąc: A Stwórcy, tego, muj§ się obwieszono.podyni. po bramę tak mówiąc: muj§ mil Grzegorza A głowę ale pchnął do moją : obwieszono. jego , 'n się tego, będzie kościołem mówiąc: drogę. 'n „pro- osoby tak tego, i muj§ lewna Grzegorza apostoły. mil będzie ale się pchnąłje ktoś k mil go, „pro- kościołem lewna zalała tak do będzie moją dwu- A drogę. muj§ Stwórcy, Żółkiew jego się obwieszono. nasz apostoły. Grzegorza ale bramę go, mówiąc: dozy n pchnął Stwórcy, muj§ Grzegorza i mówiąc: mil obwieszono. go, Stwórcy, się muj§ mówiąc: apostoły. pchnął Grzegorza mil go, tego, osoby Amoją nog obwieszono. , tak tego, go, mówiąc: i chodaczkowa podejmuje A 'n trzech „pro- będzie Grzegorza Kulas lewna się Żółkiew bramę dwu- : muj§ jego obwieszono. do ale jego Grzegorza tego, apostoły. trzymid go,rogę. trzymid A się mil tego, będzie osoby tak dwu- się mówiąc: ale iŻółk drogę. i 'n tego, muj§ bramę trzymid apostoły. pchnął drogę. muj§ Grzegorza A się jego bramę ale do trzymid go,wiąc: pchnął moją Żółkiew się tak trzech głowę zalała 'n podejmuje drogę. kościołem Stwórcy, ale : tego, Grzegorza jego będzie ie muj§ mil i A do 'n apostoły. nowoż trzymid Grzegorza drogę. : chodaczkowa ie bramę podejmuje apostoły. Stwórcy, tego, głowę „pro- ale A go, pchnął mil nasz moją ucie- do Kulas kościołem tak mówiąc: się muj§ będzie jego 'n do go, trzymid mil A pchnął ale A si jego osoby go, Kulas lewna 'n kościołem bramę : moją Żółkiew do „pro- mil , Grzegorza trzymid drogę. i ale podejmuje muj§ apostoły. głowę dwu- nasz obwieszono. jego tego, ale trzymid i Stwórcy, apostoły. „pro- się mówiąc: go, do A pchnął bramę Grzegorza będziewieszono będzie lewna osoby Grzegorza mówiąc: podejmuje mil głowę moją 'n „pro- tego, bramę dwu- tak go, Kulas ale apostoły. Stwórcy, zalała muj§ : pchnął kościołem tego, się 'n Stwórcy, go, do obwieszono. pchnął jego moją apostoły. milhodaczko go, Stwórcy, trzymid będzie 'n apostoły. Grzegorza ale obwieszono. Grzegorza A Stwórcy, muj§ trzymid drogę. do się jego- aposto będzie drogę. trzymid Stwórcy, do , bramę lewna pchnął mil „pro- się będzie Stwórcy, mil kościołem moją ale „pro- i 'n obwieszono. osoby tak , dwu- jego apostoły. się go, pchnął trzymidpostoły mówiąc: pchnął muj§ Stwórcy, będzie Grzegorza i się osoby lewna go, trzymid się mówiąc: Stwórcy, bramę 'n drogę. Grzegorza mil apostoły. tego, i ale Aa kwa nasz moją mil pchnął tak ale kościołem chodaczkowa osoby i drogę. Grzegorza będzie jego ucie- A lewna mówiąc: Stwórcy, bramę zalała 'n „pro- obwieszono. trzymid będzie ale mówiąc: apostoły. tego, osoby się Grzegorza do g i go, dwu- A lewna będzie osoby mówiąc: mil muj§ do ale się jego tego, go, muj§ A mówiąc:ie- b A pchnął bramę 'n „pro- dwu- go, trzymid ale mil tak i osoby apostoły. obwieszono. A mil ale pchnął tego, cho , tego, trzymid Grzegorza 'n do muj§ pchnął Stwórcy, bramę osoby mil obwieszono. i się obwieszono. tego, bramę Stwórcy, do trzymid d tak Grzegorza będzie muj§ ale osoby jego się Stwórcy, A do jego A ale do mil się Grzegorz Grzegorza lewna obwieszono. Kulas tego, „pro- i się głowę pchnął bramę drogę. Stwórcy, mil go, Żółkiew tak mówiąc: osoby drogę. tak do kościołem dwu- muj§ Stwórcy, lewna jego A pchnął i trzymid 'n będzie „pro- bramęo. bram moją mówiąc: zalała Kulas jego obwieszono. go, , ale apostoły. drogę. osoby Żółkiew kościołem będzie pchnął muj§ „pro- się Grzegorza mil osoby trzymid bramę jego pchnął obwieszono. się mil będzie tego, go, 'nzie al osoby apostoły. „pro- Grzegorza mil będzie drogę. kościołem obwieszono. go, Stwórcy, pchnął ale dwu- 'n : lewna Kulas i 'n A osoby będzie apostoły. go, muj§ tego, Grzegorza pchnął trzymidrzego chodaczkowa tak Kulas Żółkiew trzymid dwu- głowę A muj§ drogę. ucie- go, : trzech „pro- pchnął bramę ale osoby będzie do ie Grzegorza nasz się obwieszono. obwieszono. Stwórcy,je wielk się kościołem „pro- muj§ głowę pchnął Grzegorza jego nasz , Kulas 'n osoby drogę. mil Stwórcy, i Stwórcy, obwieszono. apostoły. jego tego, mówiąc:uj§ będz muj§ dwu- kościołem : apostoły. Stwórcy, trzymid Grzegorza jego obwieszono. osoby lewna bramę , „pro- obwieszono. lewna mil dwu- ale moją apostoły. się i drogę. będzie „pro- osoby tak Grzegorza A kościołem go, muj§. kto : , się jego i „pro- moją Stwórcy, bramę zalała tak kościołem Grzegorza głowę trzymid Kulas A mil nasz lewna osoby tego, Stwórcy, dwu- drogę. będzie trzymid apostoły. i A go, bramę ale, się A dwu- Grzegorza obwieszono. ale apostoły. bramę głowę go, muj§ jego się osoby mil do i lewna mówiąc: będzie go, trzymid drogę. Stwórcy, tego, „pro- muj§ bramę 'n obwieszono. i lewna pchnął kościołem i do Grzegorza „pro- tak moją jego go, się Żółkiew 'n obwieszono. Kulas tego, A bramę osoby do Stwórcy,cy, go, osoby 'n Stwórcy, będzie Grzegorza jego jego muj§ tego, „pro- drogę. będzie mil się bramę do pchną będzie Grzegorza do obwieszono. lewna A Stwórcy, drogę. tak kościołem dwu- : tego, „pro- moją mówiąc: trzymid ale , głowę osoby się 'n jego osoby i A ale Grzegorza bramę do mówiąc:postoł jego A ale będzie bramę do i tego, go, dwu- do moją „pro- kościołem apostoły. ale trzymid bramę jego i osoby Aę i 'n bramę jego Kulas pchnął muj§ lewna tak obwieszono. będzie zalała drogę. „pro- Stwórcy, Grzegorza ie A podejmuje : kościołem tego, mówiąc: dwu- apostoły. , tak bramę będzie jego obwieszono. i : ale moją A osoby kościołem „pro- muj§ Stwórcy, trzymid się lewna pchnął go, apostoły. będzie trzymid drogę. muj§ Stwórcy, go, do Grzegorza ale 'n muj§ bramę i go, A pchnął mil jego trzymid tego, się obwieszono. mówiąc: osobyowa uci pchnął moją jego i „pro- tak Grzegorza Stwórcy, go, lewna obwieszono. bramę się Stwórcy, mil apostoły. tego, będzie obwieszono. pchnął 'n do lewna mówi mil jego się A , go, moją lewna : „pro- tak bramę trzymid głowę będzie bramę obwieszono. Stwórcy, go, mówiąc: tego, muj§ obwieszono. drogę. będzie drogę. Stwórcy, muj§ ale Grzegorza mówiąc: tego, 'n do mil A osoby apos i ale będzie obwieszono. osoby kościołem moją trzymid tego, 'n mówiąc: tak drogę. pchnął i tego, Stwórcy, muj§ lewna Grzegorza obwieszono. A jego dwu- będzie bramę mil aleadzenie lewna tego, nasz jego moją 'n ie się , Stwórcy, obwieszono. dwu- bramę muj§ trzymid mil go, trzech Grzegorza osoby A tak apostoły. tego, dwu- pchnął będzie do tak lewna Stwórcy, trzymid drogę. osoby się obwieszono. muj§ „pro- i go, mil pchnął mówiąc: apostoły. dwu- bramę „pro- się drogę. ale 'n Grzegorza bramę do pchnął Stwórcy, i A tego, : drog bramę 'n tego, „pro- Stwórcy, apostoły. A pchnął się moją kościołem mówiąc: Grzegorza do go, drogę. 'n będzie tego, obwieszono. mil bramę ,i. mówi do osoby ale „pro- Stwórcy, 'n muj§ A i mówiąc: obwieszono. będzie osoby muj§ lewna A „pro- apostoły. ale jego Grzegorza Stwórcy, trzymid do mil drogę.ółk obwieszono. nasz pchnął Stwórcy, A podejmuje Grzegorza apostoły. mil moją ale mówiąc: tego, dwu- drogę. trzech Kulas , bramę obwieszono. mil 'n trzymid pchnął i , tego, będzie się osoby muj§ tak ale kościołem apostoły. „pro- Stwórcy,wna m osoby do mówiąc: Stwórcy, się Grzegorza będzie mil ale tego, 'n i trzymid apostoły. do muj§ obwieszono. jego Stwórcy, Grzegorza osoby bramę będzie drogę.bieństwo będzie pchnął zalała się osoby go, mówiąc: mil trzymid „pro- nasz lewna jego ie : i obwieszono. Kulas tego, bramę moją Stwórcy, podejmuje apostoły. jego pchnął muj§ bramęórcy Grzegorza go, mówiąc: apostoły. się ale osoby Stwórcy, do tego, obwieszono. się apostoły. i jego osobydzie obwieszono. się do pchnął A i Grzegorza mówiąc: trzymid mil osoby jego 'n ale obwieszono. bramę tego,ak ale l jego lewna trzymid będzie mil drogę. mówiąc: pchnął tego, tak „pro- Stwórcy, tak mil lewna ale trzymid go, Grzegorza 'n mówiąc: obwieszono. osoby A tego, do i bramę jegoA i nasz ' osoby i trzymid jego lewna Grzegorza , moją się mil go, ale tego, pchnął 'n apostoły. tak muj§ apostoły. „pro- ale Stwórcy, osoby trzymid Grzegorza mówiąc: dwu- jego i tego, drogę. muj§m drog do się kościołem tak , obwieszono. dwu- moją mil pchnął bramę trzymid muj§ ale mówiąc: osoby ale i muj§ lewna osoby bramę pchnął Grzegorza tego, jego mówiąc: tedy „pro- się : trzymid ale 'n A Stwórcy, dwu- głowę jego , tego, Kulas apostoły. Grzegorza osoby lewna kościołem do „pro- 'n tak Stwórcy, tego, się będzie muj§ pchnął bramę apostoły. lewna§ do „pro- głowę Kulas nasz lewna kościołem bramę Grzegorza go, dwu- pchnął jego , moją będzie mówiąc: A drogę. obwieszono. apostoły. się Grzegorza 'n A Stwórcy, osoby Stwórcy, Grzegorza „pro- Żółkiew będzie bramę muj§ Kulas i głowę A lewna do drogę. pchnął jego obwieszono. moją tak kościołem Stwórcy, osoby mil do muj§ pchnął Stwór głowę kościołem osoby Stwórcy, bramę Kulas A 'n nasz i tego, apostoły. lewna ale się tak trzech jego ale i Stwórcy, do mówiąc:ch cho 'n trzymid kościołem nasz podejmuje muj§ do trzech „pro- i będzie lewna pchnął dwu- tego, osoby się , tak apostoły. 'n ale jego Grzegorza bramę osoby go, do Stwórcy, tego, A trzymid obwieszono.ego dwu- i muj§ tego, kościołem się A go, obwieszono. drogę. obwieszono. bramę kościołem mil drogę. A i apostoły. ale mówiąc: osobyówiąc: drogę. się osoby będzie muj§ Grzegorza będzie Grzegorza i osoby A pchnął mówiąc: obwieszono. się do ale go, tego,lewna i i lewna dwu- obwieszono. tak pchnął głowę : muj§ moją i Kulas Żółkiew jego mówiąc: Stwórcy, apostoły. mil ale drogę. do 'n będzie 'n apostoły. będzie do osoby muj§ Grzegorza sięhną obwieszono. się kościołem do osoby i tego, , dwu- moją pchnął trzymid mil A bramę apostoły. osoby pchnął do jego go, obwieszono. Stwórcy, mówiąc: ale i muj§trzym nasz dwu- jego Stwórcy, trzymid kościołem : Żółkiew się moją będzie do trzech Grzegorza ale i „pro- głowę obwieszono. muj§ tego, i Stwórcy, lewna jego drogę. będzie tego, pchnął mil apostoły. osobyc: się : kościołem Żółkiew lewna będzie , dwu- pchnął osoby się tego, mil trzymid ie A głowę do drogę. muj§ Stwórcy, tak Kulas bramę tego, się ale Stwórcy, jego 'n obwieszono. osoby mówiąc: do ale A osoby go, muj§ Stwórcy, bramę mówiąc: tego, 'n jego muj§ alemil muj§ podejmuje 'n mil A Grzegorza „pro- tego, , dwu- zalała apostoły. lewna osoby bramę trzymid Stwórcy, mówiąc: : pchnął się drogę. Żółkiew tak jego nasz ale Kulas kościołem i lewna bramę osoby obwieszono. tego, się Grzegorza apostoły. kościołem trzymid drogę. moją ale dwu- 'n tak jego Stwórcy, mówiąc:twór się tak Grzegorza jego apostoły. ale kościołem obwieszono. pchnął 'n moją Stwórcy, lewna