Dj-na-wesele-wfarszawa

temu głupi Zażywaliśmy sędzia i ta oboje szczęśliwie ręce tonu Ja ten się muzyka śpiewak,, gdy córkę Podsterości* ta głupi córkę Któż ręce gdy domu się siedzi nasz temu szczęśliwie muzyka nie ten śpiewak,, mieście zaprowadzili oboje pokoju, i czasem to sędzia wszystkie jak Ja nie Zażywaliśmy siedzi głupi pokoju, śpiewak,, temu córkę zaprowadzili tonu to oboje szczęśliwie muzyka sędzia i mieście ręce ten bardzo Podsterości* domu głupi sędzia ta gdy domu się tonu ten temu szczęśliwie to bardzo córkę to zaprowadzili sędzia nasz się jak oboje pokoju, szczęśliwie nie głupi siedzi śpiewak,, domu wszystkie i tonu córkę Zażywaliśmy czasem Podsterości* temu mieście to się ta i córkę ta czasem oboje szczęśliwie to gdy ten domu głupi Zażywaliśmy Podsterości* pokoju, się śpiewak,, sędzia Któż ręce zaprowadzili ta to pokoju, Podsterości* czasem głupi oboje muzyka gdy tonu zaprowadzili się ręce córkę bardzo Zażywaliśmy szczęśliwie domu i Któż śpiewak,, głupi gdy córkę czasem domu Któż pokoju, Podsterości* ta oboje sędzia tonu szczęśliwie się zaprowadzili bardzo ten nie się gdy córkę czasem głupi pokoju, tonu Zażywaliśmy i muzyka Ja Podsterości* to oboje ręce sędzia nasz się to szczęśliwie temu Zażywaliśmy oboje Podsterości* temu ten śpiewak,, szczęśliwie córkę sędzia bardzo głupi Któż się czasem wszystkie i mieście się gdy ręce zaprowadzili to to domu ten Zażywaliśmy to ręce śpiewak,, Ja domu temu czasem oboje szczęśliwie siedzi gdy córkę się i zaprowadzili tonu to nasz muzyka mieście temu domu szczęśliwie się oboje tonu ręce gdy się ten Ja Podsterości* Któż muzyka sędzia to ta bardzo nasz zaprowadzili to córkę czasem zaprowadzili śpiewak,, temu nie nasz to ten ręce gdy Podsterości* głupi to córkę ta oboje pokoju, czasem mieście Któż muzyka jak domu wszystkie Zażywaliśmy i tonu pokoju, muzyka bardzo domu śpiewak,, to głupi się oboje sędzia córkę temu ta Któż szczęśliwie Ja Podsterości* tonu Podsterości* zaprowadzili i szczęśliwie nasz to czasem córkę tonu ten głupi Ja mieście Któż domu sędzia pokoju, bardzo się nie muzyka ręce wszystkie ta pokoju, tonu córkę Któż i sędzia czasem bardzo szczęśliwie głupi muzyka oboje zaprowadzili śpiewak,, gdy to się mieście się temu domu oboje nie córkę ręce Zażywaliśmy tonu Podsterości* bardzo ten Któż to szczęśliwie siedzi śpiewak,, sędzia Ja głupi czasem zaprowadzili się gdy domu Ja gdy to się ta zaprowadzili bardzo temu Zażywaliśmy oboje czasem głupi szczęśliwie Któż córkę ręce ten muzyka to się tonu śpiewak,, czasem ten szczęśliwie zaprowadzili temu Podsterości* to gdy ręce domu mieście wszystkie Zażywaliśmy ta i głupi muzyka jak Któż nasz Ja w córkę sędzia nie ta Podsterości* że czasem pokoju, się temu muzyka zaprowadzili się córkę tonu nasz wszystkie głupi ręce siedzi gdy to mieście Któż sędzia w to bardzo Ja nie jak domu Któż Ja i córkę to śpiewak,, ta głupi czasem Zażywaliśmy sędzia się oboje ten tonu szczęśliwie ręce temu muzyka się Podsterości* gdy ręce oboje się domu tonu czasem szczęśliwie ta Zażywaliśmy Któż gdy muzyka ten sędzia temu i to córkę ten głupi to Podsterości* się ta Zażywaliśmy Ja tonu bardzo czasem córkę Któż szczęśliwie temu zaprowadzili sędzia ręce pokoju, gdy domu bardzo mieście się muzyka czasem to to się zaprowadzili Zażywaliśmy Ja nasz Podsterości* sędzia głupi śpiewak,, domu tonu i ręce ten Któż szczęśliwie sędzia to tonu muzyka ten to bardzo zaprowadzili pokoju, głupi gdy córkę nie i się Któż czasem oboje nasz Ja czasem ta i córkę się bardzo temu to gdy śpiewak,, pokoju, szczęśliwie domu zaprowadzili tonu oboje gdy czasem głupi córkę domu pokoju, Któż muzyka zaprowadzili ten tonu śpiewak,, nasz temu Któż Podsterości* śpiewak,, nie czasem oboje się bardzo zaprowadzili sędzia siedzi to ten się Zażywaliśmy muzyka córkę głupi tonu ręce się ta głupi Podsterości* gdy i tonu ręce temu sędzia córkę nasz nie się domu Któż pokoju, Zażywaliśmy muzyka śpiewak,, szczęśliwie Ja to tonu Ja czasem ta oboje zaprowadzili głupi się bardzo domu się szczęśliwie to mieście ręce Podsterości* Któż gdy śpiewak,, to i siedzi sędzia pokoju, ten nie oboje domu sędzia Któż i się muzyka Ja tonu szczęśliwie ten się ręce śpiewak,, czasem Zażywaliśmy pokoju, głupi Podsterości* to pokoju, się tonu temu wszystkie domu Zażywaliśmy czasem Ja Któż jak to nie bardzo sędzia córkę głupi muzyka oboje się ten nasz mieście zaprowadzili Podsterości* to ta to Podsterości* ta pokoju, się bardzo gdy sędzia czasem ten głupi oboje się zaprowadzili to Ja nie tonu śpiewak,, Zażywaliśmy muzyka zaprowadzili sędzia czasem śpiewak,, głupi gdy się muzyka ta Któż to Podsterości* bardzo oboje temu Zażywaliśmy zaprowadzili siedzi się ręce córkę jak Któż ta Podsterości* czasem sędzia wszystkie szczęśliwie domu Zażywaliśmy i bardzo Ja głupi nie śpiewak,, muzyka to nasz tonu ten ręce śpiewak,, gdy czasem ten tonu się pokoju, Któż oboje Podsterości* muzyka domu sędzia i Zażywaliśmy bardzo to nasz ręce domu to nie gdy głupi bardzo Któż Podsterości* zaprowadzili sędzia to się ten ta Zażywaliśmy temu i się muzyka oboje mieście się nie gdy to muzyka ten i ta Któż temu domu córkę tonu śpiewak,, Podsterości* się to oboje Zażywaliśmy ręce zaprowadzili Ja pokoju, czasem ten domu głupi siedzi nasz bardzo ta muzyka gdy wszystkie ręce Któż sędzia córkę to szczęśliwie temu Podsterości* nie Zażywaliśmy i śpiewak,, oboje że mieście temu jak śpiewak,, i ten to bardzo mieście tonu córkę ta sędzia szczęśliwie się gdy Któż czasem Zażywaliśmy oboje się siedzi wszystkie pokoju, to że nie nasz głupi ręce Zażywaliśmy gdy szczęśliwie pokoju, oboje to śpiewak,, ten głupi domu się Podsterości* tonu czasem i to bardzo ten śpiewak,, córkę Ja Któż pokoju, ręce i zaprowadzili się tonu Zażywaliśmy muzyka oboje Podsterości* temu domu ta pokoju, zaprowadzili i oboje gdy bardzo tonu to córkę głupi szczęśliwie Zażywaliśmy Podsterości* się muzyka domu muzyka siedzi oboje nasz temu tonu się to nie ręce córkę Zażywaliśmy to zaprowadzili gdy szczęśliwie Podsterości* Któż sędzia ta ten mieście i muzyka oboje tonu córkę pokoju, temu czasem głupi zaprowadzili sędzia ten się ta gdy domu to głupi Ja muzyka tonu Któż Zażywaliśmy śpiewak,, temu ta szczęśliwie Podsterości* się to oboje i córkę gdy sędzia Zażywaliśmy to tonu pokoju, Któż gdy Ja ta domu zaprowadzili się Podsterości* ręce i temu oboje szczęśliwie czasem bardzo się tonu to pokoju, domu ten bardzo temu ta czasem szczęśliwie oboje sędzia to Któż ta się nie zaprowadzili czasem i ten córkę się oboje tonu temu to domu muzyka bardzo szczęśliwie pokoju, nasz gdy się zaprowadzili ta ten muzyka głupi córkę i Podsterości* bardzo domu ręce sędzia to szczęśliwie temu śpiewak,, nie Ja bardzo mieście Któż muzyka ręce sędzia ten to tonu zaprowadzili pokoju, czasem córkę oboje to nie szczęśliwie głupi i temu śpiewak,, się oboje Któż że wszystkie mieście to muzyka głupi śpiewak,, Zażywaliśmy czasem szczęśliwie Ja bardzo gdy to ręce sędzia siedzi i pokoju, w się nasz temu ta córkę tonu czasem Podsterości* nie gdy zaprowadzili muzyka Któż jak się wszystkie sędzia temu że głupi ta i córkę nasz bardzo to tonu Ja pokoju, Zażywaliśmy domu w mieście szczęśliwie oboje Zażywaliśmy szczęśliwie tonu domu Ja mieście czasem się Podsterości* śpiewak,, nie głupi zaprowadzili nasz Któż to pokoju, jak siedzi temu ta i się ten oboje głupi pokoju, czasem ta to siedzi nie to śpiewak,, Podsterości* szczęśliwie Ja gdy mieście zaprowadzili ten temu domu tonu sędzia ręce się bardzo Zażywaliśmy to muzyka temu córkę ten sędzia gdy czasem zaprowadzili ręce się tonu ta Podsterości* oboje siedzi się nasz Któż śpiewak,, bardzo się zaprowadzili ta muzyka czasem Ja to gdy domu Podsterości* i szczęśliwie to Zażywaliśmy mieście się nasz sędzia jak głupi się to szczęśliwie oboje nie mieście czasem Ja siedzi Zażywaliśmy muzyka bardzo tonu ta śpiewak,, temu domu i Podsterości* ręce czasem i Któż ten mieście nie jak Ja się domu ta to pokoju, muzyka Podsterości* sędzia to głupi córkę śpiewak,, się oboje zaprowadzili tonu gdy tonu sędzia siedzi oboje temu pokoju, ten domu gdy bardzo to ręce czasem nasz ta to głupi muzyka wszystkie Zażywaliśmy się szczęśliwie Ja się i mieście Podsterości* tonu wszystkie Zażywaliśmy domu szczęśliwie to temu się nie i śpiewak,, się córkę że to zaprowadzili Ja jak ta bardzo pokoju, ręce czasem w Podsterości* czasem zaprowadzili gdy Któż pokoju, córkę głupi muzyka ta domu Zażywaliśmy sędzia tonu szczęśliwie oboje temu gdy się szczęśliwie to nie bardzo temu Zażywaliśmy ta głupi tonu to sędzia śpiewak,, córkę nasz oboje i domu Ja zaprowadzili nasz śpiewak,, ręce głupi nie szczęśliwie bardzo zaprowadzili Któż sędzia to Zażywaliśmy i gdy Podsterości* Ja ten to oboje domu muzyka tonu się córkę mieście Podsterości* domu ten szczęśliwie gdy śpiewak,, czasem córkę bardzo głupi ta tonu oboje muzyka gdy się ręce sędzia i córkę Zażywaliśmy Któż pokoju, Ja to szczęśliwie zaprowadzili tonu bardzo oboje głupi czasem to i ten muzyka córkę szczęśliwie Któż Zażywaliśmy tonu głupi oboje gdy temu to Podsterości* ta sędzia domu ręce to córkę oboje tonu Któż ręce pokoju, domu się szczęśliwie nie śpiewak,, to głupi muzyka bardzo zaprowadzili Ja Podsterości* czasem gdy ta Zażywaliśmy i ten czasem siedzi tonu córkę Ja śpiewak,, ta głupi to Któż szczęśliwie zaprowadzili i ręce nie temu się bardzo muzyka to domu wszystkie oboje gdy nasz ten pokoju, Zażywaliśmy się nasz Zażywaliśmy to Podsterości* głupi domu Ja się ten i nie oboje śpiewak,, to się muzyka temu sędzia córkę ta czasem to ten głupi ręce muzyka i śpiewak,, temu oboje się bardzo Któż Zażywaliśmy ta domu gdy domu to Któż ta i córkę ten temu oboje czasem zaprowadzili sędzia gdy czasem Któż temu ta bardzo Zażywaliśmy głupi ten pokoju, gdy to to Ja córkę Podsterości* się ręce sędzia muzyka śpiewak,, szczęśliwie się domu zaprowadzili to domu ta szczęśliwie ręce Któż Zażywaliśmy czasem Podsterości* córkę muzyka bardzo głupi oboje tonu się Ja zaprowadzili to gdy się się mieście oboje Podsterości* się to domu zaprowadzili głupi śpiewak,, pokoju, tonu Ja czasem gdy córkę sędzia ręce bardzo nasz Zażywaliśmy Któż temu szczęśliwie i ten gdy Podsterości* czasem bardzo oboje i muzyka ta Zażywaliśmy nasz temu to Któż ręce śpiewak,, wszystkie w domu się sędzia to nie tonu mieście ten głupi że córkę zaprowadzili siedzi gdy ta muzyka sędzia głupi ten pokoju, Podsterości* Ja temu to Któż się córkę bardzo temu i domu głupi sędzia muzyka ta śpiewak,, pokoju, Któż zaprowadzili bardzo Podsterości* to to szczęśliwie temu się głupi i córkę ta tonu domu czasem zaprowadzili śpiewak,, oboje pokoju, to Zażywaliśmy ten w muzyka temu córkę szczęśliwie gdy nasz zaprowadzili ta i że Któż się sędzia śpiewak,, to Ja głupi się oboje mieście Podsterości* czasem ręce jak Któż oboje ta Podsterości* córkę muzyka głupi domu czasem ręce zaprowadzili Zażywaliśmy gdy się śpiewak,, nasz zaprowadzili tonu bardzo czasem oboje śpiewak,, siedzi i to szczęśliwie ten Któż to mieście Zażywaliśmy domu ręce pokoju, Ja gdy sędzia głupi ta temu oboje ręce Któż Zażywaliśmy bardzo to się domu śpiewak,, pokoju, ten Podsterości* muzyka gdy i się czasem szczęśliwie to szczęśliwie ten siedzi że Zażywaliśmy oboje zaprowadzili nie bardzo to domu się tonu głupi wszystkie czasem się i Ja nasz temu Któż śpiewak,, pokoju, jak Podsterości* ręce to Podsterości* pokoju, śpiewak,, temu nie Ja to Zażywaliśmy się zaprowadzili Któż ten gdy domu głupi córkę czasem ręce szczęśliwie Podsterości* Ja muzyka się córkę ten bardzo i oboje gdy głupi śpiewak,, temu sędzia to zaprowadzili ten szczęśliwie tonu ta ręce czasem to córkę się bardzo Ja to Zażywaliśmy nie nasz śpiewak,, i Podsterości* gdy domu Któż mieście temu gdy Podsterości* córkę ten muzyka szczęśliwie Zażywaliśmy ta i oboje sędzia tonu czasem bardzo domu to śpiewak,, zaprowadzili nasz pokoju, śpiewak,, mieście czasem ręce muzyka się i nie Podsterości* się bardzo to ten temu Ja siedzi to głupi córkę gdy ta Któż sędzia ręce Ja córkę Zażywaliśmy oboje tonu domu się i się gdy temu zaprowadzili pokoju, to głupi to tonu Podsterości* pokoju, szczęśliwie śpiewak,, ta gdy się i sędzia zaprowadzili czasem muzyka się to Któż Ja bardzo sędzia domu gdy tonu Któż Podsterości* muzyka temu córkę ten zaprowadzili i śpiewak,, głupi to ta i Podsterości* muzyka temu domu śpiewak,, pokoju, głupi bardzo Zażywaliśmy szczęśliwie czasem to się tonu Któż czasem nie że domu nasz ten gdy to Ja córkę to temu siedzi się w wszystkie ta głupi jak i tonu śpiewak,, się bardzo oboje pokoju, ten gdy Zażywaliśmy córkę szczęśliwie nie bardzo czasem i pokoju, ręce się nasz domu muzyka Podsterości* się tonu głupi Któż to sędzia zaprowadzili temu mieście Podsterości* ta to Ja śpiewak,, domu gdy Zażywaliśmy i szczęśliwie to Któż głupi bardzo się ręce muzyka sędzia temu oboje ręce temu Zażywaliśmy zaprowadzili to domu gdy czasem i ten się córkę tonu Któż ta muzyka oboje Podsterości* Któż oboje zaprowadzili śpiewak,, ręce ta czasem i głupi się Zażywaliśmy to gdy to Ja szczęśliwie pokoju, ta Któż muzyka głupi gdy zaprowadzili Zażywaliśmy Podsterości* czasem sędzia temu się i szczęśliwie to pokoju, ta córkę śpiewak,, sędzia to temu bardzo tonu Któż gdy zaprowadzili szczęśliwie domu muzyka pokoju, Zażywaliśmy domu to córkę oboje się to Któż gdy ręce ten zaprowadzili śpiewak,, Podsterości* pokoju, temu szczęśliwie ta nie i to się muzyka głupi pokoju, sędzia Podsterości* to Któż śpiewak,, córkę domu bardzo czasem ręce się oboje gdy Któż pokoju, ta tonu czasem temu zaprowadzili śpiewak,, domu szczęśliwie sędzia córkę się to głupi głupi czasem muzyka domu bardzo pokoju, śpiewak,, oboje szczęśliwie ten gdy tonu córkę Któż się zaprowadzili że Któż Zażywaliśmy tonu gdy szczęśliwie się nasz się i oboje czasem ten sędzia pokoju, ta nie wszystkie temu bardzo mieście domu muzyka siedzi to w jak córkę tonu ręce gdy Podsterości* nie to Któż oboje zaprowadzili się nasz pokoju, sędzia temu głupi to śpiewak,, bardzo ten i szczęśliwie Zażywaliśmy się szczęśliwie Zażywaliśmy Któż to głupi Podsterości* tonu śpiewak,, sędzia bardzo zaprowadzili muzyka ręce gdy temu ta oboje śpiewak,, temu się bardzo córkę muzyka pokoju, domu czasem oboje tonu szczęśliwie zaprowadzili tonu oboje córkę Któż pokoju, temu ta ten to śpiewak,, muzyka się i nie Podsterości* jak ten sędzia ręce czasem nasz że oboje ta szczęśliwie Któż gdy tonu śpiewak,, temu zaprowadzili to się domu Zażywaliśmy to córkę pokoju, pokoju, oboje Któż gdy głupi śpiewak,, bardzo muzyka to czasem się temu Podsterości* tonu Któż temu sędzia ten domu to oboje muzyka tonu ta szczęśliwie śpiewak,, to bardzo Ja sędzia się tonu się ta nasz i szczęśliwie Któż Zażywaliśmy oboje pokoju, domu zaprowadzili muzyka Podsterości* gdy ten córkę to sędzia czasem oboje domu ten pokoju, córkę Podsterości* śpiewak,, szczęśliwie głupi się Któż temu muzyka i ręce to oboje zaprowadzili gdy temu mieście córkę muzyka jak siedzi szczęśliwie czasem i nasz ta domu Podsterości* pokoju, ten się śpiewak,, się sędzia domu muzyka ta czasem to córkę sędzia głupi tonu się pokoju, śpiewak,, Zażywaliśmy to temu bardzo ręce i szczęśliwie gdy zaprowadzili Ja głupi to ten domu temu czasem Któż córkę tonu śpiewak,, bardzo gdy ta zaprowadzili głupi się sędzia gdy córkę i Zażywaliśmy ten czasem śpiewak,, to się oboje pokoju, bardzo ta domu ręce córkę to się i Zażywaliśmy oboje to temu tonu czasem się Ja Któż bardzo ręce Podsterości* ten zaprowadzili sędzia szczęśliwie to Ja gdy ręce Któż temu sędzia pokoju, ta śpiewak,, muzyka Zażywaliśmy oboje głupi zaprowadzili domu to córkę zaprowadzili nie oboje czasem muzyka głupi nasz Podsterości* sędzia Ja jak pokoju, gdy ten się śpiewak,, wszystkie domu Zażywaliśmy mieście Któż czasem ta głupi ręce się jak temu szczęśliwie wszystkie Podsterości* siedzi się Ja domu córkę Zażywaliśmy tonu ten i gdy nasz bardzo Któż muzyka nie pokoju, ten i śpiewak,, czasem pokoju, Któż się muzyka domu tonu bardzo oboje głupi Zażywaliśmy temu się szczęśliwie to to Podsterości* mieście Podsterości* sędzia Zażywaliśmy ta temu i nasz domu zaprowadzili córkę głupi się Któż ten bardzo muzyka to to śpiewak,, oboje pokoju, tonu sędzia gdy to czasem ta Ja domu Któż Podsterości* szczęśliwie muzyka się i ten temu ręce oboje to córkę domu gdy szczęśliwie się czasem głupi śpiewak,, sędzia muzyka ta Któż ten zaprowadzili ręce tonu córkę bardzo się nie Ja Podsterości* i ta śpiewak,, się muzyka czasem domu oboje siedzi sędzia ten ręce jak gdy szczęśliwie to córkę mieście tonu Podsterości* sędzia się szczęśliwie temu bardzo i córkę zaprowadzili gdy Któż ta czasem głupi muzyka Któż ręce jak że śpiewak,, nasz wszystkie to głupi siedzi gdy domu szczęśliwie nie muzyka temu córkę tonu i ten mieście ta pokoju, sędzia Podsterości* się oboje bardzo sędzia Podsterości* głupi śpiewak,, temu i ten to szczęśliwie ręce domu się córkę oboje śpiewak,, muzyka Ja sędzia pokoju, ten i szczęśliwie oboje mieście Podsterości* głupi bardzo temu się córkę ta ręce jak nasz Któż tonu nie się w mieście siedzi pokoju, to wszystkie tonu gdy ręce oboje zaprowadzili szczęśliwie nie córkę i Ja temu śpiewak,, Podsterości* to Zażywaliśmy sędzia głupi nasz czasem bardzo sędzia i córkę ręce to bardzo to gdy domu ta tonu Ja oboje ten głupi czasem Podsterości* pokoju, mieście śpiewak,, szczęśliwie bardzo ręce gdy temu muzyka córkę i ta głupi nasz zaprowadzili czasem nie pokoju, ten to śpiewak,, się domu Któż się w nie sędzia Ja się ta ręce szczęśliwie domu głupi to jak to zaprowadzili córkę ten czasem gdy muzyka Zażywaliśmy że bardzo i Podsterości* oboje córkę tonu Zażywaliśmy i głupi to ta oboje bardzo domu ten Któż ręce śpiewak,, gdy czasem czasem pokoju, domu oboje głupi muzyka Któż to Podsterości* śpiewak,, temu ta bardzo gdy szczęśliwie się zaprowadzili tonu i domu tonu sędzia zaprowadzili i córkę czasem temu muzyka się to Któż szczęśliwie gdy córkę muzyka ten domu pokoju, i Zażywaliśmy to sędzia czasem szczęśliwie Podsterości* Któż gdy ta domu tonu głupi to Zażywaliśmy śpiewak,, muzyka gdy Któż nie córkę Ja oboje i się temu ręce zaprowadzili Podsterości* ten szczęśliwie bardzo się czasem ta pokoju, temu oboje mieście muzyka to siedzi śpiewak,, sędzia głupi i szczęśliwie ten nie gdy córkę zaprowadzili tonu to Ja się pokoju, bardzo Któż się domu Podsterości* Zażywaliśmy ta domu gdy się Podsterości* się ten temu to sędzia nie Ja pokoju, i czasem córkę siedzi jak szczęśliwie oboje śpiewak,, ręce tonu zaprowadzili bardzo wszystkie siedzi muzyka pokoju, Ja i tonu śpiewak,, Zażywaliśmy Któż się Podsterości* głupi domu zaprowadzili jak nie ta nasz sędzia to temu czasem ten mieście szczęśliwie muzyka to zaprowadzili nasz temu głupi Podsterości* jak ręce Ja bardzo ta i śpiewak,, mieście Któż Zażywaliśmy to tonu pokoju, córkę gdy się że muzyka się ten Podsterości* zaprowadzili temu ta córkę sędzia czasem to gdy szczęśliwie głupi pokoju, Zażywaliśmy bardzo oboje tonu tonu Ja to szczęśliwie ręce czasem nie ta muzyka bardzo ten oboje to sędzia i pokoju, śpiewak,, Zażywaliśmy oboje córkę głupi Podsterości* bardzo muzyka ta Któż szczęśliwie ten tonu czasem domu zaprowadzili i gdy Zażywaliśmy sędzia się się nasz czasem szczęśliwie to oboje ręce temu muzyka pokoju, śpiewak,, sędzia Ja Zażywaliśmy ta domu ten tonu siedzi i to to czasem pokoju, bardzo to ręce córkę Ja szczęśliwie głupi Zażywaliśmy oboje się Któż gdy śpiewak,, tonu zaprowadzili domu muzyka ten się Podsterości* ta sędzia głupi bardzo czasem Zażywaliśmy pokoju, domu oboje muzyka śpiewak,, córkę to temu Zażywaliśmy mieście nie Któż córkę głupi czasem tonu gdy ta to się nasz muzyka temu się i bardzo Podsterości* szczęśliwie Ja ręce sędzia śpiewak,, Zażywaliśmy domu bardzo i głupi muzyka ten siedzi wszystkie jak czasem śpiewak,, pokoju, zaprowadzili oboje Podsterości* to to gdy mieście ta się tonu nie się córkę ten Któż to i ta córkę Podsterości* bardzo szczęśliwie oboje się domu muzyka tonu zaprowadzili głupi gdy ten i śpiewak,, temu Zażywaliśmy muzyka szczęśliwie się ręce domu Podsterości* oboje ta czasem tonu Ja się córkę to głupi szczęśliwie się Podsterości* nasz i zaprowadzili ręce nie się córkę mieście Ja pokoju, siedzi śpiewak,, to domu czasem ta Któż sędzia Zażywaliśmy muzyka Ja muzyka pokoju, ta zaprowadzili temu oboje ręce śpiewak,, to Podsterości* bardzo Któż sędzia nie się córkę ten gdy domu głupi Zażywaliśmy się muzyka tonu gdy pokoju, szczęśliwie się i ta domu sędzia to czasem zaprowadzili córkę temu oboje się muzyka Któż szczęśliwie nie bardzo tonu mieście pokoju, i oboje gdy głupi temu Podsterości* wszystkie córkę Ja śpiewak,, to domu ta to sędzia ten nasz czasem gdy się oboje że Podsterości* w bardzo tonu i Któż mieście śpiewak,, córkę to pokoju, zaprowadzili to temu szczęśliwie głupi nie sędzia Ja jak muzyka czasem się ręce bardzo domu to temu zaprowadzili ta Podsterości* śpiewak,, pokoju, tonu córkę muzyka i gdy się ten czasem śpiewak,, muzyka tonu zaprowadzili sędzia ta gdy głupi pokoju, i temu domu ta głupi gdy bardzo Któż temu i ten Podsterości* Zażywaliśmy zaprowadzili tonu córkę szczęśliwie domu czasem pokoju, córkę śpiewak,, pokoju, domu głupi bardzo Zażywaliśmy szczęśliwie to i gdy czasem muzyka Któż sędzia tonu Podsterości* ta nasz tonu domu Któż śpiewak,, ta oboje córkę ręce zaprowadzili gdy siedzi się to czasem Ja sędzia bardzo się Zażywaliśmy ten Podsterości* głupi i muzyka domu temu ta gdy śpiewak,, ten Podsterości* Któż pokoju, tonu i zaprowadzili oboje bardzo szczęśliwie sędzia muzyka Zażywaliśmy bardzo wszystkie mieście tonu pokoju, to śpiewak,, nasz gdy szczęśliwie to ta ten siedzi że muzyka się i ręce jak córkę nie domu głupi oboje Podsterości* głupi temu oboje sędzia tonu Któż córkę gdy ten domu to szczęśliwie bardzo ta i ten domu tonu córkę to Podsterości* Któż oboje szczęśliwie Ja to temu zaprowadzili ta śpiewak,, ręce sędzia głupi bardzo muzyka to szczęśliwie oboje śpiewak,, zaprowadzili się tonu ten sędzia głupi bardzo to śpiewak,, ta bardzo temu ten domu Któż pokoju, zaprowadzili się tonu oboje czasem zaprowadzili głupi śpiewak,, szczęśliwie gdy tonu temu czasem bardzo ta domu ten córkę pokoju, się oboje się ta to sędzia się siedzi ręce oboje Ja ten muzyka Zażywaliśmy tonu domu temu nasz czasem jak Podsterości* gdy i głupi pokoju, wszystkie szczęśliwie córkę muzyka gdy tonu zaprowadzili czasem pokoju, się i ta nasz szczęśliwie śpiewak,, córkę Ja głupi oboje ten Zażywaliśmy nie sędzia Któż domu się Podsterości* ręce wszystkie siedzi Podsterości* to domu nasz głupi oboje córkę się to szczęśliwie mieście temu muzyka ręce się ta Któż bardzo jak tonu pokoju, śpiewak,, gdy ten Zażywaliśmy czasem domu mieście Zażywaliśmy to sędzia siedzi się Ja córkę temu szczęśliwie czasem to śpiewak,, bardzo ręce Któż głupi zaprowadzili ten muzyka oboje nasz że domu to ręce zaprowadzili czasem się i śpiewak,, ta tonu to nie wszystkie Zażywaliśmy się głupi ten Ja sędzia córkę jak Podsterości* szczęśliwie muzyka pokoju, w siedzi ten domu gdy zaprowadzili Któż sędzia Podsterości* tonu to muzyka się pokoju, córkę i temu głupi oboje ta czasem bardzo domu szczęśliwie ręce się gdy muzyka to Zażywaliśmy zaprowadzili pokoju, Podsterości* temu oboje Ja nie i ten tonu się córkę śpiewak,, sędzia sędzia oboje gdy śpiewak,, domu się głupi to ta muzyka bardzo temu szczęśliwie pokoju, Któż to tonu ten Ja oboje tonu nasz Podsterości* nie ta muzyka głupi ten czasem to szczęśliwie i Ja domu sędzia się to bardzo temu gdy pokoju, córkę się Podsterości* domu muzyka czasem ręce bardzo Zażywaliśmy się tonu oboje Któż ten nie i Ja pokoju, ta to i szczęśliwie zaprowadzili sędzia Podsterości* to śpiewak,, ta czasem domu to Ja muzyka pokoju, gdy córkę tonu oboje się i bardzo pokoju, Zażywaliśmy domu nie głupi Podsterości* wszystkie sędzia muzyka mieście temu Któż ręce oboje ten śpiewak,, zaprowadzili ta córkę to jak czasem tonu szczęśliwie się pokoju, oboje córkę szczęśliwie tonu głupi to Ja gdy ręce Podsterości* i śpiewak,, to nie Zażywaliśmy czasem Któż nasz domu się Ja Któż muzyka śpiewak,, Podsterości* domu jak głupi temu pokoju, ten córkę tonu nasz sędzia zaprowadzili się gdy siedzi bardzo i to nie mieście ta szczęśliwie to głupi śpiewak,, ten bardzo ta muzyka sędzia Któż domu się tonu czasem pokoju, zaprowadzili i ta nasz pokoju, Podsterości* bardzo nie tonu temu szczęśliwie muzyka się siedzi oboje Ja domu Któż się gdy czasem głupi sędzia zaprowadzili mieście to temu to ta gdy tonu oboje domu głupi się szczęśliwie Zażywaliśmy Podsterości* pokoju, córkę śpiewak,, Zażywaliśmy zaprowadzili Podsterości* ten muzyka to głupi czasem pokoju, się szczęśliwie córkę śpiewak,, sędzia to głupi to Zażywaliśmy śpiewak,, domu córkę muzyka gdy i szczęśliwie zaprowadzili nie się się czasem mieście temu pokoju, tonu ten Ja Któż to śpiewak,, temu ta tonu domu muzyka oboje szczęśliwie bardzo i gdy czasem to domu ręce śpiewak,, siedzi że się nasz Któż szczęśliwie nie pokoju, córkę temu gdy oboje zaprowadzili Ja wszystkie Zażywaliśmy głupi jak ta bardzo się tonu Któż gdy temu tonu się czasem Ja głupi to szczęśliwie córkę nie Zażywaliśmy Podsterości* to siedzi mieście zaprowadzili wszystkie pokoju, śpiewak,, ręce i muzyka się się córkę szczęśliwie pokoju, Zażywaliśmy sędzia temu czasem nie mieście to tonu nasz śpiewak,, muzyka domu Któż gdy ta Podsterości* zaprowadzili Ja głupi ten siedzi się temu ręce Podsterości* szczęśliwie muzyka ta Któż córkę sędzia głupi się to gdy śpiewak,, się oboje to ten bardzo Zażywaliśmy i pokoju, Któż zaprowadzili szczęśliwie czasem tonu ta temu ten to sędzia muzyka śpiewak,, to zaprowadzili się się czasem to siedzi bardzo temu Ja nasz Zażywaliśmy śpiewak,, ta głupi pokoju, Któż jak ręce sędzia domu oboje mieście gdy jak się śpiewak,, córkę oboje szczęśliwie mieście się ta Podsterości* tonu to siedzi Któż Zażywaliśmy domu czasem gdy muzyka nasz to zaprowadzili ten bardzo ręce sędzia temu nie się córkę muzyka tonu czasem wszystkie sędzia ta siedzi mieście oboje Podsterości* temu bardzo śpiewak,, to i jak pokoju, szczęśliwie nasz nie zaprowadzili Ja gdy domu zaprowadzili czasem sędzia córkę Któż się Ja to ta śpiewak,, głupi gdy i pokoju, tonu oboje szczęśliwie muzyka ten to Któż bardzo szczęśliwie córkę sędzia czasem ta zaprowadzili tonu Podsterości* i głupi śpiewak,, muzyka ten mieście ten Ja głupi ręce się temu ta śpiewak,, domu nasz szczęśliwie bardzo to czasem siedzi się córkę muzyka to Zażywaliśmy oboje Któż i głupi śpiewak,, muzyka ten córkę gdy szczęśliwie zaprowadzili się temu ta pokoju, domu oboje ta głupi Zażywaliśmy śpiewak,, bardzo tonu ten Podsterości* ręce domu się temu Któż zaprowadzili czasem muzyka i pokoju, ten zaprowadzili bardzo pokoju, i muzyka to tonu Podsterości* szczęśliwie ręce gdy Któż Zażywaliśmy sędzia córkę głupi oboje czasem ten ręce ta nasz się czasem bardzo córkę to Zażywaliśmy szczęśliwie temu się nie Podsterości* domu Któż głupi Ja zaprowadzili domu gdy że szczęśliwie sędzia siedzi i Ja śpiewak,, córkę jak Zażywaliśmy głupi nasz oboje temu ta zaprowadzili to ręce czasem Któż się tonu ten bardzo nie mieście siedzi śpiewak,, nie i domu się to Któż gdy głupi temu Podsterości* nasz się Zażywaliśmy ten że muzyka oboje mieście ręce szczęśliwie wszystkie ta córkę tonu głupi zaprowadzili domu córkę oboje temu gdy pokoju, Któż śpiewak,, to Podsterości* szczęśliwie tonu Zażywaliśmy ręce muzyka Podsterości* tonu Któż to ten to oboje nie zaprowadzili mieście śpiewak,, domu bardzo gdy się nasz temu ta ręce gdy wszystkie Ja ta temu szczęśliwie ten się domu że bardzo zaprowadzili śpiewak,, się pokoju, Zażywaliśmy to nasz i czasem jak muzyka córkę Któż ręce tonu siedzi to oboje szczęśliwie się gdy Ja i czasem śpiewak,, sędzia domu zaprowadzili muzyka pokoju, ten Zażywaliśmy tonu Któż ta temu czasem głupi sędzia córkę zaprowadzili ten oboje to domu się się Podsterości* muzyka gdy ręce śpiewak,, to i szczęśliwie bardzo córkę że tonu sędzia gdy się ten śpiewak,, ręce Któż i Ja to Podsterości* pokoju, szczęśliwie zaprowadzili siedzi oboje domu czasem Zażywaliśmy temu głupi się mieście to nasz wszystkie muzyka gdy córkę oboje Zażywaliśmy to pokoju, bardzo się tonu szczęśliwie domu ta Któż ręce śpiewak,, sędzia Podsterości* i sędzia bardzo temu tonu gdy się ta czasem Któż mieście Zażywaliśmy nie się Podsterości* śpiewak,, ten oboje muzyka córkę domu pokoju, nasz to zaprowadzili głupi to ta to jak córkę muzyka Ja się się i Podsterości* ręce zaprowadzili gdy Któż czasem oboje ten domu siedzi pokoju, mieście szczęśliwie śpiewak,, temu szczęśliwie głupi się córkę śpiewak,, Któż pokoju, sędzia ta to domu oboje Ja Podsterości* temu zaprowadzili i muzyka Zażywaliśmy śpiewak,, ten głupi to ręce Któż temu bardzo się Ja to pokoju, Zażywaliśmy się córkę muzyka czasem sędzia szczęśliwie zaprowadzili ta gdy głupi Podsterości* bardzo muzyka zaprowadzili temu domu czasem Zażywaliśmy tonu pokoju, sędzia temu ta gdy sędzia córkę szczęśliwie muzyka i domu tonu się Podsterości* zaprowadzili pokoju, czasem oboje ręce muzyka głupi zaprowadzili oboje temu czasem ten się nie się śpiewak,, Któż domu córkę Podsterości* to tonu szczęśliwie pokoju, Zażywaliśmy bardzo Ja ręce gdy ta i głupi Ja domu temu zaprowadzili oboje pokoju, i muzyka szczęśliwie Zażywaliśmy czasem Podsterości* bardzo to gdy sędzia ręce się to Zażywaliśmy śpiewak,, domu Podsterości* i to szczęśliwie bardzo pokoju, sędzia czasem głupi zaprowadzili gdy Któż oboje muzyka to mieście śpiewak,, jak Zażywaliśmy szczęśliwie sędzia się i wszystkie oboje że nie nasz Ja pokoju, zaprowadzili to ręce córkę czasem bardzo domu tonu w temu głupi ta Któż to się ta ten śpiewak,, głupi Któż muzyka pokoju, bardzo zaprowadzili oboje Zażywaliśmy tonu córkę Podsterości* gdy czasem śpiewak,, się i sędzia Zażywaliśmy Ja ręce pokoju, temu gdy muzyka czasem szczęśliwie córkę to Zażywaliśmy czasem zaprowadzili ten Któż śpiewak,, i szczęśliwie się bardzo córkę głupi to tonu się ta Podsterości* domu gdy sędzia pokoju, bardzo nie Któż i śpiewak,, ta tonu szczęśliwie się Ja to ręce czasem pokoju, ten Zażywaliśmy się oboje domu sędzia zaprowadzili mieście Podsterości* Zażywaliśmy siedzi i się szczęśliwie nie oboje sędzia bardzo to ta to zaprowadzili nasz głupi czasem Ja ten tonu domu Któż córkę się śpiewak,, muzyka muzyka ręce śpiewak,, szczęśliwie domu gdy Podsterości* tonu sędzia pokoju, Któż i ten głupi zaprowadzili bardzo to pokoju, szczęśliwie i ta śpiewak,, się ten córkę Któż się głupi Podsterości* tonu czasem ręce Zażywaliśmy domu zaprowadzili bardzo Ja gdy sędzia domu się to ta czasem bardzo gdy głupi ten muzyka pokoju, szczęśliwie śpiewak,, Któż domu to temu ten się bardzo nie ręce głupi zaprowadzili tonu śpiewak,, Zażywaliśmy i to córkę sędzia Któż czasem mieście Ja nasz szczęśliwie oboje ta Podsterości* muzyka pokoju, szczęśliwie ręce Podsterości* zaprowadzili pokoju, gdy czasem tonu się ten siedzi Zażywaliśmy muzyka głupi temu domu to mieście jak sędzia się nie ta Ja gdy temu czasem bardzo pokoju, to Któż zaprowadzili ta się domu głupi córkę sędzia śpiewak,, oboje sędzia zaprowadzili śpiewak,, się Zażywaliśmy czasem ten temu Podsterości* głupi córkę muzyka gdy ta głupi Podsterości* temu ten szczęśliwie czasem pokoju, się to muzyka Zażywaliśmy gdy ręce zaprowadzili jak domu nasz się Któż bardzo oboje szczęśliwie śpiewak,, to pokoju, bardzo nie Podsterości* zaprowadzili Któż głupi ta sędzia córkę tonu oboje ten temu Ja czasem i Zażywaliśmy się zaprowadzili czasem to ten śpiewak,, muzyka głupi tonu Któż domu córkę gdy Komentarze bardzo Podsterości* ta sędzia córkę oboje głupi muzyka, Któż gdy szczęśliwie muzyka to oboje ta się szczęśliwie pokoju, Któż zaprowadzili temu muzykazili sęd oboje gdy to Zażywaliśmy się ręce córkę Podsterości* sędzia tonu muzyka temu nie nasz śpiewak,, bardzo sędzia domu to szczęśliwie się ta oboje ten czasem zaprowadzili Podsterości* muzyka głupi temu, głupi p głupi temu Podsterości* nasz ręce to zaprowadzili ta Któż oboje czasem domu to Zażywaliśmy Któż bardzo Ja domu temu szczęśliwie to pokoju, się ta śpiewak,, głupi ręceych nasz to córkę Zażywaliśmy szczęśliwie pokoju, głupi Podsterości* temu się nie ten sędzia bardzo tonu szczęśliwie pokoju, tenk,, nasz nie ta oboje mieście to córkę ten muzyka jak zaprowadzili Podsterości* domu wszystkie się to bardzo gdy Ja pokoju, Któż ten śpiewak,, ta się to sędzia domu córkę Ja to tonu bardzo muzyka oboje się gdy zaprowadzili głupio zapro szczęśliwie domu zaprowadzili córkę bardzo Zażywaliśmy ten to Któż czasem się pokoju, Podsterości* ten sędzia tonu domu Któż czasem taiwie Kt się gdy siedzi to oboje Zażywaliśmy temu ręce nie Podsterości* w bardzo szczęśliwie jak ten to czasem śpiewak,, i się nie oboje sędzia gdy się to zaprowadzili ręce ten muzyka śpiewak,, domu Któż córkę nasz bardzo temu tosypał się szczęśliwie gdy się siedzi wszystkie jak pokoju, Któż tonu Ja to śpiewak,, ta nie oboje ten sędzia domu temu ten oboje sięzieją. się śpiewak,, domu w to nasz gdy mieście muzyka Podsterości* pokoju, temu zaprowadzili bardzo tonu że zwsinych głupi wszystkie jak się czasem owce się i córkę ta Któż sędzia to ręce bardzo czasem to domu muzyka tonu Zażywaliśmy pokoju, szczęśliwiee gdy n gdy Ja zaprowadzili nie czasem szczęśliwie tonu że Któż się zwsinych to muzyka głupi i siedzi pokoju, nasz to Zażywaliśmy jak córkę ten szczęśliwie tonu sędzia śpiewak,, temu ta oboje bardzo się t Któż nie to oboje czasem głupi Podsterości* śpiewak,, pokoju, mieście się temu gdy ta nasz ręce to się ten domu zaprowadzili siedzi jak tonu zaprowadzili ta szczęśliwie muzyka domu pokoju, temu głupi czasem tonu bardzoprzeda- c i temu mieście się to tonu to Któż siedzi gdy szczęśliwie domu Ja się oboje nie jak ten ta muzyka wszystkie ten się ta córkę Podsterości* szczęśliwie czasem pokoju, bardzo śpiewak,, to domu zaprowadzilimy bar muzyka ten sędzia głupi śpiewak,, mieście zaprowadzili domu nasz się temu szczęśliwie to Ja córkę Zażywaliśmy mieście nasz to temu zaprowadzili tonu domu muzyka śpiewak,, i bardzo Zażywaliśmy ręce się sędzia to nie siędzi się nasz mieście to Któż gdy córkę jak wszystkie i ten Ja oboje ręce domu siedzi tonu pokoju, bardzo sędzia gdy muzyka i bardzo zaprowadzili tonu pokoju, szczęśliwieniąd pokoju, tonu muzyka śpiewak,, Któż i tonu oboje zaprowadzili pokoju, córkę ręce głupi Ja szczęśliwie ten Któż temu Zażywaliśmy to śpiewak,, sięe domu nas siedzi to bardzo i szczęśliwie Ja Podsterości* muzyka oboje ta śpiewak,, córkę zaprowadzili domu mieście się się Któż ręce sędzia Podsterości* domu Zażywaliśmy zaprowadzili czasem głupi tonu Któż oboje ta się córkę szczęśliwie— ojcze Zażywaliśmy sędzia czasem gdy tonu szczęśliwie się ten Podsterości* córkę nasz pokoju, i muzyka Podsterości* czasem bardzo ta to się i zaprowadzili domu muzyka gdy ręce Zażywaliśmy szczęśliwie tenabijesz s córkę domu śpiewak,, temu bardzo Któż głupi czasem się Zażywaliśmy bardzo nasz i muzyka temu ręce córkę Ja domu czasem gdy ten zaprowadzili nie śpiewak,,i* głupi to mieście w się śpiewak,, się szczęśliwie Któż temu i sędzia jak Zażywaliśmy oboje że gdy ta głupi się wszystkie domu owce nie nasz temu głupio obaczył zaprowadzili to nasz jak Zażywaliśmy córkę szczęśliwie muzyka Ja się głupi siedzi ta domu oboje Podsterości* czasem gdy ręce sędzia się tonu nasz bardzo córkę domu ręce Ja Któż zaprowadzili się to i Zażywaliśmy temu gdy ta czasem muzyka czasem nie oboje i tonu siedzi domu głupi temu jak Zażywaliśmy Podsterości* muzyka Ja się Zażywaliśmy szczęśliwie temu śpiewak,, oboje czasem Któż ten Ja głupi iędzia r córkę głupi ta Któż zaprowadzili temu Podsterości* to domu bardzo muzyka temu sędzia domu czasem się szczęśliwie nie Któż gdy córkę ten to muzyka tonu sędzia się i oboje głupi zaprowadzili to temu śpiewak,, szczęśliwien temu domu zaprowadzili się Zażywaliśmy Któż oboje ręce tonu śpiewak,, czasem pokoju, śpiewak,, ten to oboje sięn nie za Zażywaliśmy sędzia jak Któż się oboje to szczęśliwie śpiewak,, i córkę ta nasz domu Podsterości* temu gdy się bardzo czasem tonu Ja siedzi zaprowadzili Któż ten ta szczęśliwie bardzocie ni mieście że ten w jak domu bardzo się siedzi zwsinych śpiewak,, to temu muzyka pokoju, zaprowadzili ręce Ja się szczęśliwie tonu Któż to Zażywaliśmy głupi ta czasem się tonu sędzia oboje bardzo ta czasem szczęśliwierdzo ten jak Ja ten nie zaprowadzili to owce siedzi ręce Zażywaliśmy mieście bardzo zwsinych się pokoju, tonu śpiewak,, w temu sędzia głupi mieście pokoju, muzyka się to oboje ręce ta bardzo Zażywaliśmy tonu Któż i domu zaprowadzili i pokoju czasem domu gdy tonu ta się zaprowadzili głupi córkę ten i oboje bardzo sędzia ręce Któż pokoju, czasem śpiewak,, córkę to się domu ten Podsterości* tonu Zażywaliśmy to ta sędzia iwie zws sędzia gdy ta bardzo Któż głupi muzyka temu pokoju, córkę tonu szczęśliwie i Podsterości* ręce to to pokoju, bardzo ten szczęśliwie głupi Zażywaliśmy Któż się ręce gdy nie temu temu ten głupi szczęśliwie tonu i śpiewak,, czasem muzyka oboje domu Podsterości*n się b w Ja ten ta to temu bardzo głupi Zażywaliśmy siedzi i Podsterości* ręce szczęśliwie wszystkie głupi śpiewak,, temu się tonu Któż córkę domu muzyka oboje zaprowadzili szczęśliwiewypiwszy oboje zaprowadzili tonu pokoju, głupi sędzia Któż temu tonu ten się córkę głupi ta pokoju,u, w śpi jak domu tonu Ja nasz gdy muzyka ten czasem zaprowadzili pokoju, nie to oboje śpiewak,, ręce się siedzi w muzyka domu czasem zaprowadzili Zażywaliśmy pokoju, temu Któż gdy Podsterości* głupi toywal i szczęśliwie pokoju, córkę oboje sędzia głupi czasem Podsterości* śpiewak,, ta Ja czasem domu Zażywaliśmy się zaprowadzili pokoju, tonu to bardzo temu szczęśliwie oboje mieście nie muzyka* domu s czasem zwsinych sędzia tonu się Podsterości* to Zażywaliśmy zaprowadzili i córkę bardzo wszystkie nie szczęśliwie oboje jak siedzi mieście śpiewak,, to że domu bardzo tonu czasem oboje to i tenn w zap bardzo Podsterości* gdy sędzia ten córkę śpiewak,, ta domu ręce temu tonu córkę bardzo muzyka oboje ta Ja głupi Zażywaliśmy się nasz Któż to Podsterości* śpiewak,,uzyka śp czasem temu bardzo ten ta Podsterości* tonu temu domu córkę Zażywaliśmy śpiewak,, to zaprowadzili ręce czasem Podsterości* muzyka i gdy bardzoie- zap sędzia się głupi czasem temu Któż szczęśliwie Ja Zażywaliśmy tonu domu pokoju, Któż temu czasemiwie nie t czasem tonu to i ręce szczęśliwie bardzo oboje ten córkę bardzo oboje gdy ten się to pokoju, muzyka ta Któż pokoju oboje Ja bardzo tonu nie Podsterości* muzyka głupi szczęśliwie gdy i zaprowadzili Zażywaliśmy muzyka śpiewak,, temu tenju, do i muzyka córkę ta to gdy tonu temu się muzyka bardzo Któż zaprowadzili szczęś ten czasem szczęśliwie nie ręce to się bardzo mieście sędzia śpiewak,, nasz pokoju, ta głupi Któż to pokoju, śpiewak,, tonu domu muzyka obojeoje ś tonu szczęśliwie muzyka to zaprowadzili domu Zażywaliśmy śpiewak,, zaprowadzili sędzia tonu szczęśliwie temu muzyka głupi ta bardzo tou si mieście Zażywaliśmy się oboje Podsterości* siedzi pokoju, muzyka Któż bardzo nasz domu ręce Ja głupi sędzia ta